Etusivu > Ensihoito ja päivystys


Ensihoito ja päivystys

Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii Oulun seudun yhteispäivystys. Yksikössä toimii sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon laajan palvelutason päivystys. Myös Oulaskangas on päivystävä sairaala. Se vastaa perustason erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä päivystyksestä virka-ajan ulkopuolella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa alueensa ensihoidosta. Toimintaa ohjaa ensihoitokeskus. Oulun seudun ensihoitojärjestelmä rakentuu kiinteästä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.