Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka


Lasten ja nuorten päivystys

​​Hätätilanne-  soitaa 112

Kun potilas on hengenvaarassa, toimi nopeasti ja soita välittömästi hätänumeroon 112, josta saat apua ja toimintaohjeita.​

Päivystyskäyntiä vaativa tilanne – So​ita aina ensin 116117 tai asioi chatissa​

Soita Päivystysapuun 116 117 tai asioi maksuttomassa Päivystysapu chatissa ennen päivystykseen hakeutumista. Yhteydenottoihin vastaa sairaanhoitaja, joka arvioi, onko vamma tai vaiva sellainen, että se on hoidettava kiireellisesti päivystyksessä. Hoitaja antaa tarvittaessa hoito- ja toimintaohjeet. Kiireellisessä tilanteessa mene suoraan päivystykseen, etenkin jos Päivystysapuun ei saa yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai soittaminen ei ole mahdolli​sta. Mikäli sinulla on lääkärin lähete, niin siinä tapauksessa sinun ei tarvitse soittaa päivystysapuun.​​

​Lasten erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetaan kellonajasta riippumatta päivystyslähetteellä tulevat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret.​

Klo 16.00-08.00 lasten päivystyksessä hoidetaan kaikki alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret, lukuun ottamatta tapaturmaisesti loukkaantuneita.

Ilman lähetettä tulevien lasten ja nuorten tulosyy on jokin seuraavista (muuna aikana kuin klo 16.00-08.00):

  • Ensimmäisen kerran kouristavat lapset, joilla on tajunnantason häiriö, jonka syy ei ole tiedossa.
  • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektiossa olevat tai muuten selvästi sairaat lapset.
  • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus.
  • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu.
  • Potilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esim. sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat.
  • Lapset, joilla on vahva epäily vierasesineestä hengitysteissä.
  • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa olleet, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat.

Päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa tai Oulun seudun yhteispäivystyksessä klo 8-16

 

Yhteystiedot

Puhelin 08 315 5260 

Käyntiosoite 
Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Sisäänkäynti  LC

Yksikön sijainti: L1, 1krs 

Postiosoite
Oulun yliopistollinen sairaala

Lasten ja nuorten päivystys​

PL 23

​90029 OYS 

 

Vastuuhenkilöt 

Tapiainen Terhi, erikoislääkäri  
Lahdenperä Mervi, osastonhoitaja  ​