Etusivu > Ensihoito ja päivystys


Ensihoito ja päivystys

​​​​​​​​​​​​​​Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii Oulun seudun yhteispäivystys. Yksikössä toimii sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon laajan palvelutason päivystys. Myös Oulaskangas on päivystävä sairaala. Se vastaa perustason erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä päivystyksestä virka-ajan ulkopuolella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa alueensa ensihoidosta. Toimintaa ohjaa ensihoitokeskus. Oulun seudun ensihoitojärjestelmä rakentuu kiinteästä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

 ​

 Script Editor ‭[2]‬