Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa


Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa

 • ​Ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, tällaisen taudin hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja tällaisen taudin hoito sekä valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet
 • Terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutuksen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin, kun nämä tapahtuvat erillisinä ainoastaan näitä toimintoja sisältävinä käynteinä lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä. Muissa yksiköissä kuntoutustarkoitukseen annetut normaalit hoitotoimenpiteet ovat asiakkaalle maksullisia.
 • Hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • Hoitopäivämaksua ei peritä Mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon
 • Lyhytaikaisessa laitoshoidossa maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Pitkäaikaishoidon maksujärjestelmässä kuukausimaksua ei peritä yli viisi päivää ylittävältä yhtäjaksoiselta poissaolon ajalta.
 • Psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu avohoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta
 • Kehitysvammaisten neuvolatoiminta
 • Seri-tukikeskuksessa annettava hoito
 • Sotiemme 1939 - 1945 veteraanit 
  • Veteraanit saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin näyttämällä tammenlehvätunnuksensa, esittämällä sotilaspassin tai kortin, jossa on rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus. Myös kuvallinen Kela-kortti R-tunnuksella tai MR-tunnuksella käy identifiointiin.
 • Partisaanihyökkäyksen siviiliuhrit ja karjan evakuointiin sotatoimialueella osallistuneet
  • Henkilöt saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin esittämällä todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta tai kuntoutusoikeudesta tai sota-arkiston myöntämän todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.
 • Sodissamme 1939 - 1945 vammautuneet siviilihenkilöt
  • Henkilöt saavat vapautuksen poliklinikkamaksuista 1.7.2020 alkaen esittämällä Tapaturmaviraston tai Valtiokonttorin päätöksen sotainvaliditeetista.