Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Kehittämistyö


Kehittämistyö

​​​​Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

​Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa, parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta sekä uudistaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Koko Oulun yliopistollisen sairaalan rakennuskanta on tavoitteena uudistaa vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen yleissuunnitelma päivitettiin kesällä 2018. Päivitetyssä suunnitelmassa on rakentamisen toiminnalle aiheuttamia häiriöitä voitu minimoida ja väistöjä tehdään selvästi vähemmän. OYS:n ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi parkkitalon ja hallintorakennuksen purkamisilla helmi-maaliskuussa 2019. Uudisrakentaminen alkaa huhti-toukokuussa 2019 rakennus A:n osalta. Rakennus B:n osalta tavoitteena on päästä rakennustöihin syksyllä 2019.

Tulevaisuuden sairaalan toteuttamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin oma UUTE-ohjelma. Sen tavoitteena on varmistaa, että OYS:ssa saadaan käyttöön uusin ja tarkoituksenmukaisin toimintaa palveleva teknologia Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -kehittämisohjelman vaiheisiin sovitetussa tahdissa.  Ohjelman kohdealueiden ensimmäisenä tehtävänä on tunnistaa, ideoida ja konkretisoida kohdealueen kehitystarpeet.

Lisää asiasta

OYS TestLab

OuluHealth Labs tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen testausympäristön terveysalan tuotekehitykseen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 aloittanut OYS TestLab on testausympäristön laajaa kansainvälistä kiinnostusta herättänyt kokonaisuus. PPSHP käyttää OYS TestLabia muun muassa omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaan liittyvien tilasuunnitelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamiseen ja kokeilemiseen käytännössä. Ympäristöä on hyödynnetty myös lukuisten kehittämishankkeiden vaatimien käytännön pilotointien testauksessa. Lisää asiasta

inDemand-hanke

inDemand-hankkeessa luodaan uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja Oulun yliopistollisesta sairaalasta kerättyihin kehittämistarpeisiin. inDemand-hanketta rahoittaa EU:n Horisontti 2020 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja hanke toteutetaan vuosina 2017–2020. InDemand-konsortion toimijat Suomessa ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu ja Oulun yliopisto.

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin  yhteistyöhanke terveyspalveluiden kehittämiseksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Hankkeen tuotokset kootaan  Terveyskylä.fi-verkkopalveluun. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Hankkeessa syntyvät ratkaisut tulevat valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi ja niiden kehittämistyöhön on mahdollista osallistua yliopistosairaanhoitopiirien ympärille muodostuvien alueellisten verkostojen kautta myös muiden sairaanhoitopiirien alueilta. PPSHP:lla oli vetovastuu Päivystystalon kansallisesta koordinoinnista ja sisällön kehittämisestä. Päivystystalon tavoitteena on tukea kansalaisten omaa päätöksentekoa äkillisissä terveysongelmissa. 

Lisää hankkeesta