Etusivu > Tutkimus ja opetus > Tutkimusluvat ja ohjeet > Sairaanhoitopiirin tutkimuslupa


Sairaanhoitopiirin tutkimuslupa

​Kaikki tutkimustoiminta on luvanvaraista rahoituslähteestä riippumatta. Jos tutkimus toteutetaan ja tutkimuspotilaat tutkitaan ja hoidetaan vain yhdellä vastuu- tai tulosalueella käyttäen sen omia henkilö- ja muita resursseja, luvan antaa tulosalueen johtaja ja hoitotieteellisissä, ei potilaaseen kohdistuvissa tutkimuksissa tulosalueen ylihoitaja. Tulosaluetta laajemmalle alueelle ulottuvissa tutkimuksissa luvan myöntää vastaavasti joko johtajaylilääkäri tai hallintoylihoitaja. Myös opinnäytetutkimuksiin tarvitaan lupa.

Tutkimusryhmän jäsenten esimiesten tulee olla perillä alkavasta tutkimuksesta ja yksikön toiminnasta vastaavina hyväksyttävä siihen  mahdollisesti liittyvät hoitokäytännön muutokset ja otettava kantaa hoidon poikkeaviin kustannuksiin. Vastuualueen johtajan / ylihoitajan kannanoton (puolto / ei puolto) jälkeen hakemus toimitetaan aina luvan myöntäjälle. Tutkimuslupaa koskevat tiedot kirjataan tutkimusdiaariin. Kun lupa on allekirjoitettu, myös se viedään diaariin skannattuna.

Tutkimusta ei voi aloittaa ennen tutkimusluvan hyväksymistä. Suunnitelman muuttuessa, vastaavan tutkijan vaihtuessa tai luvan voimassaoloajan (maksimi viisi vuotta) päättyessä tutkimuslupa on uusittava.

 

 Content Search

 

 

Tutkimuslupahakemushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B81304352-79CC-4FFE-B4FB-96A8C158EECC%7D&file=Tutkimuslupahakemus.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Tutkimuslupahakemus
Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointihttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BF1258D95-F1BF-481F-9D56-FAE03C0DA409%7D&file=Tieteellisen%20tutkimuksen%20tietosuojaseloste%20ja%20vaikutustenarviointi.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste ja vaikutustenarviointi