TIEDOTE

30.5.2017
 

Sairaalaoppaan apua tarvitaan

OYS:ssa toimii 12 vapaaehtoista sairaalaopasta, jotka auttavat potilaita löytämään oikeaan hoitoon tai tutkimukseen.
 

Sairaalaopastoiminta on nopeasti osoittautunut tarpeelliseksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaalaoppaat aloittivat toimintansa viime vuoden marraskuussa. Kuluvana vuonna on ollut jo lähes 2900 kohtaamista sairaalaoppaiden ja potilaiden välillä 25. toukokuuta mennessä.

”Kohtaamisten määrä osoittaa, että toiminta on tarpeellista ja hyvin vaikuttavaa”, sanoo vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Katja Kuusela Järjestöt sairaalassa –hankkeesta.

OYS:n 12 koulutettua sairaalaopasta päivystävät vuorollaan avohoitotalon ja B2-sisäänkäynnin aulassa. He auttavat potilaita ilmoittautumisessa ja tarvittaessa saattavat potilaan perille oikealle osastolle tai tutkimukseen.

”Sairaalaoppaat ovat kertoneet, että monet yksinäiset potilaat haluavat tutkimukseen mennessään puhua mieltään painavista asioista. Vapaaehtoisia sitoo luonnollisesti vaitiolovelvollisuus.”

Erilaisilla vapaaehtoisilla on tärkeä rooli tukea potilaita, ja myös järjestöjen ja sairaalan yhteistyötä tarvitaan, todettiin tiistaina 30. toukokuuta Oulussa järjestetyssä yhteisneuvottelussa. OYS:n ja potilasjärjestöjen edustajat ovat jo 20 vuoden ajan vuosittain tavanneet ja käyneet läpi molempien tahojen ajankohtaisia asioita.

Laatupäällikkö Leena Lang OYS:sta sanoo, että sairaalan ja järjestöjen yhteistyö on aivan viime vuosina tullut konkreettisemmaksi ja moniulotteisemmaksi. Parhaana esimerkkinä tästä hän pitää Järjestöt sairaalassa -hanketta, joka koordinoi järjestöjen toimintaa OYS:ssa.

Järjestöt sairaalassa -hanke avasi vuosi sitten järjestöpisteen OYS:aan. Järjestöpiste Kaiku palvelee potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sekä antaa tietoa muun muassa potilasjärjestöjen toiminnasta, vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta sairaalassa.

”Tulevaisuudessa erilaisia yhteistyömuotoja ja tiedotusta tarvitaan lisääkin, nyt vain on oltava rohkeutta lähteä kyselemään puolin ja toisin”, Lang toteaa.

Vertaistukea potilaille järjestävät potilasjärjestöt ja näiden paikallisyhdistykset. Yhdistyksen vapaaehtoinen, itsekin sairauden läpi käynyt henkilö käy tapaamassa potilasta.

Lisätietoja: 

Katja Kuusela, katja.kuusela@kumppanuuskeskus.fi, puh. 044 742 0601
Leena Lang, leena.lang@ppshp.fi, puh. 08 315 4168