Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö > Painopistealueet > Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

​​​​​​


Painopiste

Tavoite ja toiminta

Mittari

Arviointi

Asiakaslähtöinen hoitotyö

​Potilaalla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua omaan hoitoonsa sekä antaa palautetta.
Palautejärjestelmät, haiprot, suositukset ja katsaukset käytössä.
Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet.

Potilas saa laadukasta hoitoa ja hoitotyö on näyttöön perustuvaa.Digihoitopolkut, etävastaanotot. Ajanvarausjärjestelmä.
Potilas saa tietoa ja kokonaisuus toimii hänen parhaaksensa.Vertaistuki- ja kokemustoiminta

​Näyttöön perustuva hoitotyön toiminta

Toimintamme lähtökohtana on näyttöön perustuva hoitotyö
Käsihygienian toteutuminenAnalysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet ja jatkokehittämis-suunnitelmat
Kansallinen  vertaiskehittäminen etenee ja olemme siinä mukana aktiivisena toimijanaKaatumiset
Erva-alueelle rakennamme yhteisesti näyttöön perustuvia käytänteitäPainehaavat
 Hoitajien työtyytyväisyys

Henkilöstön riittävyys,osaaminen ja hyvinvointi​

Henkilöstöresurssit ovat riittävät.Vaihtuvuustilasto, osaamisen mittarit, työkierto kuukausina / tulosalue, Säpäkkä, mitoituslaskenta, perehdytysohjelma, mitä kuuluu - kysely, sairauspoissaolojen määräAnalysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet

Henkilöstön osaaminen ja henkilöstörakenne vastaavat toiminnan tarpeisiin.
 Johtaminen tukee henkilökunnan jaksamista. 
 Työnjakoa ja asiantuntijuuden kehittymistä tuetaan.

Uusi teknologia ja toimintaa tukevat järjestelmät 

Toimivat järjestelmät takaavat osaltaan hyvät ja kustannustehokkaat palvelut ja auttavat ohjaamaan toimintaa.Toiminnanohjausjärjestelmä, vakanssipohjainen ohjelma henkilöstöhallintoon.Analysoidaan toimintaa; onko saatu uutta teknologiaa käyttöön ja miten se muuttaa toimintaa. 
Hoitotyössä otetaan käyttöön uudet teknologiat ja käytänteet. Mobiili-, tms. työkalutTuottavuuden arviointi
Hoitotyössä hyödynnetään virtuaaliympäristöjä.Terveyskylän digihoitopolut. 

Uudistuvan sairaalan hoitotyön toiminnan uudelleen organisointi ja osaamispohjan kehittäminen 

Hoitotyön osaamista ja toimintamalleja uudistetaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.Osaamispohjan uudistuminen;Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään jatkuvasti korjaavia toimenpiteitä
Hoitotyön osaamisresurssien kohdentamiseen luodaan ketterämmät mallit.  Resurssien määrä ja laatu 
Valmistaudutaan siirtymään uuteen toimintaympäristöön. Toimintamallit 

Hoitotyön johtaminen ja esimiestyö

Hoitotyön johtaminen ja esimiestyö palvelevat toiminnan tarpeitaEsihenkilöiden tyytyväisyys Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet 
Hoitotyön johtamisen ja esimiestyön rakenteet ja sisällöt uudistuvat osaamiskeskuspohjaiseen organisaatioonEsihenkilötyön organisoinnin kehittyminen

Hoitotyön osaaminen maakunnallisissa hoito-ja palveluketjuissa

Osaaminen varmistetaan hoito-ja palveluketjun oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean asiantuntijan toimesta.Hoitoketjutyön edistyminenAnalysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet ja jatkokehittämissuunnitelmat
Yhtenäiset toimintamallit mm. päivystykseen ja kotiutukseenYhtenäiset toimintamallit

Osaaminen ja tieto liikkuu  

Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus

Edistämme potilaiden laadukasta hoitotyötä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopiston kanssa. Kliinisen harjoittelun/ ohjauksen määrä,Analysoidaan toimintaa mittareita hyödyntämällä ja tehdään korjaavat toimenpiteet ja jatkokehittämis-suunnitelmat
Kehitämme hoitotyön opetustoiminnan menetelmiä ja toimintamallejakehittämishankkeiden / tutkimusten määrä,  opiskelijaohjauksen laatu (cles)
Kehitämme hoitotieteen tieteellisen tutkimuksen edellytyksiäYhteistyö ja yhteistyön toimintamallit​​