Tiedote

10.4.2017
 

OYS hoitaa merkittävät sairausryhmät tehokkaasti

Oulun yliopistollisen sairaalan aivoinfarktipotilailla on vähemmän hoitopäiviä ja pienempi kuolleisuus kuin muiden yliopistosairaaloiden potilailla.  Myös sepelvaltimotaudin ja lonkkamurtuman hoidossa päästään hyviin tuloksiin.

Oulun yliopistollinen sairaala erottuu edukseen aivoinfarktin hoidossa, kun hoitopäivien määrää ja potilaiden kuolleisuutta verrataan muihin yliopistosairaaloihin Suomessa.

OYS:ssa hoidetaan vuosittain noin 700 aivoinfarktipotilasta. Vuonna 2015 heitä hoidettiin erikoissairaanhoidossa eli päivystyksessä tai neurologian osastolla keskimäärin kuusi vuorokautta, kun muissa yliopistosairaaloissa hoitopäivien määrä vaihteli välillä 9-14.

OYS:ssa vuonna 2015 hoidetuista aivoinfarktipotilaista yli 92 prosenttia oli elossa 90 päivän kuluttua infarktista, eli kuolleisuus oli 7 prosenttia. Muissa yliopistosairaaloissa kuolleisuus vaihteli samana vuonna välillä 9,4-12,3 prosenttia.

Erot ovat samansuuntaisia myös usean vuoden vertailussa ja kun vertailuun otetaan yliopistosairaaloiden erityisvastuualueet.

Luvut viittaavat siihen, että aivoinfarktipotilaiden hoitoketju toimii sairaalassa tehokkaasti, sanoo neurologian ylilääkäri, professori Kari Majamaa OYS:sta.

”Hoitoketju alkaa hälytyskeskuksesta ja ensihoidosta, jatkuu päivystyksen kautta aivovalvontayksikköön ja neurologian osastolle. Jokaisessa vaiheessa toimii erittäin ammattitaitoisia henkilöitä. Prosessi on tarkkaan mietitty ja aivoinfarktin hoitoon on luotu kirjalliset ohjeet, jotka ovat uusienkin työntekijöiden saatavilla. Lisäksi odotamme uusista hoitomenetelmistä tieteellistä näyttöä ennen kuin otamme ne käyttöön.”

THL seuraa hoidon vaikuttavuutta

Vertailutiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PERFECT-hankkeen raporttiin. Hanke seuraa hoitoketjun toimivuutta, vaikuttavuutta ja kustannuksia valtakunnallisesti.

Hanke keskittyy kustannuksiltaan merkittäviin sairausryhmiin eli aivoinfarkteihin, sepelvaltimotautiin ja lonkkamurtumiin, joiden hoitamisessa tarvitaan paljon erikoissairaanhoitoa.

Sepelvaltimotauti hoidetaan nopeasti

Vaikka Pohjois- ja Itä-Suomessa sepelvaltimotaudin esiintyvyys on korkea, OYS:ssa hoitoon pääsy on maan nopeinta: angiografia, pallolaajennus tai ohitusleikkaus tarjotaan kolmen päivän kuluessa 74,3 prosentille potilaista, kun koko maan vertailuluku on 61,3 prosenttia.

Vastuualuejohtaja Timo Mäkikallio korostaa, että koko OYS:n erityisvastuualue hoitaa sepelvaltimotautipotilaat sujuvasti pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Yhteistyö ja hoidon tulokset ovat hyvät. 

”Olemme päivittäin pohjoisen keskussairaaloiden kanssa kanssakäymisessä videon tai puhelun välityksellä, jotta kiireelliset sydäntapahtumat saisivat parhaan mahdollisen hoidon. Verkostomaisen toimintatavan ansiosta olemme kyenneet vastaamaan haasteeseen, joita pitkät etäisyydet alueella aiheuttavat. Se lienee keskeisin syy hyviin tuloksiin.”

Mäkikallio sanoo, että tilastoja arvioitaessa on oltava varovainen.  ”Tämän tyyppisiin tilastoihin liittyy aina useita epävarmuustekijöitä, mutta tällä kertaa näitä saattoi katsella tyytyväisenä.”

Lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus Suomen alhaisin

OYS:ssa hoidettujen lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus on selvästi Suomen alhaisin.

Vuonna 2015 leikatuista potilaista oli puolen vuoden kuluttua leikkauksesta elossa lähes 90 prosenttia. Muissa Suomen yliopistosairaaloissa vastaava luku vaihtelee välillä noin 84-87 prosenttia.

Vastuulääkäri Harri Pakarisen mielestä tämä johtuu siitä, että nykyisin OYS:ssa lonkkamurtumapotilaat priorisoidaan niin, ettei potilas joudu odottamaan leikkausta yli 24 tuntia. Lisäksi potilas leikataan aina virka-aikana ja leikkauksen tekee kokenut henkilökunta. Hoito on moniammatillista.

”Potilaan hoitoon osallistuvat sairaalahoitojaksolla myös geriatri ja sisätautilääkäri, jotka osaltaan optimoivat potilaan tilanteen ennen ja jälkeen leikkauksen. Lisäksi nämä erinomaiset tulokset kertovat myös siitä, että leikkauksen jälkeinen kuntoutus on hyvällä tasolla.”

Pakarinen sanoo, että iäkkäiden potilaiden leikkauksessa on onnistuttava ensimmäisellä yrityksellä. ”Potilaan tila ei parane odottamalla, mistä on myös tutkimusnäyttöä.”
 

Lisätietoja:

Aivoinfarktit – professori Kari Majamaa, (08) 315 4519

Sepelvaltimotaudit – professori  Timo Mäkikallio, (08) 315 3708

Lonkkamurtumat – vastuulääkäri Harri Pakarinen, (08) 315 2806 

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ppshp.fi

 

Lisätietoa PERFECT-hankkeesta

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet

Linkkejä tilastoaineistoihin

Aivoinfarktit

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/aivohalvaus-stroke/perusraportit

Lonkkamurtumat

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/lonkkamurtuma/perusraportit

Sepelvaltimotautikohtaus

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/perfect/osahankkeet/sydaninfarkti/perusraportit