Hailuoto

päivitetty 3.1.2018

Hailuoto järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut pääosin omana toimintana. Erityispalveluja täydennetään ostopalveluilla.

Yhdyshenkilöt

Perusturvapalvelut hallinto: vt. perusturvajohtaja Pia Piispanen, 044 497 3520 vara sosiaalityöntekijä.
Terveyspalvelut: vastaava lääkäri sijaisena Arto Eberhardt 14.4.2018 saakka, 044 497 3540 vara perusturvajohtaja.
Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää p. 044 4973574 ja 044 4973540, vara perusturvajohtaja.
Vanhuspalvelut: vt perusturvajohtaja Pia Piispanen (perusturvajohtaja on myös vanhuspalvelujohtaja), vastaava sairaanhoitaja 040 669 3715.
Sosiaalityö: Arja Björnholm p. 040 6692 397.

Terveyspalvelut

Lääkärin vastaanotto terveyskeskuksessa
Lääkärin vastaanotto pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.
Päivystystoiminta on omassa terveyskeskuksessa virka-aikana. Mikäli lääkäri ei ole paikalla hoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin ja  ohjaa potilaan tarvittaessa virka-aikana Terveystalon Oulun yksikön yleislääkärille. Hailuodon kunnalla on ostopalvelusopimus täydentävästä yleislääkäripalvelusta lähinnä päivystykseen liittyen virka-ajalla sekä kuoleman toteaminen virka-ajalla silloin kun oma lääkäri ei ole paikalla.
Virka-ajan ulkopuolella päivystys on Oulun seudun yhteispäivystyksessä. 

Hailuodon terveyskeskus
Avoinna ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-15.00 ja ennen arkipyhiä 8.00 -15.00
Ajanvaraus 044 497 3540

Vuodeosastohoito
Ostopalveluna vuodeosastohoito toteutuu ensisijaisesti  Kempeleen tai Limingan terveyskeskuksen vuodeosastoilla, tai muissa ympäristökuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla (missä tilaa, sen mukaan).

Laboratoriopalvelut
Näytteidenotto tapahtuu Hailuodon terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 7.30-9.30, ajanvarauksella. p. 044 497 3540. Näytteet lähetetään NordLab:n tutkittavaksi.
Kuntalaisilla on mahdollisuus varata aika myös Nordlab:n OYS:n Avohoitotalon laboratorioon, https://nordlab.ajanvaraus.fi, puh. 020 619 8019.

Röntgenpalvelut
Ostopalveluna hankitaan  OYS:n diagnostiikan tulosyksikön radiologian vastuualue sekä tietyistä palveluista OYS:n hammaslääketieteen laitos.

Ensihoito 112
Sairaanhoitopiiri
Hailuodossa toimii toistaiseksi ensivaste, p.112

Yhdyshenkilöt

Sähköposti: terveyskeskus(at)hailuoto.fi

Lääkärin vastaanotto ja ajanvaraus, laboratorio, arkisto ym.
Sairaanhoitaja Liisa Holmi p. 044 4973 540, hoitaja Birgitta Ruonala 044 4973 578 f. 8100679
Äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, diabeetikot, rokotukset, joukkotarkastukset, tartuntataudit
Terveydenhoitaja Marika Säynäjäkangas p. 044 4973 543, f. 8100679
Sydän-, syöpä- astma-, allergia-, reuma- ja verenpainesairaudet
sairaanhoitaja Liisa Holmi p. 044 4973 541
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ajanvaraus numerosta 044 4973 540
Kuntoutus ja fysioterapia
Fysioterapeutti Sakari Jokela p. 044 4973 546
Apuvälinepalvelut
Fysioterapeutti p. 044 497 3546, Alueellinen apuvälinekeskus, Rehapolis 1, p. 0400 242 993
Kotihoito
Sairaanhoitajat Anneli Viitaluoma ja Marita Vuotikka, p. 044 4973 570 ma-pe. Hoitajat 044 4973 555 joka päivä klo 7-21
Kriisiryhmä
Omaa kriisiryhmää ei ole, palvelut ostettu OYS psykiatrian klinikka. Yhdyshenkilö terveyskeskus numerosta 044 4973 540 ja sosiaalitoimessa sosiaalityöntekijä p.044 4973 521, Virka-ajan ulkopuolella 112.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)hailuoto.fi

Työterveyshuolto ostopalveluna henkilöstölle
Oulun Työterveys Kempeleen toimipiste p. 010 197 017

Potilasasiamies
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies:
p. 044 7034 116

Suun terveydenhuolto 

sähköposti: hammashoitola@hailuoto.fi

Hammashoitola avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaina 8.00-15.00
p. 044-497 3545,  fax. 8100 679
Hammaslääkärin vastaanotto pääsääntöisin maanantaista-keskiviikkoon.
Hammaslääkäri Raija Vainionpää.
Suuhygienisti Tuula Jokitalo terveyskeskuksessa joka päivä. Hoidon tarpeen arviointi. Täydennetään ostopalvelulla yksityiseltä hammaslääkäripalvelua.

Kuntoutus ja fysioterapia

Fysioterapeutti Sakari Jokela  p. 044 4973 546, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut

Perusturvan hallinto

Vt. perusturvajohtaja sijainen Pia Piispanen, 044 497 3520, perusturvan hallinto ja ostopalvelut.

Perusturvajohtajan tehtävään kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen hallinnon lisäksi kunnan vanhustyönjohtajan ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

Sosiaalipalvelut, Vahvuspalvelut

KOTIHOITO (yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito)

Kotihoidon sairaanhoitajat Anneli Viitaluoma ja Marita Vuotikka p. 044 4973 570 ma - pe
Kotihoito ja tukipalvelut joka päivä klo 7-21, kotihoidon hoitajat p. 044 4973 555

PALVELUKOTI SAARENKARTANO
Tarjoaa tehostettua palveluasumista (15 paikkaa), tilapäisasumista ja vuorohoitoa tilapäisasumispaikoilla, hoitajat. p. 044 4973 550, sairaanhoitaja ma-pe Minna Huttunen p. 044 4973 551

Palvelukoti Saarenkartano vastaava vs. sairaanhoitaja ma-to/pe klo 8-16/8-15  p. 044 497 3553 vara sairaanhoitaja p. 044 4973 551 tai yhteys perusturvajohtajaan

OMAISHOIDON TUKI
Kotihoidon sairaanhoitajat Anneli Viitaluoma ja Marita Vuotikka p. 044 4973 570 ma – pe tai perusturvajohtaja p. 044 4973 520

SOSIAALITYÖ
sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut

PERHETYÖ
Sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521 ja lastensuojelun perhetyöntekijä Bertta Koivisto p. 044 497 3573

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521

KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT
Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

PÄIHDEHUOLTO
Palvelut ostopalveluina, yhteyshenkilö sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

LASTENSUOJELUVIRANOMAINEN
Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

VETERAANIASIAMIES
Fysioterapeutti Sakari Jokela p. 044 4973 546

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Virka-aikana p. 044 4973 521, Virka-ajan ulkopuolella ja arkipyhisin  p.112

SOSIAALIASIAMIES
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies:
Mirva Makkonen 044 7034 116

 Content Editor

Hailuodon terveyskeskus
Kaunakaupungintie 1
90480 HAILUOTO

Puh. 044 4973 540 
Fax. 810 0679
Lyhytval./OYS 1289

Internet: www.hailuoto.fi