Geriatria

Geriatrin poliklinikka tarjoaa alansa poliklinikkapalveluita, konsultaatioita ja koulutusta PPSHP:n alueella. Poliklinikkatoiminnan pääpaino on muistisairauksien diagnostiikassa, hoidon aloituksessa ja alkuvaiheen hoidon seurannassa sekä eri tilanteissa tehtävissä laajoissa arvioinneissa (esim. leikkausta edeltävä arviointi, arviointi raskaiden syöpähoitojen yhteydessä, lääkehoidon arviointi).

Konsultaatioita tarjotaan OYS:n muille yksiköille sekä terveyskeskuksille.

Yhteystiedot
Vastuulääkäri, geriatrian erikoislääkäri Maija-Helena Keränen 040 596 5014
Geriatrinen hoitaja, muistihoitaja Tarja Karjalainen 08 315 4513
Osastosihteeri 08 315 4360

Potilasasioita emme hoida sähköpostin välityksellä.

päivitetty 13.3.2017