Tyrnävä

​päivitetty 25.11.2020

Kunnan erityispiirteet

Oulun läheisyys ja yhteistyö naapurikuntien kanssa (esim. röntgen ja vuodeosasto). Tyrnävällä on suhteessa väkilukuun paljon lapsia.

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt kunnassa

Lastentaudit
Kyösti Ylimäki ja Terhi Pesonen (virkavapaalla) puh. 08 55871323

Äitiys‑ ja gynekologia
Leena Pietilä puh. 08 55871323

Diabetes > 65 vuotta
sairaanhoitaja Silja Taskila puh. 050 376 1211

Diabetes < 65 vuotta
sairaanhoitaja Silja Taskila puh. 050 376 1211

Reumahoitaja
sairaanhoitaja Piritta Siika-aho puh. 08 55871323

Hengityshoitaja
Perushoitaja Oili Markus, puh. 08 55871 323

Haavahoitaja
sairaanhoitaja Tiina Nissinen, puh. 08 55871 323

Syöpotilaat ja saattohoidon järjestäminen:
- potilaat, jotka tarvitsevat kotihoidon järjestelyä: Sirpa Haapakorva puh. 0500 585410
- potilaille, joiden hoito tapahtuu polikliinisesti terveyskeskuksessa: puh. 08 55871323

AVH-koordinaattori
fysioterapeutti Eila Maalismaa
Puhelintunti klo 10.00 – 11.00, puh. 050 917 7360

Kotiutushoitaja
Palveluohjaaja Riikka Herranen, 050 4309 233

Kunnan yhdys- ja vastuuhenkilöt ja resurssit

Terveydenhuolto

Johtava lääkäri Janne Liimatainen, puh. 044 4971 030

Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi puh. 040 664 6474
Lääkärin vastaanottotoiminta arkisin ma-to 8.00 ‑16.00,
pe 8.00–15.00, puh. 08 55871 323
Päivystys muina aikoina Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Neuvolatoiminta

Lastenneuvola
Terveydenhoitajat
Marja Kainulainen, puh. 050 3168 796
Päivi Nuojua, puh. 050 3168 811
Aija Pietilä, puh. 050 3168 797

Äitiysneuvola
Terveydenhoitajat
Aija Pietilä, puh. 050 3168 797
Pirjo Saariniemi puh. 050 4018 582

Perhesuunnittelu
Terveydenhoitaja Pirjo Saariniemi puh. 050 3168 798

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitajat
Tuija Vittaniemi, puh 050 3844 236
Marja-Riitta Alanko, puh. 044 4971 070
Hanna-Leena Kujala, puh. 050 3168 799 

Matkailijoiden rokotukset
terveydenhoitaja Aija Pietilä, yhteydenotot puh. 050 3168 797

Työterveyshuolto
Työterveys Virta

Mielenterveysneuvola
Psykiatrinen sairaanhoitaja Jari Keski-Filppula, puh. 050 375 0713
Psykiatrinen sairaanhoitaja Hilkka Ikonen, puh. 050 572 8084
Psykologi Saara-Leena Kaunisto, puh. 050 539 3017
Psykologi Kimmo Pietilä, puh. 050 3750373
Konsultoiva psykiatri Ville Honkila
Päivätoiminta, lähihoitaja Aira Heinola, puh. 044 497 1196

Puheterapia
Puheterapeutti Hanna Arola puh. 050 349 2663

Seniorineuvola (yli 65-vuotiaille kuntalaisille)
Sairaanhoitaja Sirpa Haapakorva, Temmeksen terveysasemalla maanantaisin, Tyrnävän terveyskeskuksessa perjantaisin. Ajanvaraus puhelinaikana ma-pe klo 11 - 12, puh. 0500 585 410 tai terveyskeskuksen ajanvarauksesta puh. (08) 55871 323

Palveluohjaaja Riikka Herranen, erikseen ajanvarauksella, p. 050 4309233

Vanhainkoti Kotola
Vanhainkoti Kotola on tehostetun palveluasumisen yksikkö,  jossa on 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 1 tilapäishoidon/lyhytaikaisen hoidon paikka. Hyvässä kunnossa olevien potilaiden jatkohoitoa/kuntoutushoitoa/intervallihoitoa voidaan toteuttaa Kotolassa. Yhteydenotot palveluohjaaja Riikka Herranen, p. 050 430 9233 tai terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta (p. 08 55871 323).

Vuodeosastotoiminta
Tyrnävän kunta ostaa varsinaisen vuodeosastotoiminnan Limingan tk-sairaalasta. Mikäli paikkaa ei järjesty Liminkaan, tarvittaessa vuodeosastohoito hankintaan Oulun Caritas-sairaalasta tai muun ympäristökunnan vuodeosastolta.

Suun terveydenhuolto

Vastaava hammaslääkäri Aappo Keränen puh. 044 497 1194
Hammashuollon ajanvaraus puh. 08 558 71345
Ajanvaraus arkisin ma-to klo 8-16 ja pe 8-15.

Kotihoitoyksikkö

Palveluohjaaja Riikka Herranen, puh. 050 4309 233
Terveydenhoitaja Sirpa Haapakorva puh. 050 3446 773
Sairaanhoitaja Sirpa Pihlajaniemi, puh. 050 0585 410

Kuntoutus ja fysioterapia

Fysioterapeutti Eila Maalismaa, puh. 050 917 7360
Fysioterapeutti Maarit Rajala, puh. 050 316 8795

Puhelintunti klo 10.00–11.00
Yksilöhoidot pääasiallisesti lääkinnällisen kuntoutuksen potilaille. Ryhmämuotoinen toiminta, mm. allasryhmä ja tules/ranka-ryhmä. Terveyskeskuksessa järjestetään jatkohoidot myös sairaalan lähettämille esim. leikatuille potilaille. Apuvälineiden lainaus Alueellisen apuvälinekeskuksen kautta. Toimintaterapia ostopalveluna.

Sosiaalitoimi

Sosiaalipäivystys klo 8–16  044 4971 058

Sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola, puh. 050 514 8673
Palvelupäällikkö, sosiaalipalvelut Helinä Honkanen, puh. 050 439 7368 
Sosiaalityöntekijä Arja Björnholm, puh. 050 316 8819 vammaispalvelu
Sosiaalityöntekijä Kirsi Kumpulainen, puh. 050 3074789, lapsiperheiden palvelut, lastenvaloja
Sosiaalityöntekijä Riitta Väänänen, puh. 044 497 1057, lastensuojelu
Sosiaaliohjaaja Anne Salmenhaara, puh. 050 3168 818, kotipalvelun perhetyö
​Sosiaalityöntekijä Heidi Honkimaa, puh. 050 316 8817, aikuissosiaalityö, päihdetyö
Sosiaaliohjaaja Riikka Piippo, puh. 050 5373 167, kehitysvammahuolto
Palvelusihteeri Tarja Nissi, puh. 050 3626 681

Päivähoito

Vs. päiväkodinjohtaja Katariina Juola puh. 044 497 1052
Päiväkoti Väentupa ja Tenavatalo, aluepäiväkodinjohtaja Taina Määttä, puh. 050 326 0295
Päiväkoti Käpytikka, aluepäiväkodinjohtaja Riitta Kangasniemi, puh. 050 3686 014
Päiväkoti Toukovakka ja Kuumestari, päiväkodinjohtaja Katariina Juola, puh. 044 497 1052

Vanhustenhoito

Palvelupäällikkö, terveys- ja ikääntyneiden palvelut Kristiina Orajärvi, puh. 040 664 6474
Palveluohjaaja Riikka Herranen, kotihoito ja kotiutukset, puh. 050 4309 233 

Päihdehoito

Vastuuhenkilönä sosiaalityöntekijä Kirsimarja Lehtiniemi, puh. 044 4971 057
- A-klinikkapalvelut Oulusta, puh. 08 378 244
Katkaisutoimintaa Limingan vuodeosastolla sekä Kiviharjussa.
- avokatkaisuhoidot, yhteys terveyskeskuksen vastaanotto sairaanhoitaja Piritta Siika-aho, puh. 08 55871 323

Muut palvelut

Röntgenpalvelut
Ostopalvelu: Limingan kunta, Kempeleen kunta, Suomen Terveystalo Oy, Pihlajalinna Oy

Laboratoriopalvelut
Nordlab
Laboratoriohoitaja Anne Dahlman puh. 050 316 8810

Kriisiryhmä
Yhteyshenkilö ja puheenjohtaja (koolle kutsuja) psyk.sair.hoit. Jari Keski-Filppula puh. 050 3750 713
Yhteyshenkilö psyk.sair.hoit. Hilkka Ikonen, puh. 050 5728 084

Yksityiset asumispalveluyksiköt

Esperi Hoivakoti Annabelle    
Yksikönpäällikkö, puh. 044 5319 613

Lakeuden Palveluyhdistys
Toiminnanjohtaja, puh. 044 5767 000
Vanhustyön palvelut, vastaava hoitaja puh. 044 5767 001
Kehitysvammaisten ryhmäkoti Mankilankartano, vastaava ohjaaja puh. 044 5767 000

Sosiaali- ja potilasasiamies
Mirva Makkonen, puh. 044 703 4116

 Sisältöeditori

Tyrnävän terveyskeskus
Kirkkotie 9
91800 TYRNÄVÄ

Puhelin
Ajanvaraus/neuvonta 08 55871 323
Fax. 08 554 8360
Lyhytval./OYS 1468

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tyrnava.fi