TIEDOTE

31.8.2017

Porukalla elintavat kuntoon!

Pohjois-Pohjanmaalla laitetaan elintavat kuntoon VESOTE-hankkeen avulla. Hankkeen kickoff ja verkostotapaaminen on 5.9.2017 klo 8.30 - 15.45, OYS luentosali 10 (sisäänkäynti B3). Päivän aikana pääset tutustumaan mm. Limingan palkittuun terveysliikuntamalliin ja toimiviin elintapaohjaksen työvälineisiin. Tapahtumatorilla järjestöt, kunnat ja yritykset esittelevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on yhtenä kymmenestä sairaanhoitopiiristä mukana UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE-hanke). Hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihankkeista (2017-18). Tavoitteena on vahvistaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa.

Pohjois-Pohjanmaalla lihavuus on yleistä ja kansansairauksien esiintyvyys on korkeampi kuin maassa keskimäärin. Kansansairauksien ja riskitekijöistä erityisesti lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon on kohdistettu toimenpiteitä, mutta ne eivät ole olleet riittäviä ja riittävän vaikuttavia. Elintapaohjauksen toteuttaminen vaatii tehostamista, koska toimivan elintapaohjauksen hyödyt ovat kiistattomat.

PPSHP:n osahankkeessa keskeinen tavoite on lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoinen elintapaohjaus osaksi perusterveydenhuollon toimintaa sekä lisätä yhteistyötä liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa. Tavoite on, että alueen väestö liikkuu riittävästi, syö ja nukkuu hyvin, paino ei nouse ja lihomiskehitys kääntyy laskuun väestön terveyden lisäämiseksi ja toimintakykyisten elinvuosien kartuttamiseksi. Hankkeessa panostetaan elintapojen puheeksi ottamiseen, elintapaohjauksen toteuttamiseen ja seuraamiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP, on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija. PPSHP on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä.

 

Lisätietoja:
Sirpa Hyyrönmäki
Projektityöntekijä
PPSHP / perusterveydenhuollon yksikkö
sirpa.hyyronmaki(at)ppshp.fi
Puh. 040 505 7836