Etusivu > Palvelut > Leikkaus ja anestesia > Akuutin kivun hoito


Akuutin kivun hoito

Anestesialääkärit koordinoivat akuutin kivun hoitoa operatiivisilla ja tehostetun hoidon osastoilla. Konsultaatio apua annetaan koko sairaalan alueelle. 

Akuuttia kivun hoitoa kehitetään jatkuvasti. Sairaalan sisälle on muodostettu akuutin kivun hoidon verkosto. Tämän hetkinen vähäinen henkilöstöresurssi jarruttaa kehitystyötä.

Vastaava kipuhoitaja koordinoi akuutin kivun hoitoa LeTen vuodeosastoilla. Hän kouluttaa ja ohjaa eri osastoille nimettyjä kivunhoidon yhdyshenkilöitä. Muille osastoille ohjausta antavat eri leikkausosastojen anestesiahoitajat. Akuutin kivun hoidon vastuuanestesialääkäri koordinoi toimintaa muun työnsä ohessa.

Operatiivisella alueella on panostettu " VAS" -kivun mittausjärjestelmän käyttöön ottamiseen. Sen avulla pystytään kivun hoitoa ja hallintaa suuntaamaan potilaan yksilöllisen tarpeen mukaiseksi.

VAS- mittarit:

Kipujana

Numeraalinen mittari

Kipua voi ilmaista joko numeraalisesti tai asettamalla kipujanan valitsimen käyrällä kuvaamaan kivun voimakkuutta.

Lapsille on oma kasvojen ilmeillä varustettu mittari.          

VAS- kipuasteikko

  • 1-3 Lievää kipua
  • 4-6 Kohtalaista kipua
  • 7-9 Voimakasta kipua
  • 10 Kovin mahdollinen kipu

Tavallisimpia kivunhoitomenetelmiä

  • Tabletit, peräpuikot, laastarit
  • Injektio lihakseen tai ihon alle
  • Injektio suoraan laskimoon nestekanyylin kautta
  • Kipua voidaan lievittää myös erilaisilla puudutuksilla

Leikkauksen jälkeinen kivun hoito

Anestesialääkäri suunnittelee leikkauksen jälkeisen kivunhoidon. Hän keskustelee mahdollisuuksien mukaan potilaan kanssa eri kivunhoitovaihtoehdoista jo leikkausta edeltävänä päivänä. Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon suun kautta otettavia kipulääkkeitä.

Tulehduskipulääkkeet

Näitä kipulääkkeitä käytetään kivunhoidon pohjana. Ensimmäinen lääke annetaan jo leikkaussalissa toimenpiteen aikana. Jatkossa potilaalle valittu lääke annetaan osastolla säännöllisesti 3-4 kertaa vuorokaudessa. Lääke voi olla suun kautta otettava, peräpuikko tai suoraan suoneen annettavassa muodossa.

Vahvemmat kipulääkkeet

Lääkkeitä on sekä tabletteina että injektiomuodossa. Joissakin tapauksissa voidaan hyödyntää myös iholle laitettavaa laastaria

Injektio suoneen tai lihakseen

Tämä kivunhoitomuoto aloitetaan heräämössä sekä suoneen että lihakseen annettavilla injektioilla. Osastolla kipulääkettä annetaan useimmiten lihakseen. Lääkkeet ovat yleensä hiukan väsyttäviä. Uneliaisuudesta ei ole haittaa, sillä lepo on etenkin alkupäivinä tärkeää.

PCA- pumppu (Patient Control Analgesi)

Pumppu on laskimokanyyliin yhdistettävä kipulääkeinfuusio, josta potilas voi itse ottaa lääkeannoksen napin painalluksella. Anestesialääkäri ohjelmoi laitteen niin, että potilas ei voi saada liikaa lääkettä. Laite on turvallinen käyttäjälleen. Potilaalle annetaan opetusta pumpun käytöstä.

Kestopuudutukset 

Kivunhoitokatetri laitetaan tavallisimmin ennen leikkausta leikkaussalissa. Se voidaan laittaa myös heräämössä ennen leikkausta tai sen jälkeen.

Iholle kiinnitettyyn katetriin yhdistetään ruiskupumppu, jonka kautta annostellaan kipulääkettä, puudutetta tai niiden sekoitusta jatkuvana infuusiona. Annosta voidaan helposti säätää isommaksi tai pienentää tarvetta vastaavaksi. Lääkettä voidaan katetrin kautta antaa myös erillisellä ruiskulla ns. kerta-annoksena.