Hailuoto

päivitetty 1.2.2020

Hailuoto järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut pääosin omana toimintana ja lääkäripalvelut ostetaan Terveystalo Oyj:ltä. Erityispalveluja täydennetään ostopalveluilla.

Yhdyshenkilöt

Perusturvapalvelut hallinto: perusturvajohtaja Pia Piispanen p. 044 4973 520, vara sosiaalityöntekijä. p. 044 4973 520
Terveyspalvelut: kansanterveystyöstä vastaava johtava lääkäri Petteri Hirvonen 0500 122 444
Vanhuspalvelut: vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo, p. 044 4973 553 vara perusturvajohtaja
Sosiaalityö: sosiaalityöntekijä Arja Björnholm p. 044 4973 521

 

Terveyspalvelut

Lääkärin vastaanotto terveyskeskuksessa

Lääkärin vastaanotto pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.
Päivystystoiminta on omassa terveyskeskuksessa virka-aikana. Hoidontarpeen arviointi on keskitetty ja arvioinnin kautta ohjataan potilas tarpeen mukaiseen hoitoon. Hailuodon kunnalla on ostopalvelusopimus yleislääkäripalvelusta sekä kuoleman toteaminen virka-ajalla silloin kun oma lääkäri ei ole paikalla.

Virka-ajan ulkopuolella soitetaan ensin päivystykseen 08 315 2655 (Oulun seudun yhteispäivystys). Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta.

Hailuodon terveyskeskus
Avoinna ma-to 8.00-16.00, pe 8.00-15.00 ja ennen arkipyhiä 8.00 -15.00
Ajanvaraus 044 497 3540

Vuodeosastohoito
Ostopalveluna vuodeosastohoito toteutuu ympäristökuntien terveyskeskusten vuodeosastoilla (missä tilaa, sen mukaan).

Laboratoriopalvelut
Lääkärin lähetteellä tehtävä näytteidenotto tapahtuu Hailuodon terveyskeskuksessa keskiviikkoisin klo 7.30–9.30, ajanvarauksella. p. 044 497 3540. Näytteet lähetetään NordLab:iin tutkittavaksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus varata aika myös Nordlab:n OYS:n Avohoitotalon laboratorioon.
puh. 020 619 8019.

Röntgenpalvelut
Hailuodossa ei ole omaa röntgeniä. Lääkärin tai hammaslääkärin harkinnan mukaan hankitaan ostopalveluna.

Ensihoito 112
Sairaanhoitopiiri vastaa, Hailuodossa toimii ensivasteyksikkö, p.112

 

Yhdyshenkilöt

Sähköposti: terveyskeskus(at)hailuoto.fi

Lääkärin vastaanotto ja ajanvaraus, laboratorio
p. 044 4973 540
Äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, rokotukset, joukkotarkastukset, tartuntataudit
terveydenhoitaja p. 044 4973 543
Sydän-, syöpä- astma-, allergia-, reuma- ja verenpainesairaudet
sairaanhoitaja Liisa Holmi p. 044 4973 541
Psykiatrinen sairaanhoitaja, diabetes, haava
sairaanhoitaja Marjo Kemppainen ajanvaraus numerosta 044 4973 541
Kuntoutus ja fysioterapia, aivoverenkiertohäiriöt, uniapnea
fysioterapeutti p. 044 4973 546
Apuvälinepalvelut
fysioterapeutti p. 044 4973 546, Alueellinen apuvälinekeskus, Rehapolis 1, p. 0400 242 993
Kotihoito
vs.sairaanhoitaja Marita Vuotikka p.  0444973570 ma-pe.
Kotihoitajat 044 4973 555 joka päivä klo 7-21
Kriisiryhmä
Kriisiryhmään saa yhteyden terveyskeskuksen kautta numerosta 044 4973 540 tai sosiaalitoimessa sosiaalityöntekijä p.044 4973 521, Virka-ajan ulkopuolella 112.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)hailuoto.fi

Työterveyshuolto ostopalveluna henkilöstölle
Työterveys Virta, Kempeleen toimipiste p. 010 197 017

Potilasasiamies
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies: Mirva Makkonen 044 7034 116

 

Suun terveydenhuolto 

sähköposti: hammashoitola@hailuoto.fi

Hammashoitola avoinna maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaina 8.00-15.00
p. 044 4973 545
Hammaslääkärin vastaanotto pääsääntöisin ma-ke, hammaslääkäri Raija Vainionpää.
Suuhygienisti Maija Lönnholtz terveyskeskuksessa arkisin.

 

Kuntoutus ja fysioterapia

fysioterapeutti p. 044 4973 546, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut

 

Perusturvan hallinto

perusturvajohtaja Pia Piispanen, 044 4973 520, perusturvan hallinto ja ostopalvelut, veteraaniasiat

 

Vanhuspalvelut

KOTIHOITO (yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito)

Kotihoidon vs.sairaanhoitaja Marita Vuotikka p. 0444973570 ma – pe 8-16
Kotihoito ja tukipalvelut joka päivä klo 7-21, kotihoidon hoitajat p. 044 4973 555

PALVELUKOTI SAARENKARTANO

Tarjoaa tehostettua palveluasumista (15 paikkaa), tilapäisasumista ja vuorohoitoa tilapäisasumispaikoilla, hoitajat. p. 044 4973 550. Tilapäispaikoille otetaan lääkärin arvion/ konsultaation perusteella.

vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo ma-to/pe klo 8-16/15. p. 044 497 3553, varalla sairaanhoitaja p. 044 4973 551 tai yhteys perusturvajohtajaan 044 4973 520

OMAISHOIDON TUKI
vastaava sairaanhoitaja Rauni Koppelo p. 044 4973 553 ma–pe

SENIORINEUVOLA
p. 044 4973 570 ma-pe tai perusturvajohtaja p 044 4973 520

VETERAANIASIAMIES
perusturvajohtaja Pia Piispanen p. 044 4973 520

 

Sosiaalipalvelut

SOSIAALITYÖ
sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521

PERHETYÖ
sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521 ja perhetyöntekijä Ulla Sauvola p. 044 4973 573

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
sosiaalityöntekijä p. 044 4973 521

KEHITYSVAMMAHUOLTO JA VAMMAISPALVELUT
sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

PÄIHDEHUOLTO
Palvelut ostopalveluina, yhteyshenkilö sairaanhoitaja Marjo Kemppainen p. 044 4973 541

LASTENSUOJELUVIRANOMAINEN
sosiaalityöntekijä, p. 044 4973 521

SOSIAALIPÄIVYSTYS
Virka-aikana p. 044 4973 521, Virka-ajan ulkopuolella ja arkipyhäisin p.112

SOSIAALIASIAMIES
Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamies:
Mirva Makkonen 044 7034 116

 Content Editor

Hailuodon terveyskeskus
Kaunakaupungintie 1
90480 HAILUOTO

Puh. 044 4973 540 
Fax. 810 0679
Lyhytval./OYS 1289

Internet: www.hailuoto.fi
Sähköposti: terveyskeskus(at)hailuoto.fi