SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO

Syöpätautien ja hematologian vastuualue

Syöpätautien ja hematologian vastuualueen kuuluu kaksi erikoisalaa, syöpätaudit ja sädehoito sekä kliininen hematologia. Vastuualue antaa näiden erikoisalojen erityistason potilaille alueellisesti sovittujen hoitoketjujen (linkit) mukaisesti korkealaatuista hoitoa taloudelliset ja eettisen näkökohdat huomioiden. Tavoitteena on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Asiakaskeskeisenä lähtökohtana on nopea lähetteiden käsittely, hoidon arviointi sekä jonoton hoitoon pääsy. Syöpäsairauksien hoitoyksiköitä ovat vuodeosasto 44, syöpätautien- ja hematologian poliklinikka sekä sädehoidon yksikkö. Syöpätautien ja hematologian vastuualue kuuluu medisiiniselle tulosalueelle.

Kehitämme syöpään sairastuneen potilaan kokonaisvaltaista hoitoa yhteistyössä potilaan oman kunnan perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen keskussairaaloiden sekä syöpäjärjestöjen kanssa .


Vastuualueen johtaja, apulaisylilääkäri
Katariina Klintrup    
puhelin 040 507 6919

Klinikkasihteeri Pirjo Markkanen
puhelin (08) 315 6446
faksi (08) 315 6449

Ylihoitaja Päivi Lavander
puhelin 040 673 4267

 

Postiosoite
Oulun yliopistollinen sairaala
Syöpätautien ja hematologian vastuualue
PL 20
90029 OYS


Sähköpostiosoite on pääsääntöisesti muotoa
etunimi.sukunimi@ppshp.fi