Etusivu > Palvelut > Oulaskangas > Yhteispäivystys

Yhteispäivystys Oulaskankaan sairaalassa

​Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys vastaa virka-ajan ulkopuolisesta perusterveydenhuollon päivystyksestä ja ympärivuorokautisesta erikoissairaanhoidon päivystyksestä.

Virka-ajan ulkopuolinen perusterveydenhuollon päivystys on järjestetty seuraavien kuntien asukkaille: Alavieska, Haapavesi, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Sievi ja Ylivieska.

Erikoissairaanhoidon päivystys

Erikoissairaanhoidon päivystykseen tullaan äkillisissä sairastapauksissa lääkärin lähetteellä ja hätätapauksissa ilman lähetettä. Erikoissairaanhoidon päivystyksessä otetaan seuraavien erikoisalojen potilaita vastaan ympäri vuorokauden:

 • sisätaudit / keuhkosairaudet
 • kirurgia (ortopedia ja urologia)
 • naistentaudit ja synnytykset

Perusterveydenhuollon päivystys

Perusterveydenhuollon päivystyksessä hoidetaan arkisin klo 16.00 - 8.00 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 8.00 - 8.00 sellaisia äkillisiä sairauksia ja tapaturmia, joiden vuoksi potilas ei voi odottaa seuraavaa arkiaamua. 

Yhteystiedot päivystysaikana:

Terveysneuvontanumero 08 315 7840

Kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita varten numero on käytössä ma-pe klo 16.00 - 8.00, viikonloppuisin pe alkaen klo 15.30 maanantaihin klo 8.00 sekä aattopäivinä ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden.

Virka-aikana soittakaa omaan terveyskeskukseenne.

Jos terveysneuvontanumeroon soittaessanne linjat ovat varattuina, automaatti tarjoaa takaisinsoittoa, kun jonotusta on kestänyt 2 minuuttia. Toimikaa annettujen ohjeiden mukaan. Soittopyyntöönne vastataan noin puolen tunnin kuluessa.

Päivystykseen mukaan

Lähtiessänne päivystykseen ottakaa mukaanne: Kela-kortti, tiedot voimassa olevasta lääkityksestä ja allergioista, astmasuihkeet ja insuliinit, sekä alle kouluikäiselle neuvolakortti.

Kiireellisyysluokitus

Saavuttuanne yhteispäivystykseen vastaanottava sairaanhoitaja arvioi uudelleen hoidon tarpeenne kiireellisyyden.

Hoidon kiireellisyysluokittelu:

A, B Välitön hoidon aloitus

C Päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa vaativat sairaudet ja vammat

D Kiireettömät päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa vaativat sairaudet ja vammat

E Ei päivystyksellistä hoidon tarvetta, hoito omassa terveyskeskuksessa virka-aikana

 

Jos terveysongelmanne arvioidaan E-ryhmään kuuluvaksi, se ei vaadi hoitoa yhteispäivystyksessä.

Kiireellisyysluokittelu E tarkoittaa EI päivystyshoitoa vaativia oireita, joiden hoitamiseksi tulee ottaa yhteys omaan terveyskeskukseen virka-aikana.

Esimerkkejä:

 • flunssa, nuha, yskä, kuumeeton poskiontelotulehdusepäily
 • pitkäaikaiset, pysyvät krooniset oireet, joissa ei ole tapahtunut äkillistä käännettä huonompaan
 • näppylöiden, luomien ja "pattien" näytöt
 • pitkäaikaiset ihottumat
 • vanhojen traumojen näytöt vailla selvää toiminnanvajautta
 • tuki- ja liikuntaelimistön säryt ja kolotukset hyväkuntoisella ilman traumaa
 • hyväkuntoinen aikuinen ripulipotilas
 • lievät psyykkiset sairaudet/oireet ilman syvää masennusta ja äkillistä mielenterveyden järkkymistä
 • vanhusten kotikuntoisuuden ja asuinpaikan selvittely
 • päihtyneet ilman muuta tulosyytä
 • reseptiasiat
 • verenpaineen mittaus
 • sairauslomatodistukset, lausunnot
 • terveysasemien ottamien laboratoriokokeiden ja RTG-kuvien tulkinta
 • Potilaat tutkitaan hoidon tarpeen kiireellisyyden mukaan,
 • EI tulojärjestyksessä. Aikoja EI voi varata!

Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto

Kaikille Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen tuleville potilaille tehdään hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, jonka perusteella osa potilaista ohjautuu päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolle.  Tarvittaessa voitte saada sairaanhoitajalta sairauslomatodistuksen. Lapsenne sairastuessa sairaanhoitaja antaa teille todistuksen hoitovapaata varten. Sairaanhoitajat ohjaavat ja neuvovat Teitä sairauksiin liittyvissä kysymyksissä.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto

Yhteispäivystyksessä on psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto, johon ohjataan päivystyksen potilaita, joilla on mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu yhteistyössä päivystävän lääkärin kanssa. 

Mielenterveystalo on kaikille avoin psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalvelu, jossa on tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista.

Reseptien uusiminen

Yhteispäivystyksessä ei uusita rauhoittavien lääkkeiden ja muiden pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptejä eikä myöskään muita ei-kiireellisiä lääkemääräyksiä!

Miksi lääkärin vastaanotolle pääsyä joutuu odottamaan?

Jonotusaikaan ja -tilanteeseen vaikuttavat mm. potilaiden määrä päivystyksessä, potilaiden hoidon kiireellisyys ja vaativuus. Ruuhkautumisesta johtuen odotusajat voivat aika ajoin olla pitkiä.

Potilaat joutuvat joskus myös odottamaan lääkärin määräämiä laboratorio-, röntgen- ym. tutkimuksia ja näiden tuloksien valmistumista. Lääkäri tarvitsee tutkimustuloksia voidakseen päättää potilaan jatkohoidosta. Jos odotusaika tuntuu liian pitkältä, kysykää arviota, miksi ja miten kauan joudutte vielä odottamaan.

 Yhteystietoja

​Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa soittakaa välittömästi hätänumeroon 112.

Ennen Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen lähtöänne soittakaa AINA terveysneuvontaan puh. 08 429 7840, jossa sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen kiireellisyyden arvion.

Sovitut tutkimusvastaustiedustelut ja yhteispäivystyksessä olevien omaisten tiedustelut, puh. 08 429 7801.

Yhteystiedot virka-aikana:

Ylilääkäri Anu Tuomikoski, puh. 08 429 7029

Vs. osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka, puh. 08 429 7822

Telefax: 08 429 7814

 Linkit

Tietoa sairauksien hoidosta
Lääkeinformaatiota