Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Hallinto ja päätöksenteko > Asiakirjajulkisuuskuvaus


Asiakirjajulkisuuskuvaus

​Julkisuusperiaatteen toteuttamista varten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ylläpitää tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) mukaisesti kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen on tarkoitus auttaa kansalaista tekemään tietopyyntö oikeaan paikkaan. Kuvausta päivitetään säännöllisesti.

 

Asiarekisteri ja tietojärjestelmät

Asiarekisteri sisältää vireille saatetut asiat ja niiden käsittelyvaiheet asiakirjoineen. Asiarekisteri muodostaa yhden loogisen kokonaisuuden, johon kuuluvat asiankäsittelyä kuvaavat metatiedot. Asiarekisteriin kuu-luvia tietoja voi olla asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä sekä paperilla.

Operatiivisia tietojärjestelmiä on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä useita. Ne liittyvät kiinteästi kunkin toimialan asioiden käsittelyyn, järjestämiseen ja seurantaan. Tietojärjestelmät voivat sisältää monien eri tietovarantojen tietoja.

 

Tietovarantojen nimikkeet ja käyttötarkoitukset

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä syntyvistä ja sairaanhoitopiirille saapuvista tiedoista muodostuu tietovarantoja, joita käsitellään tietojärjestelmien avulla tai käsin. Tietovarannolla tarkoitetaan tiettyä tarkoitusta varten muodostettua tietojen muodostamaa tietoaineistoa tai tietoaineistojen kokoelmaa.

 

PPSHP:llä käytössä olevat tietovarannot, niiden käyttötarkoitukset, keskeiset tietoaineistot ja tietojärjestelmät

Yleishallinnon tietovarannot

TietovarannotTietojen käyttötarkoitusKeskeiset tietoaineistotTietojärjestelmät
Tiedottamisen ja viestinnän tietovarantoTiedottaminen ja viestintäTiedottamiseen ja viestintään liittyvät asiakirjatSisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestelmät, videoiden tuottamisjärjestelmä
Päätöksenteon tietovarantoPäätöksenteko ja seuranta Päätöksentekoon ja seurantaan liittyvät asiakirjatPäätöksenteon tietojärjestelmät, sähköisen asioinnin järjestelmät
Tiedonhallinnan tietovarantoTiedon ohjaus sekä analogisten potilasasiakirjojen hallintaTiedonhallinnan ohjaamiseen liittyvät asiakirjatAsianhallintajärjestelmät, sähköinen arkisto, potilasasiakirjojen lainaus- ja hallintajärjestelmä
Tietopalvelun tietovarantoTietopyyntöjen käsittelyTietopyyntöjen käsittelyvaiheet asiakirjoineenAsianhallintajärjestelmät, operatiiviset järjestelmät

 

Henkilöstöhallinnon tietovaranto ​ ​ ​

TietovarannotTietojen käyttötarkoitusKeskeiset tietoaineistotTietojärjestelmät
Henkilöstöasioiden tietovarantoHenkilöstön palkkaaminen ja palvelussuhteen aikainen asiankäsittelyHenkilöstöasioihin liittyvät asiakirjatHenkilöstön rekrytointijärjestelmä, palvelussuhteen hallinnointijärjestelmä, työnajanseurantajärjestelmä, työvuorosuunnittelun järjestelmä, koulutusjärjestelmä

 

Taloushallinnon tietovarannot ​ ​

TietovarannotTietojen käyttötarkoitusKeskeiset tietoaineistotTietojärjestelmät
Taloussuunnittelun ja -seurannan tietovarantoTalouden suunnittelu ja seurantaTalouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjatTaloussuunnittelujärjestelmä, kirjanpitojärjestelmä
Taloudenhallinnan tietovarantoTalouden hallintaTalouden hallintaan liittyvät asiakirjatOstolaskujärjestelmä, laskutusjärjestelmä, taloushallintajärjestelmä, lainanhallintajärjestelmä
Hankintojen tietovarantoHankintojen suunnittelu ja toteutusHankintojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiakirjatHankintojen rekisteröintijärjestelmä, varastotilausjärjestelmä
Sopimusten tietovarantoSopimusten tekeminenSopimusasiakirjatAsiahallintajärjestelmä

 

Potilas- ja asiakastietojen ja potilashallinnon tietovarannot ​ ​

TietovarannotTietojen käyttötarkoitusKeskeiset tietoaineistotTietojärjestelmät
Potilas- ja asiakastietojen tietovarantoTutkimuksen ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seurantaPotilas- ja asiakastiedotPotilas- ja asiakastietojärjestelmä ja hoidon tukijärjestelmät, potilashallinnollinen toiminnanohjausjärjestelmä, kuvantamistutkimusten järjestelmä
Potilas- ja asiakashallinnollinen tietovaranto

Potilashallinnon ja asiakkaiden tietopyyntöjen sekä asiakkaiden ja potilaiden potilasreklamaatioiden käsittely

Asiakkaiden ja potilaiden lähettämät potilasreklamaatiot ja tietopyynnöt käsittely- ja asiakirjatietoineen

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä, asiahallintajärjestelmä

 

Tietopyynnöissä käytettävät hakutekijät

Tietopyynnön hakutekijä voi olla esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus, asiakirjan tai asian nimi, asianumero.

 

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

 

Yhteystiedot tietopyynnön toimittamiseksi

Tietopyynnöt keskitetään hallinnon ja potilashallinnon kirjaamoihin. Tietopyynnöt rekisteröidään määräaikojen noudattamiseksi ja ohjataan käsiteltäväksi oikealle taholle.

Linkki sähköiseen asiointiin

Linkki lomakkeisiin

 

Hallinnolliset asiat

Hallinnolliset asiakirjat voidaan toimittaa kirjaamoon tai kirjaamon postilaatikkoon arkipäivisin kello 8-15.45.

Käyntiosoite:

OYS, sisäänkäynti S-ovi, huone S1 211
Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Postiosoite:

PPSHP, Kirjaamo
PL 10, 90029 OYS

Puhelin  08 315 4306
Sähköposti kirjaamo(at)ppshp.fi

 

Asiakas- ja potilashallinnolliset asiat

Postiosoite:

Oulun yliopistollinen sairaala
Arkisto
PL 50
90029 OYS

Puhelin 08 315 4391 (arkipäivisin kello 8–15.45)
Faksi 08 315 4338