TIEDOTE

13.12.2016
 

Visalan sairaalan potilashoitoa korvaavia toimintamalleja tarkennetaan

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tänään, 13.12.2016 Visalan sairaalan toimintojen järjestelyihin liittyviä kysymyksiä.

Hallitus merkitsi tiedoksi Visalaa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen, jonka perusteella sairaalan henkilöstöstä irtisanotaan 31 henkilöä. Lisäksi neuvottelutulokseen sisältyy toimenpiteitä, joiden avulla irtisanomisuhan alla ollutta henkilöstöä sijoittuu muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä.

Hallitus edellytti, että virkamiehet ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin neuvottelutuloksen ja syntyvien korjaavien toimintamallien täytäntöön panemiseksi. Lisäksi hallitus edellytti, että neuvottelutulos ja korvaavat toimintamallit otetaan huomioon sairaanhoitopiirin vuoden 2017 käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä.

Sairaanhoitopiirin valtuusto käsitteli Visalan sairaalan tilannetta hallituksen kokousta edeltävänä päivänä. Valtuusto päätti lähettää hallituksen valmisteltavaksi kokouksessa tehdyn esityksen, jonka mukaan Oulaskankaan sairaalaan pitäisi perustaa toinen avohoidon yksikkö Visalan sairaalan potilashoitoa korvaamaan. Korvaavien toimintamallien suunnitelmaan sisältyy nyt mm. yhden avohoidon yksikön perustaminen Oulaskankaalle.

Hallitus päätti perustaa työryhmän selvittämään toisen avohoitoyksikön perustamista. Työryhmä tekee asiasta esityksen sairaanhoitopiirin hallituksen helmikuussa pidettävään kokoukseen. Valtuuston käsiteltäväksi asia tulee maaliskuussa.

Visalan sairaala on tuottanut aikuispsykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluita ja kuntoutuskotipalveluita.

Visalaa koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin 14.9.2016 hoidon turvallisuuteen vaikuttaneen lääkäripulan takia. Potilaita ei sen takia olisi pystytty hoitamaan lain ja asetusten määräämällä tavalla. Potilasmäärän vähentyessä oli pakko ryhtyä järjestelemään henkilökuntaa uudelleen. Yt-neuvottelut päättyivät 2.12.2016.

Visalassa on ollut runsaat sata työntekijää. Visalan viimeiset potilaat ovat siirtyneet hoitosuunnitelman mukaisiin uusiin hoitopaikkoihin 30.11.2016.

 

Lisätietoja:
Aino-Liisa Oukka, vs. sairaanhoitopiirin johtaja
puh. 040 7637 119
aino-liisa.oukka(at)ppshp.fi

Antti Huttu-Hiltunen, hallituksen puheenjohtaja
puh, 040 556 2486
antti.huttu-hiltunen(at)ouka.fi

Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja
puh. 0400 688 270
juha.jaaskelainen(at)ppshp.fi