TIEDOTE

14.9.2017
 

Lastentalo.fi ja Nuorten.fi avattu

Suomen yliopistosairaalat ovat yhteistyössä kehittäneet Lastentalo.fi- ja Nuorten.fi -palvelusivustot, joista löytyy tietoa erikoissairaanhoidossa hoidettavista lasten ja nuorten sairauksista, hoitoon valmistautumisesta sekä hoidon siirtymisestä lasten puolelta aikuispuolelle. 

 

Lastentalosta löytyy tietoa lasten sairauksista, sairaalahoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapsille on oma osionsa, jossa sairaalamaailmaa tehdään tutuksi videoiden avulla.  Lastentalossa on 14 sairauskohtaista aihekokonaisuutta: allergia ja astma, autismikirjon häiriöt, diabetes, epilepsia, kehitykselliset poikkeavuudet ja oppimisvaikeudet, lastenkirurgia, lasten kohtausoireet, lastenreuma, liikuntavammat, päänsärky, sydänsairaudet ja syöpäsairaudet. Tietoa annetaan myös keskosuudesta ja keskosen hoidosta. Lisäksi palvelussa kuvataan yleisimpiä lastensairauksia ja niiden hoitoa.

Nuortentalo on suunnattu pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille, joiden hoito on siirtymässä tai siirtynyt aikuispuolelle. Päämääränä on valtakunnallisella tasolla yhdenmukaistaa pitkäaikaissairaiden nuorten hoidon siirtymää aikuispuolelle. Palvelussa on oma osio myös ammattilaisille.

Nuortentalossa opastetaan, miten hoidon siirtymiseen voi valmistautua ja millaisia asioita voi harjoitella jo etukäteen. Tietoa on sairauden hoitoon liittyvien aiheiden lisäksi murrosiästä, ihmissuhteista, seurustelusta ja seksuaalisuudesta sekä opiskelusta ja työnhausta. Pitkäaikaissairaalle tärkeää asiaa on myös vertaistuesta, taloudellisista tukimuodoista sekä palveluista, joista on mahdollista hakea apua.

www.lastentalo.fi
www.nuorten.fi

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä tukevat pitkäaikaisen sairauden kanssa elämisessä. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Vuoden 2018 loppuun mennessä Terveyskylässä avoinna on noin 30 taloa.

Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka on viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen projektikokonaisuus. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta.

Terveyskylä: www.terveyskyla.fi, facebook.com/terveyskyla.fi, Twitter @terveyskyla_fi

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke: www.virtuaalisairaala2.fi, facebook.com/virtuaalisairaala2.0, Twitter @vsairaala