Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Kehittämistyö

Kehittämistyö

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

​Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa, parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta sekä uudistaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita.

Uudistamisohjelman ensimmäisessa vaiheessa rakennetaan OYS:n alueelle lasten ja naisten sairaala. Ohjelman seuraavassa vaiheessa uudistetaan ns. ydinsairaalan toiminnot. Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, tehohoidon, leikkaustoiminnan, muiden vaativien toimenpideyksiköiden ja kuvantamisen sekä näihin liittyvien muiden tukipalveluiden ja vuodeosastojen muodostamaa kokonaisuutta.  Uudistamisohjelman yksi keskeinen tavoite on myös uudistaa sairaalan tarvitsemat tukipalvelut.

Syyskuussa 2018 käynnistettiin tuottavuusohjelma tunnistettujen tuottavuuspotentiaalien realisoitumisen varmistamiseksi. Syksyn aikana Tuottavuusohjelman puitteissa on laadittu konkreettista suunnitelmaa tavoiteaikatauluineen ja mittareineen.

Tulevaisuuden sairaalan toteuttamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin oma UUTE-ohjelma. Sen tavoitteena on varmistaa, että OYS:ssa saadaan käyttöön uusin ja tarkoituksenmukaisin toimintaa palveleva teknologia Tulevaisuuden sairaala 2030 -kehittämisohjelman vaiheisiin sovitetussa tahdissa. 

Lisää asiasta

 

OYS TestLab

OuluHealth Labs tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen testausympäristön terveysalan tuotekehitykseen. Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2015 aloittanut OYS TestLab on testausympäristön laajaa kansainvälistä kiinnostusta herättänyt kokonaisuus. PPSHP käyttää OYS TestLabia muun muassa omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelmaan liittyvien tilasuunnitelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamiseen ja kokeilemiseen käytännössä. Ympäristöä on hyödynnetty myös lukuisten kehittämishankkeiden vaatimien käytännön pilotointien testauksessa. Lisää asiasta

 

Virtuaalisairaala

Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin  yhteistyöhanke terveyspalveluiden kehittämiseksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Hankkeen tuotokset kootaan  Terveyskylä.fi-verkkopalveluun. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Hankkeessa syntyvät ratkaisut tulevat valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi ja niiden kehittämistyöhön on mahdollista osallistua yliopistosairaanhoitopiirien ympärille muodostuvien alueellisten verkostojen kautta myös muiden sairaanhoitopiirien alueilta. PPSHP:lla oli vetovastuu Päivystystalon kansallisesta koordinoinnista ja sisällön kehittämisestä. Päivystystalon tavoitteena on tukea kansalaisten omaa päätöksentekoa äkillisissä terveysongelmissa. 

Lisää hankkeesta