Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka


Lasten ja nuorten päivystys

​Lasten erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetaan kellonajasta riippumatta päivystyslähetteellä tulevat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret.

Klo 16.00-08.00 lasten päivystyksessä hoidetaan kaikki alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret, lukuun ottamatta tapaturmaisesti loukkaantuneita.

Ilman lähetettä tulevien lasten ja nuorten tulosyy on jokin seuraavista (muuna aikana kuin klo 16.00-08.00):

  • Ensimmäisen kerran kouristavat lapset, joilla on tajunnantason häiriö, jonka syy ei ole tiedossa.
  • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektiossa olevat tai muuten selvästi sairaat lapset.
  • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus.
  • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu.
  • Potilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esim. sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat.
  • Lapset, joilla on vahva epäily vierasesineestä hengitysteissä.
  • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa olleet, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat.

Päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa tai Oulun seudun yhteispäivystyksessä klo 8-16

 

Yhteystiedot

Puhelin 08 315 5260 

Käyntiosoite 
Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Sisäänkäynti  LC

Yksikön sijainti: L1, 1krs 

Postiosoite
Oulun yliopistollinen sairaala

Lasten ja nuorten päivystys​

PL 23

​90029 OYS 

 

Vastuuhenkilöt 

Tapiainen Terhi, erikoislääkäri  
Lahdenperä Mervi, osastonhoitaja