Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki


Pohjois-Suomen biopankki Borealis

Biopankkitoiminta on osa sairaalassa tehtävää tutkimustoimintaa. Potilaiden hoito ja diagnostiikka kehittyvät vain tutkimuksen kautta. Kehitystyötä varten biopankki kerää ja säilyttää järjestelmällisesti kudos- ja verinäytteitä biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä. Niihin liitetään tutkimuksen tekemisen kannalta olennaisia tietoja sairauskertomuksista ja potilasrekistereistä yksityisyyden suojaa kunnioittavalla tavalla.

 

 

Pohjois-Suomen biopankki Borealiksen tutkimusalueena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Biobank Borealis briefly in English

 

Biopankki on osa sairaalan arkea. Näytteitä kerätään yleensä tavanomaisen hoidon tai tutkimuksen yhteydessä. Kerättyjä näytteitä voidaan käyttää lääketieteelliseen tutkimukseen sekä uusien hoitomuotojen ja lääkkeiden kehittämiseen. 

Hoitotyön arjessa biopankkitoiminta näkyy esimerkiksi suostumusten käsittelynä ja tutkimustoiminnasta tiedottamisena.