LAUSUNNON HAKEMINEN

Lausuntohakemus uudesta tutkimussuunnitelmasta

Kliinisistä lääketutkimuksista haetaan lausunto aina ensisijaisesti TUKIJA:lta (Valtakunnallinen Lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta).

Muista monikeskustutkimuksista kansallinen lausunto haetaan siltä alueelliselta eettiseltä toimikunnalta, jonka alueella tutkimus pääasiassa suoritetaan ja koordinoiva päätutkija toimii.

Lausuntohakemus ja malliasiakirjat löytyvät oikeasta sivuvalikosta. Toimita lausuntohakemuksen liitteeksi

  • tutkimussuunnitelma
  • tutkimuksesta vastaavan henkilön lausunto tutkimuksen eettisyydestä
  • tiedote tutkittavalle
  • suostumusasiakirja
  • rekisteriseloste
  • tutkittaville annettava muu materiaali (kyselylomakkeet, potilaspäiväkirjat, rekrytointi-ilmoitus ym.)
  • kudosnäytteiden käytöstä lisäselvitykset (kts. lausuntohakemus, liite 8, 9 ja 10)

 

Mihin eettinen toimikunta kiinnittää arviossaan huomiota.