TIEDOTE

14.12.2016
 

OYS:n ydinsairaalan konseptisuunnitelma hyväksyttiin

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt uuden ydinsairaalan konseptisuunnitelman ja antanut hallitukselle tehtäväksi käynnistää ydinsairaalan hankesuunnittelun. Ydinsairaalan rakentaminen on osa Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaa, jossa uudistetaan sairaanhoitopiirin toiminta ja kiinteistöt vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, leikkaustoiminnan, teho-osastojen ja näihin liittyvän vuodeosastotoiminnan ja kuntoutuksen sekä laboratorion ja kuvantamisen muodostamaa kokonaisuutta.

Uusi ydinsairaala tulee nykyisen OYS:n alueen pohjoispäähän. Valtuustolle esiteltiin kolme vaihtoehtoa sen toteuttamiseksi. Niistä valtuusto valitsi vaihtoehdon, jossa ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistetään keskusleikkausosaston pohjoisosasta osin samaan aikaan lasten ja naisten sairaalan rakentamisen kanssa. Yhtä aikaa rakentamisella saavutetaan merkittävä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.

Ydinsairaala on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa vuosina 2017 – 2024. Ensimmäisessä vaiheessa lasten ja naisten sairaalan rakentamisen yhteydessä puretaan nykyisen keskusleikkausosaston pohjoispää. Se korvataan uudisrakennuksella, johon sijoitetaan leikkaus- ja heräämötoimintaa, kuvantamis-, tuki- ja logistiikkapalveluita sekä vuodeosastoja. Järjestelyillä pyritään turvaamaan leikkaustoiminnan keskeytyksetön toiminta ja luodaan puitteet toisen vaiheen vaatimille väistöille. Uudisrakennus voisi valmistua kevääseen 2020 mennessä.

Toisessa vaiheessa toteutetaan uudisrakennus, johon tulee yhteispäivystys, teho-osasto, leikkaustoiminnan tiloja sekä vuodeosastoja. Tämän rakennuksen katolle on mahdollista sijoittaa helikopterin laskeutumispaikka. Toinen vaihe sijoittuu keittiön, ravintola Kotkan, fysiatrian poliklinikan ja kirurgian vuodeosastotornin paikalle. Ne pitää purkaa. Ydinsairaalan toisen vaiheen rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2020 – 2024.

Mahdollisen päätöksen ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen toteutukseen siirtymisestä tekee valtuusto maaliskuussa 2017. Valtuusto edellyttää hankesuunnitelman laatimista siten, että ydinsairaalan tuottavuustavoitteeksi määritelty 10 – 15 prosenttia voidaan saavuttaa.

”Konseptisuunnitelman mukaan tämä on mahdollista uusien toimintaprosessien avulla. Niiden käyttöönotto edellyttää uutta, nykyistä tiiviimpää sairaalarakennetta, kehittyneempiä tietojärjestelmiä, mutta ennen kaikkea uusien toimintatapojen omaksumista potilaan hoitoon, tutkimukseen ja opetukseen”, ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio sanoo.

Hänen mukaansa toiminnan tehostuminen saavutetaan täysimääräisesti vasta rakennushankkeiden valmistuttua. Pitkään jatkuva rakennusvaihe kalliine väistöjärjestelyineen syö uudistusten kannattavuutta. Tämä oli yksi peruste päätyä tarjolla olleista vaihtoehdoista nyt valittuun.

”Se arvioitiin parhaaksi rakentamisen tehokkuuden, tuottavuuden, toiminnan turvaamisen, väistöjen ja riskien hallinnan kannalta.”

 

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio, 040 151 4005, kari-pekka.tampio(at)ppshp.fi