TYÖHYVINVOINTI

 

Sairaanhoitopiirimme työhyvinvointia edistävä toiminta on laaja-alaista, tuloksellisuutta ja työelämän laatua kehittävää toimintaa. Työhyvinoinnin johtaminen on integroitu toiminnan ja talouden johtamiseen oman vuosikellon mukaisesti. Työhyvinvointimme perustuu aktiiviseen työolojen ja toiminnan arviointiin sekä kehittämiseen. Moniammatillinen henkilöstömme on mukana toiminnan ohjauksessa ja työtilojen suunnittelussa jotta huomioidaan työhyvinvointia edistävät ratkaisut.

Työhyvinvointipalvelujen tavoitteena on osaltaan edistää henkilöstön tietoisuutta hyvinvointiin ja työyhteisöjen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä kannustaa niiden kehittämiseen muutostarpeet huomioiden. Konserniimme on rakentunut kattava työsuojeluyhdyshenkilöiden verkosto edistämään työolojen turvallisuutta sekä liikuttajaverkosto kannustamaan työyhteisöjämme terveyttä edistäviin elämäntapoihin sekä itsestä huolenpitoon. Työnohjaajamme tukevat työyhteisöjä ja ammattiryhmiä löytämään uusia oivalluksia toimintaprosessien kehittämiseen. Toimimme Varhaisen tuen mallin ja Hyvän kohtelun toimintaohjeen ja periaatteen mukaisesti. Sairaalamme on savuton ja päihteetön.

Työterveyshuollon kanssa teemme yhteistyötä kumppanuushengessä, joka rakentuu ratkaisukeskeisyyteen ja voimavaralähtöisyyteen tulevaisuuden muutostarpeet huomioiden.

Työhyvinvointipalvelut vastaavat työsuojelun, työhyvinvointia edistävän toiminnan sekä työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä. Näihin osa-alueisiin voit tutustua ohessa tarkemmin.

 

Työhyvinvointitoiminta

Työsuojelu

Kehittäminen

Työterveyshuolto