LAIT, ASETUKSET JA MUUT OHJEET

 Lait, asetukset ja ohjeet (päivitetty 10/2013)

  • Laki   terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)
  • Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Määräys 3/2010, Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset lääketutkimukset

Suositus säteilyrasituksen tiedottamisesta, versio 04.12.2006. Miten kertoa säteilyn haitoista lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumista harkitsevalle henkilölle? Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (TUKIJA)

Muu ajantasainen lainsäädäntö löytyy TUKIJAn sivuilta.