Etusivu > Palvelut > Perinnöllisyyslääketiede > Harvinaissairauksien yksikkö


Harvinaissairauksien yksikkö

​​​Oulun yliopistollisen sairaalan harvinaissairauksien yksikkö Harvi vastaa OYS:n erityisvastuualueella niiden harvinaissairauksien diagnostiikan ja hoidon koordinoinnista, joille ei ole olemassa selkeää omaa erikoisalaa.

Tavoitteenamme on, että harvinaissairaus diagnosoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja harvinaissairas saa oikea-aikaisesti ja koordinoidusti tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen.  

Tehtävämme ovat

- auttaa oikean asiantuntijan löytämisessä diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea ajatellen

- sujuvoittaa harvinaissairaiden hoitopolkuja

- lisätä harvinaissairauksiin liittyvää tietoisuutta

- edistää ja toteuttaa harvinaissairauksiin liittyvää tutkimusta

- yhdessä muiden toimijoiden kanssa verkostoitumalla mahdollistaa harvinaissairauksien laadukasta hoitoa ja kuntoutusta

- tehdä yhteistyötä potilasjärjestöjen, muiden harvinaissairausyksiköiden ja kansallisten viranomaistahojen kanssa

Potilaiden tai omaisten yhteydenoton tai lähetteen perusteella suunnittelemme, miten potilaan asiaa voidaan viedä eteenpäin. Voimme esimerkiksi ohjata hänet oikean asiantuntijan luo tai järjestää palaverin, jossa potilaan tilannetta pohditaan usean erityisasiantuntijan voimin.  Harvi-yksikössä ei pääsääntöisesti seurata tai hoideta potilaita.  Harvissa työskentelee osa-aikaisesti yksi lääkärikoordinaattori ja koordinoiva hoitaja.

 

Yhteystiedot

Koordinoiva hoitaja  040 5070 656

​​Käyntiosoite:

Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Sisäänkäynti: N

Yksikön sijainti:  N2, 1. krs

Postiosoite:

Oulun yliopistollinen sairaala

Harvinaissairauksien yksikkö
PL 10​

​90029 OYS