Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa


Maksuttomat terveyspalvelut erikoissairaanhoidossa

 • ​poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotialle
 • alle 18-vuotiaan osastohoito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän lukuun ottamatta kehitysvammaisten erityishuoltoa
 • päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta
 • ihmisen elimen, kudoksien tai solujen elävän luovuttajan tutkimus ja hoito
 • tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut rokotukset, yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen, valvottaviin tartuntatauteihin kuuluvien HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä hoitoon ja taudin ehkäisyyn määrätyt lääkkeet. Tartuntatautiepäilyn tutkimus on maksutonta riippumatta siitä, osoittautuuko testitulos positiiviseksi vai ei. Sen sijaan hoito on maksutonta vain, jos testitulos on positiivinen.
 • terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutuksen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin, kun nämä tapahtuvat erillisinä ainoastaan näitä toimintoja sisältävinä käynteinä lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä. Muissa yksiköissä kuntoutustarkoitukseen annetut normaalit hoitotoimenpiteet ovat asiakkaalle maksullisia.
 • hengityshalvauspotilaan hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset
 • mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella määrätä mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon
 • lyhytaikaisessa laitoshoidossa maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelun käyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun saa periä, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. 
 • maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät avohoidon palvelut ko. kalenterivuoden loppuun
 • psykiatrian avohoito siihen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuun ottamatta
 • Seri-tukikeskuksessa annettava hoito
 • kehitysvammaisten neuvolatoiminta
 • sotiemme 1939 - 1945 veteraanit 
  • Veteraanit saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin näyttämällä tammenlehvätunnuksensa, esittämällä sotilaspassin tai kortin, jossa on rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus. Myös kuvallinen Kela-kortti R-tunnuksella tai MR-tunnuksella käy identifiointiin.
 • partisaanihyökkäyksen siviiliuhrit ja karjan evakuointiin sotatoimialueella osallistuneet
  • Henkilöt saavat maksuttoman poliklinikkakäynnin esittämällä todistuksen Valtiokonttorin myöntämästä kertakorvauksesta tai kuntoutusoikeudesta tai sota-arkiston myöntämän todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä.
 • sodissamme 1939 - 1945 vammautuneet siviilihenkilöt
  • ​Henkilöt saavat vapautuksen poliklinikkamaksuista 1.7.2020 alkaen esittämällä Tapaturmaviraston tai Valtiokonttorin päätöksen sotainvaliditeetista.