TIEDOTE

13.3.2017
 

Kuka tietää lääkityksesi?

Henkilökohtainen lääkelista on paras tapa varmistaa, että terveydenhuollossa potilaan lääkityksestä saadaan oikea kokonaiskuva.

”Vaikka meillä on eReseptit ja sähköisiä potilastietojärjestelmiä käytössä, ei potilaan lääkitystietoja koota automaattisesti ja keskitetysti mihinkään – vaikka toisin luullaan. Lääkelistaan kuuluvat myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät. Niistä tietää vain potilas itse tai hänen läheisensä”, proviisori Katja Knuuti OYS Apteekista toteaa.

Lääketietoon vaikuttaa myös se, että potilaan annostukset ovat voineet muuttua reseptiin kirjatusta, hänellä voi olla myös paperireseptejä tai hänellä voi olla eResepti, jota hän ei todellisuudessa käytä. Jos sairaalajaksolla tehdään lääkitykseen muutoksia, tiedot eivät välttämättä siirry sähköisesti terveyskeskuksen hoitavalle lääkärille.

Näistä syistä jokaisen lääkkeitä käyttävän olisi syytä koota itselleen ajantasainen lista, jossa on tiedot paitsi käytettävästä lääkityksestä, myös niiden annostuksesta ja käyttötarkoituksesta. 

Lääkelistan pitäminen mukana on paras tapa varmistaa, että esimerkiksi päivystystilanteessa potilaan lääkitys voidaan ottaa huomioon akuutissa hoidossa. Lääkelista helpottaa myös asiointia apteekissa.

”Mukana kulkeva lista turvaa hoitosi tai ikääntyvän läheisesi hoidon myös silloin, kun itse ei pysty lääkitystään kertomaan”, Knuuti muistuttaa.

Valtakunnallisena Lääkehoidon päivänä 16.3. lääkkeiden käyttäjiä motivoidaan huomioimaan lääkehoitoaan ja annetaan apua oman lääkelistan tekemiseen. Lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen teemapäivä järjestetään kuudetta kertaa.

OYS:ssa osastofarmaseutit jalkautuvat Lääkehoidon päivänä erityisesti yhteispäivystykseen. Kahdeksan osastofarmaseuttia osallistuu päivystyspotilaiden lääkitystiedon selvittelyyn yhden iltavuoron ajan.

”Päivystyksen kautta kulkee isoja potilasvirtoja ja sieltä tulee paljon asiakkaita sisään sairaalaan. Se on hyvä paikka auttaa potilaita lääkitystietojensa kokoamisessa ja tukea henkilöstöä hoitotyössä”, Katja Knuuti sanoo.

Tunne lääkkeesi -tempauksia järjestetään 16.3. myös Yliopiston apteekissa Oulussa, Oulun Keskus Apteekissa sekä Haukiputaan ja Kellon apteekeissa.

 

Lisätietoja:

http://www.laakehoidonpaiva.fi/

http://www.laakehoidonpaiva.fi/tietoa_paivasta/mika_laakityslista

proviisori Katja Knuuti, OYS Apteekki, 040 1321 961, katja.knuuti(at)ppshp.fi