ILMOITUKSET, KORJAUKSET JA LISÄSELVITYKSET

Korjaukset ja lisäselvitykset  

Toimikunta voi pyytää korjauksia tai täydennyksiä lausuntohakemuksesta tietyiltä osin (esim. potilastiedote ja suostumusasiakirja), jolloin se antaa lausunnon ehdollisena. Useimmiten pyydetyt muutokset ovat niin pieniä, että uutta eettisen toimikunnan käsittelyä ei tarvita, vaan puheenjohtaja ja/tai sihteeri hyväksyvät ne. 

Toimikunnalle toimitetaan:

  • lomake "Ilmoitus eettiselle toimikunnalle" (linkki oikella), jossa kerrotaan miten toimikunnan esittämät korjaukset ja täydennykset on huomioitu.
  • dokumenttien korjatut versiot. Muutokset merkitään  selkeästi  (esim. lihavoitu/kursiovoitu, poistettava teksti yliviivattu). Muista päivittää versionumero ja päiväys.

Korjaukset ja lisäselvitykset voi lähettää myös sähköpostitse (eettinentoimikunta at ppshp.fi). 

 

Tutkimuksen päättyminen / muu ilmoitus

Ilmoitukset toimikunnalle (esim. tutkimuksen päättyminen) tehdään Ilmoitus eettiselle toimikunnalle lomakkeella (linkki oikealla), jossa kerrotaan lyhyesti käsiteltävän asian sisältö.