Muhos

päivitetty 3.5.2019

Kunnan erityispiirteet

Terveydenhuoltopalvelut järjestetään väestövastuisen palvelumallin mukaan. Kunta on jaettu kuuteen väestövastuualueeseen. Muhoksella on hyvin toimiva terveyskeskussairaala, jonka ympärille on rakennettu monipuolinen avopalveluverkosto. Konsultoiva psykiatri työskentelee tk:ssa kaksi päivää kuukaudessa ja konsultoiva lastenpsykiatri käy noin kerran kuukaudessa tarpeen mukaan. Radiologi käy tk:ssa kahden viikon välein tekemässä tavanomaisia ultraäänitutkimuksia. Tk-päivystys on Oulussa yhteispäivystyksessä.

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt

Gynekologia
Tkl Riikka Hyvönen, 044 497 0227
Th Jaana Hulkkonen, 044 4970 230
Lastentaudit
Tkl Liisa Mäntymaa, 044 4970 222
Th Merja Jokelainen, 044 497 0232
Psykiatria
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Esh Margit Alakylmänen, 044 497 0211
Diabetes
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Th Jaana Koskela, 044 4970 233 ja th Päivi Jokikokko, 044 4970 234
Astma
Th Jaana Koskela, 044 497 0282 ja th Päivi Jokikokko, 044 4970 234
Sydän
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Th Jaana Koskela, 044 4970 233 ja th Päivi Jokikokko, 044 497 0234
Reuma
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Kuntoutus
Tkl Riikka Hyvönen, 044 4970 227
Lv Kirsi Sihvomaa, 044 497 0191
Radiologia 
Rh Marja Mäkelä, 044 497 0207
Syöpäsairaudet
Tkl Seppo Pöykkö, 044 497 0278
Sh Merja Körkkö, saattohoidon yhteyshenkilö, 044 4970 275
Muistisairaudet
Sh Nina Helenius, 044 497 0162
Neurologia
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Tartuntataudit
Sh Anu Plaketti, 044 497 0217
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Muut erikoisalat
Tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
AVH-koordinaattori
Ft Kirsi Sihvomaa, 044 4970 191

Yhdys- ja vastuuhenkilöt, resurssit 

Terveydenhuolto

Johtava lääkäri Esko Haapamäki, puh. 044 497 0223
Tk-sairaalan osastonhoitaja Ulla Suojoki, puh. 044 497 0272

Avosairaanhoito

kunta on jaettu kuuteen väestövastuualueeseen, kunkin alueen omalääkärit
Alue I: tkl Joonas Tölli, 044 497 0226
Alue II: tkl Liisa Mäntymaa, 044 497 0222
Alue III: tkl Esko Haapamäki, 044 497 0223
Alue IV: tkl Hanna-Erika Kaisamatti, 044 497 0219
Alue V: tkl Riikka Hyvönen, 044 497 0227
Alue VI: tkl Seppo Pöykkö, 044 497 0278
lääkäripäivystys on Oulussa yhteispäivystyksessä,
puh. 08 315 2655 ( terveysneuvonta, hoitoon hakeutuminen),
puh. 08 3152688 (omaisen tilanteen tiedustelu tai aikaisempaan käytiin liittyvän tuloksen sovittu tiedustelu)

Tk-sairaala

044 497 0275, fax (08) 5587 0273, uudenaikaiset, hyvät tilat
30 sairaansijaa

Lastenneuvola

toiminta osin keskitetty
Vastuulääkäri Liisa Mäntymaa, 044 497 0222
Vastuuhoitaja th Merja Jokelainen, 044 497 0232

Kouluterveydenhuolto

toiminta keskitetty isojen koulujen osalta, pienet koulut väestövastuussa
Vastuulääkäri Hanna-Erika Kaisamatti, 040 497 0219, Joonas Tölli, 044 497 0226
Vastuuhoitaja Marika Sipola, 044 497 0236

Kasvatus- ja perheneuvola

kunnassa ei ole kasvatus ja perheneuvolapalveluita
Vastuulääkäri Riikka Hyvönen, 044 497 0227
Psykologi Julia Heikkilä 044 4970 210

Äitiysneuvola

toiminta osin keskitetty
Vastuulääkäri Riikka Hyvönen, 044 497 0227
Vastuuhoitaja Jaana Hulkkonen, 044 497 0230

Mielenterveystoimisto

Kunnassa neljä psykiatrian sh ja kaksi psykologia sekä yksi perheterapeutti
Psykiatrian sh Margit Alakylmänen, 044 497 0211
Psykiatrian sh Suvi Alatalo 044 497 0212, sijainen Heli Rönkkö-Tolonen
Psykiatrian sh Anne Korhonen 044 497 0118
Psykiatrian sh Kirsi Kukkonen 044 4970 213
Perheterapeutti Pasi Keto 044 4970 490
Psykologi Sanna Pakanen 044 4970 280
Psykologi Julia Heikkilä 044 4970 210
Konsultoiva psykiatri Jari Peurasaari käy tk kahtena päivänä kuukaudessa
Konsultoiva lastenpsykiatri Hannele Nurkkala käy neljän viikon välein

Kunnassa toimii kahtena päivänä viikossa mielenterveyspotilaille tarkoitettu avopalvelu- ja kuntoutusyksikkö, toiminta Muhoksen keskustelussa

Hammashuolto

Vastaava hammaslääkäri Mikko Juutinen 08 55870 300

hl Tuukka Alanärä 08 55870 300
hl Paula Uusialho 08 55870 300
vs hl Laura Tenhu 08 55870 300

suuhygienisti Jessica Kokkila 08 55870 300
suuhygienisti Lea Ylijääskö 08 55870 300


Kotihoito

Virka-aikainen palvelupuhelin 044 4970 250
Vanhustyön johtaja 044 497 0130
Palveluohjaus 044 497 0171
Kotiutushoitaja 044 497 0164

Kunta on jaettu kolmeen kotihoidon alueeseen, jotka vastaavat asiakkaiden kotisairaanhoidosta ja kotipalveluista.

Kotihoidon suorat yhteysnumerot ovat
Palveluesimies 044 497 0239
hoitaja /info 044 497

Länsitiimi
Tiimivastaava 044 4970 255
hoitajat/info 044 4970 244

Keskustantiimi
Tiimivastaava 044 4970 253
hoitajat/info 044 497 0245

Itätiimi
Tiimivastaava 044 4970 852
hoitajat/info 044 4970 240


Kuntoutus ja fysioterapia

Vastaava lääkäri Riikka Hyvönen, 044 497 0226
Vastaava lääkintävoimistelija Kirsi Sihvomaa, 044 497 0191
Kehitysvammaohjaaja / sosiaalityöntekijä Merja Koskela, 044 497 0135

Kunnassa on kaksi lääkintävoimistelijaa ja yksi kuntohoitaja
Apuvälinepalvelut hankitaan seudullisesta apuvälineyksiköstä

Puheterapia

Suvi Vatjus-Anttila, 044 497 0209

Sosiaalitoimi  

Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen 044 497 0100
Johtava sosiaalityöntekijä Merja Koskela 044 497 0135
Virka-aikainen päivystys 044 497 0113

Sosiaalityössä neljä sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaajaa, kaikilla puhelinaika arkisin klo 9-10:
sosiaalityöntekijä 044 497 0101, aikuissosiaalityö, päihdehuolto, lastenvalvoja
sosiaalityöntekijä 044 497 0102, lastensuojelu, päihdehuolto
sosiaalityöntekijä 044 497 0103, lastensuojelu, päihdehuolto
sosiaalityöntekijä 044 497 0135, vammaispalvelu, lastensuojelu, päihdehuolto
sosiaaliohjaaja 044 497 0112 (sijainen 044 497 0134) toimeentulotuki
Kunnassa on kolme perhetyöntekijää, 044 497 0110, 044 497 0111 ja 044 497 0263

Vanhustenhuolto

Virka-aikainen palvelupuhelin 044-4970250

Vanhustyön johtaja 044 497 0130 Tuula Niska
Päiväkeskus tarjoaa arkisin avopalveluita (vastaava hoitaja, puhelin 044 497 0132). Lisäksi kunnassa on yhteensä 70 kpl yöpäivystyksellä olevaa palveluasuntoyksikköä (Puhakan palveluasunnot, Helmin koti, Koivu- ja tähtikoti).

Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoitosihteeri 044 497 0115
Perhepäivähoidonohjaaja Päivi Tahvanainen, 044 497 0116

Kehitysvammahuolto

Sosiaalityöntekijä Merja Koskela, 044 497 0135
Muhoksen ryhmäkoti, osastonhoitaja, puhelin 044 497 0

Päihdehuolto

Vastuulääkäri Esko Haapamäki, 044 497 0223, Psykiatrian esh Margit Alakylmänen 044 497 0211, katkaisuhoidot tk-sairaalassa
Jatkohoito oman alueen lääkärin / th:n tai erityistyöntekijän tai sosiaalityöntekijöiden kautta. Vastuu sosiaalityöntekijä Sanna Tölli 044 4970 101

Lastensuojeluviranomaiset

Johtava sosiaalityöntekijä Merja Koskela, puhelin 044 497 0135
Sosiaalityöntekijä 044 497 0102, 044 497 0103

Palveluyksiköt

Erikoislab.hoitaja Liisa Rauhio, 044 497 0206
tavanomaiset laboratoriotutkimukset arkisin ma - pe
Röntgenhoitaja Marja Mäkelä, 044 497 0207
tavanomaiset natiivi-rtg-tutkimukset arkisin ma - pe
radiologi käy kahden viikon välein tekemässä UÄ-tutkimuksia

Sairaankuljetus

Sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestää PPSHP, sairaankuljetuksessa hyvä ensihoitovalmius (hoitotason yksikkö 24/7, sijoituspaikka Muhoksen paloasema)
Ensihoidon vastuulääkäri kunnassa Esko Haapamäki, 044 497 0223

Kriisiryhmä

Kunnassa ei ole tällä hetkellä toimivaa kriisityöryhmää

Potilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm 044 703 4115


 Content Editor

​Muhoksen terveyskeskus
PL 7, 91501 Muhos

Puhelin 08 5587 0000
Fax. 08 533 2605
Lyhytv. / OYS 1376 1376

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)muhos.fi