Etusivu > Käyttöehdot


Käyttöehdot

​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internet-sivuston käyttöehdot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internet-sivujen ylläpidosta vastaa sairaanhoitopiirin konsernipalvelut. Verkkosivuston vastaava toimittaja on kehitysjohtaja Pasi Parkkila.  Verkkosivuilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat PPSHP:lle, ellei toisin mainita. Dokumenttien ja sivujen sisältöä voi lainata, mikäli mainitsee lähteen ja tehdä myös linkityksiä sivustolle. Kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää ilman erillistä lupaa.

PPSHP pyrkii pitämään verkkopalvelussaan olevat tiedot oikeina ja ajantasaisina. Verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata mm. palvelimen toimintahäiriötilanteissa. PPSHP pidättää itsellään oikeuden tehdä sivuille muutoksia tarvittaessa tai rajoittaa niille pääsyä pakottavista syistä. PPSHP ei vastaa mistään internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

PPSHP:n verkkopalvelusta on linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivuille. PPSHP ei ota vastuuta niiden ulkopuolisten tahojen verkkosivujen sisällöstä, joihin sen omilla verkkosivuilla olevilla linkeillä viitataan. PPSHP ei myöskään pysty takaamaan linkkien toimivuutta.

PPSHP:n verkkosivuilla olevista toimimattomista linkeistä pyydetään ilmoittamaan palautelomakkeella.

PPSHP:n verkkosivuilla on julkaistu asiantuntijoiden eri hoitojen tueksi tarkoitettuja ohjeita. Näitä ohjeita ei ole kuitenkaan tarkoitettu korvaamaan potilaille henkilökohtaisesti annettavaa hoitoa tai yksilöllisiä hoito-ohjeita. PPSHP ei ota vastuuta tällaisten tietojen ja ohjeiden omatoimisesta noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Potilaan hoidosta vastaa aina häntä hoitava lääkäri.

Internet-sivustojen liikennettä seurataan SharePointiin kuuluvalla tekniikalla. Sovellus kerää anonyymejä käyttö- ja kävijätilastoja evästetekniikalla. Kerättyjen tietojen avulla kehitetään sivujen käytettävyyttä.

Sairaanhoitopiirin sivuilla olevilla lomakkeilla  kerättyjä henkilötietoja käytetään vain lomakkeen yhteydessä ilmoitettuun tarkoitukseen, eikä henkilötietoja luovuteta ulkopuolisille.