Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikka


Lasten ja nuorten päivystys

​Lasten erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetaan kellonajasta riippumatta päivystyslähetteellä tulevat alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret.

Klo 24.00-08.00 lasten päivystyksessä hoidetaan kaikki alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret, lukuun ottamatta tapaturmaisesti loukkaantuneita.

Ilman lähetettä tulevien lasten ja nuorten tulosyy on jokin seuraavista (muuna aikana kuin klo 24.00-08.00):

  • Ensimmäisen kerran kouristavat lapset, joilla on tajunnantason häiriö, jonka syy ei ole tiedossa.
  • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektiossa olevat tai muuten selvästi sairaat lapset.
  • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus.
  • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu.
  • Potilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esim. sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat.
  • Lapset, joilla on vahva epäily vierasesineestä hengitysteissä.
  • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa olleet, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat.

Päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa tai Oulun seudun yhteispäivystyksessä klo 8.00-24.00

Vastuuhenkilöt 

Tapiainen Terhi, erikoislääkäri  
Loukkola Johanna, osastonhoitaja 

 Content Editor