Vaala

Oulunkaaren kuntayhtymä= Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

päivitetty 1.8.2019

Terveyspalvelut

Vaalan kunta on 1.1.2010 alkaen kuulunut Oulunkaaren kuntayhtymään, joka järjestää ja pääosin tuottaa kuntiensa lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Vaalan kunnan asukasluku on 3 000. Vaalan kunnassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut on ryhmitelty asiakaslähtöisten palveluprosessien pohjalta. Ydinprosesseja ovat perhepalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut, joista vastaavat perhepalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu tiimiorganisaation periaatteella.

Vaalassa on yksi terveysasema kunnan keskustaajamassa. Terveysasemalla on sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotto sekä oma laboratorio ja röntgen. Työterveyshuollon palvelut toteutetaan omana toimintana terveysaseman yhteydessä. Lisäksi terveyskeskuksessa käy vastaanottoa pitämässä fysiatri, psykiatri, nuorisopsykiatri, päihdelääkäri ja reumatologi.

Vaalassa on yhdistetty osasto sekä lyhytaikaista hoitoa että pitkäaikaista hoivaa varten. Hoidonporrastus toimii yleensä hyvin ja jatkohoitopaikka erikoissairaanhoidon päätyttyä järjestyy pääsääntöisesti heti. Tuettua palveluasumista tarjotaan useammassa yksikössä, mukaan lukien erillinen muistiyksikkö. Vanhuspalveluissa tarjotaan tukipalveluita ja päivätoimintaa kotihoidossa oleville. Lisäksi siellä järjestetään ohjattuja kuntoutusryhmiä. Vaalan kotihoidossa kotiapu ja kotisairaanhoito toimivat yhdessä. Vanhusneuvola ja muistipoliklinikka ovat osa kotihoitoa. Kotihoito toimii myös iltaisin ja viikonloppuina.

 

Terveyspalveluiden vastuuhenkilöt

Ylilääkäri, johtava lääkäri Tuula Saukkonen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri,  050 597 9971
Terveyspalvelujohtaja, 0400 187 684

 

Terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Terveysaseman vastaanotto

Palveluesimies Pirjo Nousiainen, 08 5875 6802

Terveyskeskuslääkärit:
Niina Uotinen
Tuula Tähtinen
Laura Kukkohovi
vuodeosastot ja kotihoito: Henri Lempinen

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt:

Diabeteshoitaja: sairaanhoitaja Marja Raappana, 08 5875 5001
Sydänhoitaja: terveydenhoitaja Sirkka Vesterinen, 050 310 7052
Astma-, COPD- ja uniapnea-hoitaja: röntgenhoitaja Margit Seppänen, 08 5875 6811
Muistihoitaja: sairaanhoitaja Eija Heikkinen, 08 5875 6800
Saattohoito: Minna Okkonen, Maarit Karhu, 0400 855 938
AVH-koordinaattori: fysioterapeutti Elisa Lämsä, 050 465 3699

Vaalan hoito- ja hoivaosasto

Lyhyt- ja pitkäaikaisen hoidon osasto, 31 paikkaa
Osastonhoitaja Teija Heikkinen, sairaanhoitaja, 0400 855 959
Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvien osalta yhteys suoraan osaston kansliaan, 08 5875 6820, fax. 08 536 0352

Mielenterveyspalvelut

Oulunkaaren vs. seudullinen mielenterveystyön palveluesimies, Eija Laaksonen, 040 662 5721
terveyskeskuspsykologi Satu Hautala, 050 567 6331
psykiatrinen sairaanhoitaja Marjukka Haataja, 050 310 7605
psykiatrinen sairaanhoitaja Aila Laakso, 050 434 9928
päivätoiminnan ohjaaja Anneli Leskelä, 050 310 7604

Kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapiat)

Oulunkaaren kuntoutuksen palveluesimies, fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, 050 309 3196
fysioterapeutti Arto Karppinen, 0400 855 940
fysioterapeutti Elisa Lämsä, 050 465 3699
puhe- ja toimintaterapiapalvelut tuotetaan ostopalveluna, yhteyshenkilönä fysioterapeutti Arto Karppinen, 0400 855 940

Suun terveydenhuolto

Vastaava hammaslääkäri Utajärvi-Vaala: Raija Yrjämä, 08 5875 6837

Työterveyshuolto

08 5875 6831 ja 08 5875 6830
Oulunkaaren työterveyshuollon vastaava lääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Jyrki Tyvelä, 08 5875 6928
vastaava työterveyshoitaja Taina Niemelä, 050 528 3306
Työterveyslääkäri: Jyrki Tyvelä
Työterveyshoitajat: Bertta Ratava, Johanna Karppinen

Vanhuspalvelut

Vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370

Kotihoito ja asumisyksiköt

Palveluesimies Mira Kurttila, 08 5875 6591

Hoivahoito

Osastonhoitaja 0400 855 959

Perhepalvelut

Palveluesimies Kristiina Okkonen, 044 311 4677
Erityisryhmien asumispalvelut (kehitysvammaiset, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat) asumispalveluvastaava Tanja Heikkilä, 044 333 4095.

 Content Editor

Vaalan terveysasema   
Kolehmaisentie 5, 91700 VAALA    

Puhelin
08 5875 6800
Fax. 08 5542 408
Lyhytval./OYS 1470

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)oulunkaari.com