SISÄTAUDIT

 

Sisätautialoilla hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita alueellisesti sovittujen hoitoketjujen mukaisesti. Yleisimpiä sairausryhmiä sisätaudeilla ovat esim. sydän- ja verisuonisairaudet, keuhko-, munuais- ja ruuansulatuskanavan sairaudet endokrinologiset sairaudet (esim. diabetes) ja veritaudit. Potilaat tulevat hoitoon lääkärin lähetteellä tai äkillisissä sairastapauksissa päivystyksen kautta. Potilaita hoidetaan poliklinikoiden lääkäri-, hoitaja tai muilla erikoisvastaanotoilla , tutkimus- ja toimenpideosastoilla sekä tarvittaessa vuodeosastoilla tai sisätautien teho-osastolla. Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueen osastoja ovat vuodeosastot 40A, 40B ja 42, sisätautien poliklinikka, vatsakeskus ja munuaisosasto sekä keuhkofunktiolaboratorio. Sydänpotilaiden hoito tapahtuu kardiologian vastuualueen kardiologian osastolla, vuodeosastolla 35 sekä sisätautien teho-osastolla. Reumasairauksien hoito on keskitetty OYS:n avohoitotaloon ja veritautia sairastavat potilaat hoidetaan syöpätautien ja hematologian vastuualueen vuodeosastolla 44 ja hematologian poliklinikalla.

Osa potilaiden asioista hoidetaan erikoislääkärin konsultaatioina, jolloin potilaan hoidosta vastaa konsultaatiopyynnön tehnyt lääkäri. Potilaita ja hänen läheisiään kannustetaan aktiivisuuteen kaikissa hoitoon liittyvissä asioissa. Myös kaikki palaute hoidosta, kokemuksista ja muusta toiminnasta on tervetullutta. Palautetta voi antaa välittömästi osastoilla tai poliklinikoilla tai myöhemmin hoitotapahtuman jälkeen internetin kautta.

Sisätautien erikoisalalla koulutetaan erikoislääkäreitä huomioiden siinä erityisesti alueelliset erikoislääkäritarpeet. Lääketieteen perusopetuksessa ja muiden terveydenhuollon opiskelijoiden koulutuksessa tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston ja terveysalan oppilaitosten kanssa.

Sisätautien eri erikoisaloilla on meneillään monia tutkimushankkeita. Tieteellisen tutkimuksen toteuttamisessa noudatetaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksia ja käytäntöjä. Hoitohenkilökunta osallistuu terveysalan opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin tukemalla niiden toteuttamista käytännön tasolla.

 

Yhteystiedot ja osoitteet 

Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueen johtaja:

Pasi Salmela, puh. (08) 315 4222

Hallinnollinen apulaisylilääkäri Eija Eloranta puh. (08) 315 4084

Vastuualueen vs. ylihoitaja Maarit Willman, puh. (08) 315 3806

Klinikkasihteeri, Hannele Immonen puh. (08) 315 4101

Sisätautialojen toimialajohtajat

Endogrinologia: Pasi Salmela puh (08) 315 4222

Vatsakeskus: Olli-Pekka Koivurova (08) 315 3577

Infektiosairaudet: Heikki Kauma puh (08) 315 4022

Keuhkosairaudet: Riitta Mäkitaro, puh (08) 315 4924

Nefrologia: Risto Ikäheimo puh (08) 315 4584

Kardiologian: Timo Mäkikallio puh. (08)  315 3708

Kardiologian vastuualueen  ylihoitaja Tarja Hulkko puh. (08) 315 3968

Syöpätautien vastuualueen johtaja ja hematologian toimialajohtaja: Katariina Klintrup puh. (08) 315 4658

Syöpätautien ja hematologian vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman puh. (08) 315 3806

Reumasairaudet: Anna Karjalainen puh (08) 315 4940

 

Faksi: (08) 315 5423

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Käyntiosoite: Kajaanintie 50, Sisäänkäynti B3

Postiosoite:  Sisätaudit PL 20, Sisätaudit, 90029 OYS