TUTKIMUSTOIMIKUNTA

Erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

Terveydenhuoltolain mukaisesti on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustettu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kattava terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on 12 jäsentä erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Toimikunta päättää yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on määritellä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin. STM tekee päätöksen rahoituksesta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Toimikunnan jäsenet

Hallitus nimitti 9.11.2015/§ 119 erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan 1.1.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Hallitus nimitti 30.1.2017/§ 9 tutkimustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi 1.1.2017 alkaen professori Anne Remeksen ja johtajaylilääkäri Sakari Telimaan tilalle Pirjo Dabnellin  (Soite).

Jäsenet
Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja
Professori, tutkimusjohtaja Anne Remes
Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri
Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari
Professori, ylihammaslääkäri Kyösti Oikarinen
Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä
Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso
Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto 
Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiiri
Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Johtava lääkäri Leila Risteli, Nordlab Oulu 

Varajäsenet
Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Professori, ylilääkäri Johanna Uusimaa

Puheenjohtaja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puh. 08 -  315 4304
Esittelijä tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 -  315 5181
Sihteeri tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 - 315 4379