TUTKIMUS

 

 

Tutkimustoiminnan tehtävänä on mahdollistaa terveydenhuollon toimijoiden ammattitaidon ja pätevyyden kasvu, jolloin he kykenevät toimimaan erityisasiantuntijoina ja johtajina omilla vastuualueillaan terveydenhuollon tai yliopistolaitoksen organisaatioissa. Tutkimustoiminnalla luodaan myös uutta tietoa tiedon itsensä vuoksi sekä asetetaan terveydenhuollon totutut menettelytavat tarkastelunalaiseksi ja mahdollistetaan uusien diagnostiikka- tai hoitomenetelmien käyttöönotto. Lisäksi edistetään terveydenhuollossa tehtävien keksintöjen ja innovaatioiden syntyä, jotka voivat mahdollistaa vaurautta lisäävän toiminnan aloittamisen. Samalla autetaan pitämään erityisosaajat sairaanhoitopiirin tai yliopiston viroissa ja lisätään näiden virkojen houkuttelevuutta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tutkimus on laaja-alaista ja tietyillä aloilla pyritään kansainväliselle huipputasolle. Tutkimustoiminnalla tuotetaan myös välittömästi tai välillisesti saavutettavia terveyshyötyjä, joiden avulla pyritään terveydenhuollon kokonaiskustannusten alentamiseen.

 

 

Ajankohtaista 

VTR-haku v. 2018 on avautunut 

OYS-erva tutkimustoimikunta on kokouksessaan 21.2.2017 jakanut lisärahoitusta vuodelle 2017. Päätös on ehdollinen siihen saakka kunnes PPSHP:n käyttösuunnitelma on vahvistettu.

Yhteenveto PPSHP:n tutkimushankkeista v. 2017
Yhteenveto muiden OYS-ervan terveydenhuollon organisaatioiden tutkimushankkeista v. 2017

 

Biopankin uutisia

Kliinisen tutkimuksen merkitys -raportti