TUTKIMUSLUVAT

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kaikki tutkimustoiminta on luvanvaraista ( Tutkimuslupakäytännöt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä) rahoituslähteestä riippumatta.

Sivuilta löytyy ohjeita ja linkkejä tutkimusten ja opinnäytetöiden lupien hakemisesta. Lisäksi ohjeita löytyy myös rekisteritutkimuslupien hakemisesta, ohjeistusta tieteellisten tutkimusten laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä Esko-potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksista.

Sairaanhoitopiirin omissa yksiköissä käynnistyvät tutkimukset kirjataan ko. yksiköissä tutkimusdiaariin myös ne tutkimukset ja opinnäytetyöt, joille ei ole tarvetta hakea eettisen toimikunnan lausuntoa. Pro gradu -tutkielmien, lääketieteen syventävien opintojen sekä yleensä opinnäytetöiden tekemiseen liittyvät tarkemmat ja yksikkökohtaiset ohjeet löytyvät OPISKELIJOILLE sivuilta.

Kliinisille lääketutkimuksille lupa haetaan myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta.