TIEDOTE

2.3.2017
 

Iäkkäille päivystyspotilaille monialaista apua

Toimintakyky ja kotiuttaminen arvioidaan entistä paremmin

 

Oulun seudun yhteispäivystyksessä työskentelee maaliskuun alusta lähtien kaksi fysioterapeuttia. Heidän tehtävänään on arvioida iäkkäiden kaatumis-ja kotiuttamisriskissä olevien päivystyspotilaiden toimintakykyä ja valmistella heidän kotiuttamistaan turvallisesti.

Kaatumisten ja kompastumisten taustalla saattaa olla kodin rakenteiden muutosten tarvetta tai sopimaton lääkitys. ”Apu voi olla apuväline jo mukaan, aika apuvälinesovitukseen tai sovittu aika kotikäynnille, jossa tarvetta kartoitetaan. Tai sitten se voi olla lääkehoidon arviointi”, kertoo osastonhoitaja Eija Marin-Pekkala yhteispäivystyksestä.

Yhteispäivystyksen uusi hoitokäytäntö on osa noin vuoden kestävää projektia, jonka tavoitteena on ehkäistä toistuvien päivystyskäyntien tarvetta. Hanke toteutetaan monialaisessa yhteistyössä huomioiden potilaan tarpeet, henkilöstön näkemykset ja perusterveydenhuollon käytännöt kotiutumisessa.

”Asiantuntijaryhmään kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja, osastofarmaseutti, sosiaalityöntekijä ja kaksi fysioterapeuttia. Tavoitteena on luoda monialainen malli toimintakyvyn arviointiin ja päivystyksessä alkavaan koordinoituun kotiutukseen potilaan hoito- ja palveluketjussa”, toteaa hankkeen projektipäällikkö, fysioterapeutti Helena Sukanen.

Ikääntyneillä päivystyspotilailla on havaittu toistuvia päivystyskäyntejä muun muassa kaatumisten ja yleistilan laskun takia. Potilaat tarvitsevat nykyistä huolellisempaa arviointia, jotta uusia tapaturmia voidaan ehkäistä ja potilaalle saada nopeasti turvallinen kotiympäristö.

”Joukko ikäihmisiä joutuu turvautumaan toistuvasti päivystyksen palveluihin kaatumisen, mattoon kompastumisen tai sängystä putoamisen takia. Meillä tämä ikäihminen ommellaan, kipsataan jne. ja sen jälkeen kotiutetaan tai lähetetään jatkohoitoon. Päivystyksen arjessa meillä ei valitettavasti ole aikaa kartoittaa tapahtumien taustoja tai arvioida kotona selviytymistä”, Marin-Pekkala sanoo.

Kotiutumiseen tarvitaan siis tiiviimpää yhteistyötä perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä kuntoutuspalveluiden kanssa. ”Yhteispäivystyksen tiloissa työskentelee sosiaalipäivystys, jolla on laajasti tietoa asiakkaiden jo olemassa olevasta palveluverkostosta. Tämä tieto on saatava hyödynnettäväksi myös päivystyshoitoon”, Marin-Pekkala kertoo. 

Pitkät odotusajat ja aloillaan olo päivystyksessä voivat johtaa iäkkään potilaan toimintakyvyn rajoittumiseen. ”Tämän tilanteen ehkäiseminen on tärkeää paitsi inhimillisistä myös taloudellisista syistä”, Sukanen ja Marin-Pekkala toteavat.

Hankkeessa kartoitetaan myös muita potilasryhmiä, jotka tarvitsevat toimintakyvyn arviointia ja kotiutusvalmistelua jo päivystyksessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi murtuma- tai kipupotilaat. ”Kehittämistyön aikana tarkentuu, mitkä potilaat tarvitsevat arviointia. Mukana voi olla myös potilaita, joilla on aiemmin ollut aivoverenkierron häiriö ja sen seurauksena esimerkiksi toispuolihalvaus ja nyt ovat muusta syystä päivystyksessä”, Sukanen toteaa.

 

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Helena Sukanen, helena.sukanen(at)ppshp.fi, puhelin 040 731 9221  
Osastonhoitaja Eija Marin-Pekkala, eija.marin-pekkala(at)ppshp.fi, puhelin 040 352 5274