Etusivu > Palvelut > Kuntoutus > Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat


Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat

​​Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat (aivovamma-, selkäydinvamma- ja spastisiteettipoliklinikka) vastaavat Oulun yliopistollisen sairaalan ja PPSHP:n hoitovastuualueen erikoissairaanhoitolain mukaisesta polikliinisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat ovat lähetepoliklinikoita, joissa tehdään kuntoutustutkimuksia, työkykyarvioita ja kuntoutuksen suunnittelua. Asiakkaat ohjautuvat poliklinikoille lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta, työterveyshuolloista, yksityisiltä lääkäriasemilta, OYS:n erityisvastuualueen muista sairaanhoidon yksiköistä, maksusitoumuksilla vakuutusyhtiöiltä tai konsultaationa OYS:n erikoisaloilta.

Yhteystiedot

Kuntoutustutkimus-, aivovamma-, selkäydinvamma- ja spastisiteetti-poliklinikka

Puhelin: 08 315 2129

Käyntiosoite: 
Aapistie 7
Sisäänkäynti A-ovi tai I-ovi (pyörätuolilla)

Postiosoite: 
OYS, Kuntoutustutkimuspoliklinikka
PL 21, 90029 OYS​


Kuntoutustutkimuspoliklinik​ka

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään laaja-alaisia selvityksiä asiakkaan toiminta- ja työkyvystä sekä kuntoutusmahdollisuuksista. Kuntoutustutkimus on tarkoitettu työikäisille henkilöille, joilla on useita toiminta- ja työkykyä rajoittavia sairauksia. Kuntoutustutkimus suunnitellaan yksilöllisesti ja se tapahtuu monialaisessa yhteistyössä. Tutkimusjakso kestää 2–4 kuukautta. Kontrollikäyntejä järjestetään tarvittaessa. Kuntoutustutkimuksen tavoitteena on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka johtaisi asiakkaan toiminta- ja työkyvyn parantumiseen. Tarvittaessa arvioidaan eläke-edellytyksiä.

Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointeja tehdään myös yli 16-vuotiaille vaikeavammaisille, joiden kuntoutuksen suunnittelu edellyttää moniammatillista arviointia ja seurantaa erikoissairaanhoidossa. Tavoitteena on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka johtaisi toimintakyvyn parantumiseen tai tukisi jäljellä olevaa toimintakykyä. Tarvittaessa laaditaan palvelusuunnitelmaa täydentäviä suosituksia.

 

Aivovammapoliklinikka 

Aivovammapoliklinikan tehtäviin kuuluu aivovammaepäilyjen diagnostiikka, aivovammojen vaikeusasteen arviointi ja siihen liittyvä diagnostiikka, kuntoutusarviot ja kuntoutussuunnitelmat. Asiakkaiden kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu monialaisessa yhteistyössä. Tutkimusjakso kestää yleensä 2-4 kuukautta. Osalla asiakkaista seuranta voi jatkua useita vuosia.


 

 ​Selkäydinvammapoliklinikka

OYS on yksi Suomen kolmesta (HUS, TAYS, OYS) keskuksesta, joihin selkäydinvaurion saaneiden asiakkaiden erityistason hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on keskitetty. Selkäydinvammapoliklinikka vastaa ensimmäisen peruskuntoutusjakson jälkeisestä seurannasta ja toteuttaa aiemmin vammautuneiden arvioita ja seurantaa. Selkäydinvammapoliklinikalla arvioidaan asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja laaditaan lääkinnällisen- ja ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmat moniammatillisessa työryhmässä. Selkäydinvammapoliklinikka toimii koordinoivana yksikkönä selkäydinvaurion aiheuttamissa jälkioireissa ja ongelmissa. Se tarjoaa konsultaatiota asiakkaita hoitaville tahoille sekä tukea ja neuvontaa asiakkaille ja heidän läheisilleen.  

 

Spastisiteettipoliklinikka

Spastisiteettipoliklinikalla arvioidaan, hyötyykö asiakas keskushermostovaurion jälkeen kehittyneen spastisuuden erilaisista hoitomenetelmistä. Poliklinikalla toimii neurologian erikoislääkäri, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Osalla asiakkaista spastisuuden hoito jatkuu useita vuosia.  ​