Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Kehittämistyö


Kehittämistyö

​​​​Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on PPSHP:n vuonna 2012 käynnistämä uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan tuottavuutta sekä kehittää hoidon laatua ja sen vaikuttavuutta. Koko sairaalan rakennuskanta on tavoitteena uudistaa 2020-luvun loppuun mennessä.

OYS:n ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen uudisrakentaminen alkoi huhtikuussa 2019 rakennus A:n osalta. Rakennus B:n toteutusvaihe alkoi helmikuussa 2020. Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tilojen uudistaminen tähtää toiminnan tehostamiseen sekä hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, joka usein lisää myös toiminnan tehokkuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Vuoden 2019 aikana tehtiin päätös uuden sädehoitoyksikön rakentamisesta. Tavoitteena on nykyisten vanhojen ja epäkäytännöllisten sädehoitokeskuksen tilojen korvaaminen uudisrakennushankkeella. Rakennustyöt käynnistyivät maaliskuussa 2020 ja tavoitteena on ottaa uudet tilat käyttöön vuoden 2022 alkupuolella.

Tulevaisuuden sairaalan toisen vaiheen rakentaminen ajoittuu vuosille 2021 - 2028.

Lisää asiasta

OYS TestLab

OuluHealth Labs tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen testausympäristön terveysalan tuotekehitykseen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 aloittanut OYS TestLab on testausympäristön laajaa kansainvälistä kiinnostusta herättänyt kokonaisuus. PPSHP käyttää OYS TestLabia muun muassa omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaan liittyvien tilasuunnitelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamiseen ja kokeilemiseen käytännössä. Ympäristöä on hyödynnetty myös lukuisten kehittämishankkeiden vaatimien käytännön pilotointien testauksessa. Lisää asiasta

inDemand-hanke

inDemand-hankkeessa luodaan uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja Oulun yliopistollisesta sairaalasta kerättyihin kehittämistarpeisiin. inDemand-hanketta rahoittaa EU:n Horisontti 2020 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja hanke toteutetaan vuosina 2017–2020. InDemand-konsortion toimijat Suomessa ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu ja Oulun yliopisto.

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin  yhteistyöhanke terveyspalveluiden kehittämiseksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Hankkeen tuotokset kootaan  Terveyskylä.fi-verkkopalveluun. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Hankkeessa syntyvät ratkaisut tulevat valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi ja niiden kehittämistyöhön on mahdollista osallistua yliopistosairaanhoitopiirien ympärille muodostuvien alueellisten verkostojen kautta myös muiden sairaanhoitopiirien alueilta. PPSHP:lla oli vetovastuu Päivystystalon kansallisesta koordinoinnista ja sisällön kehittämisestä. Päivystystalon tavoitteena on tukea kansalaisten omaa päätöksentekoa äkillisissä terveysongelmissa. 

Lisää han​kkeesta