Etusivu > Palvelut > Kuntoutus > Ammattitautipoliklinikka


Työlääketieteen poliklinikka

​Työterveyslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Työterveyslaitos järjestää Oulun yliopistollisen sairaalan työlääketieteen poliklinikan toiminnan.

Poliklinikka toimii Työterveyslaitoksen Oulun toimipisteen tiloissa ja tuottaa työlääketieteen palvelua koko Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille (sairaalat ja terveyskeskukset) sekä työterveyshuollon toimintayksiköille.

Erityisosaamistamme on selvittää sairastumiseen johtaneet työhön liittyvät tekijät ja altisteet sekä arvioida niiden merkitystä sairauden synnyssä. Taudinmäärityksessä käytettävissämme on OYSin erikoisalakohtainen asiantuntemus ja diagnostiset tutkimukset. Lisäksi meillä on mahdollisuus konsultoida Työterveyslaitoksen asiantuntijoita, mm. työhygieenikkoja, toksikologeja sekä eri alojen erikoislääkäreitä. Tarvittaessa lähetämme potilaita Helsingin Työterveyslaitokselle esim. hengitysteiden spesifisiin altistuskokeisiin. Meillä on myös valtakunnallinen keuhkosairauksien asiantuntijaryhmä, jossa käsittelemme kaikki perustellusti epäillyt kosteusvaurioastmat.

Lisätietoja ammattitautitutkimuksista https://www.ttl.fi/palvelut/tyolaaketiede-ja-tyokyky/ammatt​itautitutkimukset

Tarvitsemme sähköisen (tai kirjallisen) lähetteen tutkimusten aloittamiselle. Liitteet pyydämme lähettämään postitse (esim. PEF-seurannat, työpaikkaa ja altisteita koskevat tiedot). Perustelluissa ammattitautiepäilyissä sairauskertomus pitää lähettää myös työnantajan vakuutusyhtiölle tiedoksi tutkimusten aloittamisesta sekä laatia ammattitauti-ilmoitus (epäily). Meillä on mahdollisuus myös kuntalaskutukseen, joten vakuutusyhtiön maksusitoumus ei ole välttämätön. Epäselvissä tapauksissa meitä voi myös konsultoida (lähete).


 

Yhteystiedot

Vastaava hoitaja 
Eeva Hallikainen puh. 043 8241852

Erikoislääkäri  
Leena Aitto-oja puh. 043 8253800

Käyntiosoite: 
Työterveyslaitos
Aapistie 1
90220 Oulu

Lähetteet ja konsultaatiopyynnöt sähköisesti tai osoitteeseen:

Työlääketieteen poliklinikka
PL 10
90029 OYS 

tai
Työterveyslaitos
Työpkl
90032 Työterveyslaitos​