Hailuoto

päivitetty 28.3.2022

Hailuoto järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut pääosin omana toimintana ja lääkäripalvelut ostetaan Pihlajalinna Oyj:ltä. Erityispalveluja täydennetään ostopalveluilla.

Yhdyshenkilöt

Perusturvapalvelut hallinto: perusturvajohtaja Pia Piispanen p. 044 4973 520, vara sosiaalityöntekijä. p. 044 4973 520
Terveyspalvelut: kansanterveystyöstä vastaava johtava lääkäri Jukka Perälä
Vanhuspalvelut: vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo, p. 044 4973 553 vara perusturvajohtaja
Sosiaalityö: Sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen, sosiaalityöntekijä Sirpa Salmivaara p. 044 4973 521 

 

Terveyspalvelut

Lääkärin vastaanotto terveyskeskuksessa

Lääkärin lähivastaanotto kahtena päivänä viikossa ja lisäksi etävastaanottoa arkisin.  

Päivystystoiminta on omassa terveyskeskuksessa virka-aikana. Hoidontarpeen arviointi on keskitetty ja arvioinnin kautta ohjataan potilas tarpeen mukaiseen hoitoon. Hailuodon kunnalla on ostopalvelusopimus yleislääkäripalvelusta sekä kuoleman toteaminen virka-ajalla silloin kun oma lääkäri ei ole paikalla. Erikoislääkärin konsultaatiot mm. diabeetikoille säännöllisesti.  

Virka-ajan ulkopuolella ennen päivystykseen hakeutumista soitetaan ensin 116 117. 
Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta. 

Hailuodon terveyskeskus

Avoinna ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-15.00 ja ennen arkipyhiä 8.00 -15.00
Ajanvaraus p. 020 6306 060 

Vuodeosastohoito
Ostopalveluna vuodeosastohoito toteutuu ympäristökuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla (missä tilaa, sen mukaan).

Laboratoriopalvelut
Lääkärin lähetteellä tehtävä näytteidenotto tapahtuu Hailuodon terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 7.30–9.30. Näytteet lähetetään NordLab:iin tutkittavaksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus varata aika Nordlabin OYS:n Avohoitotalon laboratorioon. puh. 020 619 8019. 

Röntgenpalvelut
Hailuodossa ei ole omaa röntgeniä. Lääkärin tai hammaslääkärin harkinnan mukaan hankitaan ostopalveluna. 

Ensihoito 112
Sairaanhoitopiiri vastaa, Hailuodossa toimii ensivasteyksikkö, p.112

 

Yhdyshenkilöt

Sähköposti: terveyskeskus(at)hailuoto.fi

Lääkärin vastaanotto ja ajanvaraus, laboratorio
p. 020 6306 060 

Äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, rokotukset, joukkotarkastukset, tartuntataudit
terveydenhoitaja p. 044 4973 543

Sydän-, syöpä- astma-, allergia-, reuma- ja verenpainesairaudet
sairaanhoitaja Liisa Holmi p. 044 4973 578 

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta p. 020 6306 060, ostopalveluna Pihlajalinnalta

Diabetes, haava
hoidon tarpeen arvioinnin kautta 

Kuntoutus ja fysioterapia, aivoverenkiertohäiriöt, uniapnea
fysioterapeutti p. 044 4973 546, yleensä tiistaisin ja keskiviikkoisin

Apuvälinepalvelut
fysioterapeutti p. 044 4973 546, Alueellinen apuvälinekeskus, Rehapolis 1, p. 0400 242 993 

Kotihoito
vs.sairaanhoitaja Marita Vuotikka p. 044 4973 570 ma-pe.
Kotihoitajat 044 4973 555 joka päivä klo 7-21

Kriisiryhmä
Kriisiryhmään saa yhteyden sosiaaliohjaajan kautta, p 044 4973 573. Virka-ajan ulkopuolella 112. 

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)hailuoto.fi

Työterveyshuolto ostopalveluna henkilöstölle
Pihlajalinna Työterveys, Kempeleen toimipiste p. 010 312 011 

Potilasasiamies
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies: Kati Koivunen p. 044 703 4116, kati.koivunen@ouka.fi 

 

Suun terveydenhuolto 

sähköposti: hammashoitola@hailuoto.fi

Hammashoitola avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaina 8.00-15.00
p. 044 4973 545

Hammaslääkärin vastaanotto pääsääntöisin ma-ke, hammaslääkäri Jyrki Mäntyvaara.  
Suuhygienisti Maija Palvalehto terveyskeskuksessa arkisin. 


Kuntoutus ja fysioterapia

fysioterapeutti p. 044 4973 546, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut

Perusturvan hallinto

perusturvajohtaja Pia Piispanen, 044 4973 520, perusturvan hallinto ja ostopalvelut, veteraaniasiat​

Vanhuspalvelut

KOTIHOITO (yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito)

Kotihoidon vs.sairaanhoitaja Marita Vuotikka p. 044 4973 570 ma-pe 8-16
Kotihoito ja tukipalvelut joka päivä klo 7-21, kotihoidon hoitajat p. 044 4973 555

PALVELUKOTI SAARENKARTANO

Tarjoaa tehostettua palveluasumista (15 paikkaa), tilapäisasumista ja vuorohoitoa tilapäisasumispaikoilla, hoitajat. p. 044 4973 550. Tilapäispaikoille otetaan lääkärin arvion/ konsultaation perusteella.

vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo ma-to/pe klo 8-16/15. p. 044 497 3553, varalla sairaanhoitaja p. 044 4973 551 tai yhteys perusturvajohtajaan 044 4973 520

OMAISHOIDON TUKI
vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo p. 044 4973 553 ma–pe

SENIORINEUVOLA
Sairaanhoitaja Tuula Lepistö p. 040 6693 715 ma-pe 

Sosiaalipalvelut

SOSIAALITYÖ
sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  p. 044 4973 573, sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521 

PERHETYÖ
sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  p. 044 4973 573, sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  p. 044 4973 573, sosiaalityöntekijä p. 044 4973 

KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT
sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  p. 044 4973 573, sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 

PÄIHDEHUOLTO
Laitospalvelut ostopalveluina, yhteyshenkilö sosiaaliohjaaja Tytti Karttunen  p. 044 4973 573 

LASTENSUOJELUVIRANOMAINEN
sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Virka-aikana p. 044 4973 521, Virka-ajan ulkopuolella ja arkipyhäisin p.112

SOSIAALIASIAMIES

Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies: 
Kati Koivunen 044 703 4116 

 Content Editor

Hailuodon terveyskeskus
Kaunakaupungintie 1
90480 HAILUOTO

Puh. 044 4973 540 
Fax. 810 0679
Lyhytval./OYS 1289

Internet: www.hailuoto.fi
Sähköposti: terveyskeskus(at)hailuoto.fi