Etusivu > Palvelut > Kuntoutus > Ammattitautipoliklinikka


Työlääketieteen poliklinikka

 

Työterveyslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Työterveyslaitos järjestää Oulun yliopistollisen sairaalan työlääketieteen poliklinikan toiminnan.

Poliklinikka toimii Työterveyslaitoksen Oulun toimipisteen tiloissa ja tuottaa työlääketieteen palvelua koko Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille (sairaalat ja terveyskeskukset) sekä työterveyshuollon toimintayksiköille.

Erityisosaamistamme on selvittää sairastumiseen johtaneet työhön liittyvät tekijät ja altisteet sekä arvioida niiden merkitystä sairauden synnyssä. Taudinmäärityksessä käytettävissämme on OYS:n erikoisalakohtainen asiantuntemus ja diagnostiset tutkimukset. Lisäksi meillä on mahdollisuus konsultoida Työterveyslaitoksen asiantuntijoita, mm. työhygieenikkoja, toksikologeja sekä eri alojen erikoislääkäreitä. Tarvittaessa lähetämme potilaita Helsingin Työterveyslaitokselle esim. hengitysteiden spesifisiin altistuskokeisiin. Meillä on myös valtakunnallinen keuhkosairauksien asiantuntijaryhmä, jossa käsittelemme kaikki perustellusti epäillyt kosteusvaurioastmat.

Lisätietoja ammattitautitutkimuksista https://www.ttl.fi/tyontekija/ammattitaudit/

Tarvitsemme sähköisen (tai kirjallisen) lähetteen tutkimusten aloittamiselle. Liitteet pyydämme lähettämään postitse (esim. PEF-seurannat, työpaikkaa ja altisteita koskevat tiedot). Perustelluissa ammattitautiepäilyissä sairauskertomus pitää lähettää myös työnantajan vakuutusyhtiölle tiedoksi tutkimusten aloittamisesta sekä laatia ammattitauti-ilmoitus (epäily). Meillä on mahdollisuus myös kuntalaskutukseen, joten vakuutusyhtiön maksusitoumus ei ole välttämätön. Epäselvissä tapauksissa meitä voi myös konsultoida (lähete).

 Content Editor

Vastaava hoitaja
Eeva Hallikainen 030 474 6109 tai
043 8241852

Ylilääkäri
Jari Latvala 030 474 6102 tai 046 850 5083

Osoite:
Työterveyslaitos
Aapistie 1
90220 Oulu​

Lähetteet ja konsultaatiopyynnöt:
Ammattitautien poliklinikka
PL 25, 90029 OYS