TIEDOTE

27.1.2017
 

Yhteiskehittämisen toimintamallia pilotoidaan YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa

YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa pilotoidaan kansallisesti monistettavaa yhteiskehittämisen toimintamallia Oulussa ja Turussa. Toimintamalli perustuu sairaalasyntyisten innovaatioiden kartoittamiseen ja arviointiin sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen yhteiskehittämiseen.

Hankkeessa osallistetaan yhteiskehittämiseen eri sidosryhmiä, kuten sairaalassa työskenteleviä ammattilaisia, terveysalan opiskelijoita, yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä sekä asiakkaita. Oulussa yhteiskehittämisessä hyödynnetään myös Oulun yliopiston UBICOMP-tutkimusyksikön sähköistä PATIO-osallistumistyökalua. Yhteiskehittämisen toimintamallin toivotaan vahvistavan sairaaloiden innovaatiokulttuuria ja mahdollistavan toiminnan laatua ja tehokkuutta parantavien uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

YSI-hankkeen perustana on kansallisia strategioita, joista Työ- ja Elinkeinoministeriön Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian (2016–2018) yhtenä pyrkimyksenä on juurruttaa toimivan innovaatioekosysteemin periaate terveydenhuollon toimintaan ja synnyttää terveydenhuollon tarpeita vastaavaa uutta liiketoimintaa.

YSI-hankkeessa innovaatioalustoina toimivat Turun yliopistollinen keskussairaala (VSSHP) ja Oulun yliopistollinen sairaala (PPSHP), jotka mahdollistavat hankkeessa syntyvän toimintamallin käytännön kokeilun. Turun yliopisto ja Oulun yliopisto ovat mukana kehittämässä toimintamallin osakokonaisuuksia. Turku Science Park Oy toimii hankkeen koordinaattorina.

YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika – Kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia -ohjelmaa. PPSHP:n osahankkeen rahoituksesta vastaavat tahot ovat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Uudenmaan liitto sekä PPSHP ja Oulun kaupunki.

 

Lisätietoja:
Pauliina Hyrkäs
Projektipäällikkö
YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hanke

pauliina.hyrkas(at)ppshp.fi
p. 040 5046 180