TIEDOTE

18.4.2017 

 

Äitiysneuvoloissa kerätyillä verinäytteillä tehdään tärkeää tutkimusta

Äitiysneuvoloissa kerätty lähes kahden miljoonan veriseeruminäytteen kokoelma siirretään biopankki Borealikseen. Kyseessä on maailman laajin yhtäjaksoisesti kerätty väestökokoelma, jonka avulla voidaan tehdä merkittävää kansanterveydellistä tutkimusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt näytteitä vuosina 1983-2016.  Finnish Maternity Cohort -seerumikokoelmassa on äitien alkuraskauden näytteitä, joita on kerätty ensin lakiin perustuen ja sittemmin äitien suostumuksella infektiotautien seulontaa ja tutkimusta varten.

 

Nyt neuvolakohortti on merkittävä lääketieteellisen tutkimustyön lähde. Suomen laki mahdollistaa näytteiden käytön henkilön suostumuksella tutkimuksissa, joilla on kansanterveydellistä laajempaa merkitystä.

Kokoelma siirretään sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä Pohjois-Suomen biopankki Borealikseen. Siirron tarkoituksena on parantaa aineiston käyttömahdollisuuksia ja tukea kansanterveyden tutkimusta. THL on säilyttänyt näytteitä Oulussa.

Synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualuejohtaja Eila Suvanto Oulun yliopistollisesta sairaalasta näkee tärkeänä, että äitiysneuvolakohortilla hyödynnyttävä tutkimustyö voi jatkua tulevaisuudessakin.

”Kyseessä on hyvin merkittävä valtakunnallinen väestöpohjainen vertailuaineisto tutkittaessa erilaisia sairauksia sekä erilaisten tekijöiden - muun muassa hormonien, kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminnan tai raskaudenaikaisten infektioiden - yhteyttä äidin tai lapsen myöhempään terveyteen ja/tai raskauden kulkuun.”

Tutkimusta voidaan hyödyntää myös päätöksenteossa, kun harkitaan esimerkiksi raskaudenaikaisten seulontatutkimusten toteuttamista, vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta.

Kokoelman pohjalta on jo tähän mennessä tehty paljon arvokasta kansallista ja kansainvälistä tutkimustyötä: noin 150 englanninkielistä julkaisua, lisäksi näytteitä on ollut mukana 25 väitöskirjatyössä.  ”FMC-seerumiaineisto on ainutlaatuinen vertailuaineisto tutkittaessa erilaisia sairauksia”, Suvanto korostaa.

Aineiston avulla on voitu selvittää myös papillooma- tai klamydia-infektioiden ilmaantuvuuden muutoksia viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Tämä on ollut merkittävä tausta HPV-rokoteohjelman toteuttamistavan ja klamydia-infektioiden vähentämiseen pyrkivien tehokkaiden toimintatapojen kehittämisessä.

Kansanterveydellinen tutkimustoiminta jatkuu biopankki Borealiksessa, joka toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston yhteydessä.

Biopankkitoiminnan tavoitteena on löytää väestön terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä keinoja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Biopankissa olevia näytteitä ja henkilötietoja ei luovuteta muuhun kuin biopankkitutkimukseen. Näytteiden käyttöä tutkimuksessa arvioi biopankin tieteellinen toimikunta.

Näytteiden ja tietojen käsittely perustuu biopankkilakiin, mikä parantaa tietoturvaa, käytettävyyttä sekä kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa näytteiden ja tietojen tutkimuskäytöstä. Jokaisella näytteen antaneella on mahdollisuus kieltää oman näytteensä siirto biopankkiin.

 

Lisätiedot: 

Vastuualuejohtaja Eila Suvanto, OYS, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka

040 8085 980
eila.suvanto(at)ppshp.fi

Biopankin johtaja Saila Kauppila, Pohjois-Suomen biopankki Borealis, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

saila.kauppila(at)ppshp.fi

Tutkija, dosentti Heljä-Marja Surcel, Oulun yliopisto

045 630 8463

helja.marja.surcel(at)ppshp.fi

 

Lisätietoja myös: www.thl.fi/fmc

Pohjois-Suomen biopankki Borealis