Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa


Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa

  • ​Ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
  • Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, tällaisen taudin hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja tällaisen taudin hoito sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet
  • Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutuksen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin, kun nämä tapahtuvat erillisinä ainoastaan näitä toimintoja sisältävinä käynteinä lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä. Muissa yksiköissä kuntoutustarkoitukseen annetut normaalit hoitotoimenpiteet ovat asiakkaalle maksullisia.
  • Hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
  • Hoitopäivämaksua ei peritä Mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon
  • Lyhytaikaisessa laitoshoidossa maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä kuukausimaksua ei peritä yli viisi päivää ylittävältä yhtäjaksoiselta poissaolon ajalta.
  • Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu avohoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta
  • Kehitysvammaisten neuvolatoiminta
  • Sotiemme 1939-1945 veteraanien ja partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleiden siviiliuhrien ja karjan evakuointitehtävissä olleiden avohoitomaksu. Sotaveteraanit osoittavat oikeutensa esittämällä tammenlehvätunnuksensa, rintamasotilastunnuksella merkityn sotilaspassinsa tai näyttämällä erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä. Myös kuvallinen Kela-kortti R-tunnuksella tai MR-tunnuksella käy identifiointiin. Partisaanisodan hyökkäysten kohteina olleet siviiliuhrit ja karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet osoittavat oikeutensa esittämällä todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta tai kuntoutusoikeudesta tai Sota-arkiston myöntämän todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.
  • Seri-tukikeskuksessa annettava hoito