Hailuoto

päivitetty 16.8.2017

HAILUODON TERVEYSKESKUS
Kaunakaupungintie 1
90480 HAILUOTO

Puh. 044 4973 540 
Fax. 810 0679
Lyhytval./OYS 1289

Hailuoto järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut pääosin omana toimintana. Erityispalveluja täydennetään ostopalveluilla. www.hailuoto.fi

Yhdyshenkilöt:
Perusturvapalvelut hallinto: vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p.044 4973520, vara sosiaalityöntekijä
Terveyspalvelut: vastaava lääkäri  Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää p. 044 4973574 ja 044 4973540, vara perusturvajohtaja
Vanhuspalvelut: vs. sairaanhoitaja Anneli Viitaluoma  p. 044-4973553 ja vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen, p.044 4973520 (perusturvajohtaja on myös vanhuspalvelujohtaja)
Sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Mirja Seinijoki 27.8.2017 asti, 28.8.17 alkaen Arja Björnholm p. 044 4973521

TERVEYSPALVELUT

Lääkärin vastaanotto terveyskeskuksessa
Lääkärin vastaanotto pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja noin jt perjantai. Keskiviikkoisin vastaavan lääkärin hallintopäivä.
Päivystystoiminta on omassa terveyskeskuksessa virka-aikana . Mikäli lääkäri ei ole paikalla hoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin ja  ohjaa potilaan tarvittaessa virka-aikana Terveystalon Oulun yksikön yleislääkärille. Hailuodon kunnalla on ostopalvelusopimus täydentävästä yleislääkäripalvelusta lähinnä päivystykseen liittyen virka-ajalla sekä exitusten toteaminen virka-ajalla silloin kun oma lääkäri ei ole paikalla.
Virka-ajan ulkopuolella päivystys on Oulun seudun yhteispäivystyksessä. 

Hailuodon terveyskeskus
Avoinna ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-15.00 ja ennen arkipyhiä 8.00 -15.00
Hailuodon lääkäri p. 044 4973540, ajanvaraus 044 4973540

Vuodeosastohoito
Ostopalveluna vuodeosastohoito toteutuu ensisijaisesti  Kempeleen tai Limingan terveyskeskuksen vuodeosastoilla, tai muissa ympäristökuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla (missä tilaa, sen mukaan).

Laboratoriopalvelut
Näytteidenotto tapahtuu Hailuodon terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 7.30-9.30, ajanvarauksella. P. 0444973540 Näytteet lähetetään NordLab:n  tutkittavaksi.
Kuntalaisilla on mahdollisuus varata aika myös Nordlab:n OYS:n Avohoitotalon laboratorioon, https://nordlab.ajanvaraus.fi, puh. 020 619 8019.

Röntgenpalvelut
Ostopalveluna hankitaan  OYS:n diagnostiikan tulosyksikön radiologian vastuualue sekä tietyistä palveluista OYS:n hammaslääketieteen laitos.

Ensihoito
Sairaanhoitopiiri
Hailuodossa toimii toistaiseksi ensivaste, p.112

YHDYSHENKILÖT

Sähköposti: terveyskeskus(at)hailuoto.fi

Lääkärin vastaanotto ja ajanvaraus, laboratorio, arkisto ym.
Sairaanhoitaja Liisa Holmi p. 044 4973 540, hoitaja Birgitta Ruonala 044 4973578 f. 8100679
Äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, diabeetikot, rokotukset, joukkotarkastukset, tartuntataudit
p. 044 4973 543, f. 8100679
Sydän-, Syöpä- astma-, allergia-, reuma- ja verenpainesairaudet , mielenterveystyö
sairaanhoitaja Liisa Holmi p. 0444973541
Psykiatrinen sairaanhoitaja, ajanvaraus numerosta 044 4973540
Kuntoutus ja fysioterapia
Fysioterapeutti Sakari Jokela p. 044 4973 546,
Apuvälinepalvelut
Fysioterapeutti p. 044 4973546, Alueellinen apuvälinekeskus, Rehapolis 1, p. 0400 242 993
Kotihoito
Sairaanhoitajat Marita Vuotikka ja Anneli Viitaluoma, p.044 4973570 ma-pe. Hoitajat 044 49735555 joka päivä klo 7-21
Kriisiryhmä
Omaa kriisiryhmää ei ole, palvelut ostettu OYS psykiatrian klinikka. Yhdyshenkilö terveyskeskus numerosta 044 4973540 ja sosiaalitoimessa sosiaalityöntekijä p.044 4973521, Virka-ajan ulkopuolella 112.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)hailuoto.fi

Työterveyshuolto ostopalveluna henkilöstölle
Oulun Työterveys Kempeleen toimipiste p. 010 197 017

Potilasasiamies
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies:
p. 044 7034 116

SUUN TERVEYDENHUOLTO 

sähköposti: hammashoitola@hailuoto.fi

Hammashoitola avoinna maanantaista torstaihin klo 8-16.00 ja perjantaina 8-15.00
p. 044-4973545,  fax. 8100 679
Hammaslääkärin vastaanotto pääsääntöisin maanantaista-keskiviikkoon. Hammaslääkäri Sinikka Sipola p. 044 497 3545.
Suuhygienisti terveyskeskuksessa joka päivä.Hoidon tarpeen arviointi. Täydennetään ostopalvelulla yksityiseltä hammaslääkäripalvelua.

KUNTOUTUS JA FYSIOTERAPIA

Fysioterapeutti Sakari Jokela  p. 044 4973 546, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut

PERUSTURVAN HALLINTO

Vt. perusturvajohtaja Arja Rantapelkonen  p. 044 4973 520: perusturvan hallinto ja ostopalvelut, etunimi.sukunimi@hailuoto.fi

Perusturvajohtajan tehtävään kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen hallinnon lisäksi kunnan vanhustyönjohtajan ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät sekä kunnan ruoka-ja puhdistuspalvelut.

SOSIAALIPALVELUT

VANHUSPALVELUT

KOTIHOITO (yhdistetty kotipalvelu ja kotisair. hoito)

Kotihoidon sairaanhoitajat Anneli Viitaluoma ja Marita Vuotikka p. 044 4973 570 ma - pe
Kotihoito ja tukipalvelut joka päivä klo 7-21, kotihoidon hoitajat p. 044 4973 555

PALVELUKOTI SAARENKARTANO
Tarjoaa tehostettua palveluasumista (15 paikkaa), tilapäisasumista ja vuorohoitoa tilapäisasumispaikoilla, hoitajat . p. 044 4973 550, sairaanhoitaja ma- pe Minna Huttunen p. 044 4973 551

Palvelukoti Saarenkartano vastaava vs. sairaanhoitaja ma-to/pe klo 8-16/8-15  p. 044 497 3553 vara sairaanhoitaja p. 044 4973 551 tai yhteys perusturvajohtajaan

OMAISHOIDON TUKI
Kotihoidon sairaanhoitajat Anneli Viitaluoma ja Marita Vuotikka p. 044 4973570ma – pe tai perusturvajohtaja p. 044 4973 520

SOSIAALITYÖ
sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut

PERHETYÖ
Sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521 ja lastensuojelun perhetyöntekijä vs. Milla Helander p. 044 497 3573

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521 ja työn suunnittelija Susanna Rapinoja p. 0444971991

KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT
Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

PÄIHDEHUOLTO
Palvelut ostopalveluina, yhteyshenkilö sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

LASTENSUOJELUVIRANOMAINEN
Sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

VETERAANIASIAMIES
Fysioterapeutti Sakari Jokela p. 044 4973546

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Virka-aikana p. 044 4973521, Virka-ajan ulkopuolella ja arkipyhisin  p. 112

SOSIAALIASIAMIES
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies:
Mirva Makkonen 044 703 4116​