Koulutusterveyskeskukset

​​​Lääkärien jatkokoulutus tapahtuu terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Oulun yliopisto ja PPSHP:n OYS:n erityisvastuualueen terveyskeskusten kanssa on solmittu sopimus koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Sopimuksessa terveyskeskukset ovat sitoutuneet huolehtimaan perehdytyksen toimivuudesta, koulutettavien työn monipuolisuudesta ja sovittujen koulutusten laatukriteerien täyttymisestä.

Terveyskeskuksen laatukriteerejä ovat mm. seuraavat:

  • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutusvastaava ja koulutettavilla on käytössään lokikirjaa.
  • Jokaiselle koulutusta suorittavalla lääkärillä on nimetty henkilökohtainen ohjaaja, joka on palvelusuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
  • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa (2h/vk YEK -vaiheessa, 4h /kk erikoistujalle).
  • Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä.
  • Terveyskeskus työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.
  • Terveyskeskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia/vuosi, josta osa tulee olla moniammatillista ja koulutettavilla tulee olla oikeus osallistua tähän koulutukseen.
  • Koulutettavilla on mahdollisuus vähintään kerran kuukaudessa päästä päiväksi ulkopuoliseen koulutukseen.

Oulun yliopisto ylläpitää OYS erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuslistaa. Koko Suomen koulutusterveyskeskuslista löytyy Tampereen yliopiston internetsivuilta.

 Summary Links