Geriatria

Yhteystiedot
Vastuulääkäri, geriatrian erikoislääkäri Maija-Helena Keränen, puh. 040 596 5014
Geriatrinen hoitaja, muistihoitaja Tarja Karjalainen, puh. 08 315 4513
Osastosihteeri, puh. 08 315 4360

päivitetty 27.3.2019