SOSIAALITOIMINTA

 

Oulun yliopistollisen sairaalan sosiaalitoiminnan vastuuyksikössä on 22 sosiaalityöntekijää ja toimistosihteeri. Yksikkö palvelee sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla hoidettavia potilaita ja heidän omaisiaan. Sosiaalityöntekijään voi ottaa joko itse yhteyttä OYS:n keskuksen kautta, puhelin (08) 315 2011 tai henkilökunnan välityksellä.

Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin 040 5546546
Toimistosihteeri, puhelin 040 5528856      
                    

Postiosoite
Oulun yliopistollinen sairaala
Sosiaalitoiminta
PL 50
90029 OYS

Sosiaalityö

Sairaus voi aiheuttaa muutoksia arkielämään, kuten kotona selviytymiseen, työkykyyn, taloudelliseen toimeentuloon, lasten tai muiden omaisten hoitokysymyksiin ja ihmissuhteisiin. Potilaiden ja /tai omaisten on mahdollista keskustella elämäntilanteestaan sosiaalityöntekijän kanssa, joka ohjaa yksilöllisesti monissa uuden tilanteen aiheuttamissa pulmissa ja kysymyksissä. Sairaalassa sosiaalityö painottuu eri tavoin hoitavan osaston perustehtävän mukaan, esimerkiksi kuntoutukseen tai työskentelyyn lapsen tai perheiden kanssa. Sosiaalityöntekijät toimivat osana sairaalan moniammatillista henkilökuntaa.

Sairaalan jokaisella klinikalla toimii yksi tai useampia sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityöntekijä auttaa sairauteenne ja kuntoutukseenne liittyvissä kysymyksissä kertomalla sosiaaliturvasta ja yhteiskunnan palvelujärjestelmistä. Hänen kanssaan voitte perheinenne keskustella henkilökohtaisesta tilanteestanne, arkipäivän selviytymisestä, jaksamisesta ja ratkaisuvaihtoehdoista.