Vaala

​Oulunkaaren kuntayhtymä= Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

päivitetty 5.11.2021

Terveyspalvelut

Vaalan kunta on 1.1.2010 alkaen kuulunut Oulunkaaren kuntayhtymään, joka järjestää ja pääosin tuottaa kuntiensa lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Vaalan kunnan asukasluku on noin 3 000. Vaalan kunnassa sosiaali- ja terveystoimen palvelut on ryhmitelty asiakaslähtöisten palveluprosessien pohjalta. Ydinprosesseja ovat perhepalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut, joista vastaavat perhepalvelujohtaja, terveyspalvelujohtaja ja vanhuspalvelujohtaja. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muodostettu tiimiorganisaation periaatteella.

Vaalassa on yksi terveysasema kunnan keskustaajamassa. Terveysasemalla on sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien vastaanotot sekä oma laboratorio ja röntgen. Työterveyshuollon palvelut toteutetaan ostopalveluina Oulunkaaren työterveys Oy:ltä. Lisäksi terveysasemalla käy vastaanottoa pitämässä psykiatri ja radiologi.

Vaalassa on 15-paikkainen vuodeosasto lyhytaikaishoitoa varten. Hoidonporrastus toimii yleensä hyvin ja jatkohoitopaikka erikoissairaanhoidon päätyttyä järjestyy pääsääntöisesti heti. Vanhuspalveluissa tarjotaan tuettua palveluasumista, tukipalveluita ja päivätoimintaa kotihoidossa oleville. Lisäksi siellä järjestetään ohjattuja kuntoutusryhmiä. Vaalan kotihoidossa kotiapu ja kotisairaanhoito toimivat yhdessä. Kotihoito toimii myös iltaisin ja viikonloppuina.

 

Terveyspalveluiden vastuuhenkilöt

Ylilääkäri, johtava lääkäri Tuula Saukkonen, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, 050 597 9971
Terveyspalvelujohtaja, johtava lääkäri Liisa Cajan-Suokas, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, 040 630 1336 
Palvelupäällikkö Ritva Väisänen, 050 348 0517​​


Terveyspalveluiden yhdyshenkilöt

Terveysaseman vastaanotto

Palveluesimies Pirjo Nousiainen, 08 5875 6802

Terveyskeskuslääkärit:
Niina Uotinen
Marjo Hettula
Jukka Kiuttu

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt:

Diabeteshoitaja: sairaanhoitaja Marja Raappana, 08 5875 5001
Sydänhoitaja: terveydenhoitaja Terhi Karjalainen, 050 310 7052
Astma-, COPD- ja uniapnea-hoitaja: röntgenhoitaja Margit Seppänen, 08 5875 6811
Muistihoitaja: sairaanhoitaja Eija Heikkinen, 08 5875 6800
Saattohoito: Maarit Karhu, Eeva Murtomäki 0400 855 938
AVH-koordinaattori: fysioterapeutti Elisa Lämsä, 050 465 3699

Vaalan vuodeosasto

15 akuuttia hoitopaikkaa
Palveluesimies Pirjo Nousiainen, 08 5875 6802
Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyvien osalta yhteys  puh. 08 5875 6820, fax. 085542408

Mielenterveyspalvelut

Vs. palveluesimies Pirjo Nousiainen, 08 5875 6802
terveyskeskuspsykologi Satu Hautala, 050 567 6331
psykiatrinen sairaanhoitaja  Katja Nuojua, 050 310 7605
psykiatrinen sairaanhoitaja  Sanna Häikiö, 050 434 9928

Kuntoutus (fysio-, toiminta- ja puheterapiat)

Oulunkaaren kuntoutuksen palveluesimies, fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, 050 309 3196
fysioterapeutti Arto Karppinen, 0400 855 940
fysioterapeutti Elisa Lämsä, 050 465 3699
puhe- ja toimintaterapiapalvelut tuotetaan ostopalveluna, yhteyshenkilönä fysioterapeutti Arto Karppinen, 0400 855 940

Suun terveydenhuolto

Vastaava hammaslääkäri  Minna Tapio, 050 3107 632

Työterveyshuolto

08 5875 6831 ja 08 5875 6830
Oulunkaaren työterveyden vastaava lääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Jyrki Tyvelä, 08 5875 6928
vastaava työterveyshoitaja Johanna Karppinen, 08 58756830
Työterveyshoitajat: Johanna Karppinen, Liisa Karjalainen

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370

Kotihoito ja asumisyksiköt

Palveluesimies Mira Kurttila, 08 5875 6591​

Perhepalvelut

Palveluesimies Leena Mämmi-Laukka, 050 3950 339
Erityisryhmien asumispalvelut (kehitysvammaiset, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat) asumispalveluvastaava Tanja Heikkilä, 044 333 4095.

 Content Editor

Vaalan terveysasema   
Kolehmaisentie 5, 91700 VAALA    

Puhelin
08 5875 6800
Fax. 08 5542 408
Lyhytval./OYS 1470

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)oulunkaari.com