TIEDOTE

27.4.2017

 

Oulaskankaalle avattiin psykiatrinen osasto

Oulaskankaan sairaalan yhteydessä toimiva uusi osasto 76 turvaa aikuispsykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja Oulun eteläisten kuntien alueella. 12-paikkainen osasto on osa Visalan sairaalan korvaavia uusia toimintoja.

 

”Uusi osasto mahdollistaa tiiviin yhteistyön Oulaskankaan sairaalan kanssa. Visalasta Oulaisiin sijoitettu henkilöstö tuo vankan ammattiosaamisensa ja tietämyksensä alueen mielenterveyspalvelujen tarpeesta koko sairaalan käyttöön. Psykiatrisen hoidon sijoittaminen somaattisen hoidon yhteyteen tuo sujuvuutta potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon”, toteaa osastonylilääkäri, vastuualueenjohtaja Liisa Kantojärvi OYS:n nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualueelta.

Psykiatrisen osaston hoitajia työskentelee nyt myös Oulaskankaan ympärivuorokautisessa päivystyksessä. ”Aiemmin hoitajia työskenteli päivystyksessä iltaisin ja viikonloppuisin, vuoden alusta toiminta muuttui ympärivuorokautiseksi. Uutta on sekin, että pystymme nyt tarjoamaan Oulun eteläisen alueen kunnille akuuttipsykiatrian palveluita”, Kantojärvi kertoo.

Osastonhoitaja Markku Sammalkangas sanoo, että osasto 76:n henkilöstö on aloittanut uudet työt motivoituneena. ”Uuden toiminnan kehittäminen on innostavaa ja henkilökunta on vahvasti sitoutunutta. Psykiatrisella osastolla tavoitteena ovat lyhyet hoitoajat, potilaan nopea kotiutuminen ja siirtyminen perusterveydenhuoltoon”, Sammalkangas sanoo.

Visalan henkilöstöstä noin 50 on sijoittunut Oulaskankaalle. Osasto 76:lla heistä on 25. Kuusi hoitajaa siirtyi Oulaskankaan yhteispäivystykseen ja saman verran Ylivieskan nuorispsykiatriseen tukitaloon.

Osasto 76 ja Ylivieskan tukitalo ovat toimineet helmikuusta lähtien. Osasto 76:n avajaiset olivat tiistaina ja tukitalon avajaiset ovat 8. toukokuuta.

Tukitalo tarjoaa palveluita 15-22-vuotiaille, joiden psyykkinen oireilu vaatii erityistä tukea. Lähtökohtana on vahvistaa nuorten hoitoketjua sekä ehkäistä sairaalahoidon tarvetta ja syrjäytymistä. Tukitalossa on poliklinikka-, ryhmä- ja päivätoimintaa sekä kuntoutusta. ”Tukitalosta voidaan myös jalkautua kotiin kuntouttamaan”, Kantojärvi sanoo.

Visalan sairaalan toiminta loppui viime vuoden lopulla, koska potilasturvallisuus vaarantui lääkäripulan takia. Pääosin kuntoutukseen keskittyneen Visalan 80 potilasta on siirtynyt Ouluun psykiatrisille osastoille, Oulaskankaan sairaalaan, Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan, terveyskeskusten vuodeosastoille, palvelukoteihin ja omiin koteihinsa.

Visalan sairaalan uudelleenjärjestelyihin liittyen perustetaan vielä Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian tulosalueelle uusi, 14 sairaansijaa käsittävä osasto vaikeahoitoisten psykoosipotilaiden hoitoon.

 

Lisätietoja:
Liisa Kantojärvi, osastonylilääkäri, vastuualueenjohtaja, OYS:n nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue, 0400 683 337, liisa.kantojarvi(at)ppshp.fi

Markku Sammalkangas, osastonhoitaja, osasto 76/ Oulaskangas, 040 5548 743, markku.sammalkangas(at)ppshp.fi