ILMOITUS KANSALLISESTA LAUSUNNOSTA

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliselle eettiselle toimikunnalle toimitetaan tieto alueella käynnistyneistä tutkimuksista, joista on saatu kansallinen eettisen toimikunnan lausunto joltakin toiselta eettiseltä toimikunnalta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä käynnistyvä tutkimus liitetään aina ensin tutkimusdiaariin. Tätä varten täytetään lupalomake joka toimitetaan klinikan tutkimusdiaarin hoitajalle (yleensä klinikkasihteeri).

Eettistä toimikuntaa varten tehdään ilmoitus kansallisesta lausunnosta (linkki oikealla). Tutkija allekirjoittaa ilmoituksen. 

Ilmoituksen liitteenä toimikunnalle toimitetaan kopio muualta saadusta eettisen toimikunnan kansallisesta lausunnosta ja pöytäkirjaotteista, joista ilmenee, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella oleva keskus on hyväksytty tutkimuskeskukseksi, ja kuka on keskuksessa vastuullinen tutkija. Lisäksi mukaan liitetään kopio lehti-ilmoituksesta, jos tutkittavia rekrytoidaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella lehti-ilmoituksella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella muissa laitoksissa työskentelevien tutkijoiden tulee myös ilmoittaa tutkimuksen käynnistyminen PPSHP:n eettiselle toimikunnalle.

Huomioitava on, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiselle toimikunnalle ei tarvitse lähettää jonkun muun sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa käsiteltyjä välivaiheita (esimerkiksi amendmentit ja/tai haittatapahtumat). Riittää kun ne käsitellään lausunnon antaneessa toimikunnassa. Tutkimuksen päättyminen ilmoitetaan aina myös paikalliselle eettiselle toimikunnalle. 
 

 

 

Kokousajat ja aineiston lähettäminen

Lomakkeet ja liitteet

Ilmoitus kansallisesta lausunnosta

Kopio eettisen tmk:n lausunnosta (tutkimuskeskuksen hyväksyntä)

Rekrytointi-ilmoitus

Ohjeita

Toimikunnan jäsenet ja asiantuntijat

Lait, asetukset ja muut ohjeet