Geriatria

​Yhteystiedot
Vastuulääkäri, geriatrian erikoislääkäri Maija-Helena Keränen, puh. 040 596 5041
Geriatrinen hoitaja, muistihoitaja Tarja Karjalainen, puh. 08 315 4513
Osastosihteeri, puh. 08 315 4360

päivitetty 5.8.2021