Palautteet ja niiden käsittely

​​Anna palautetta ja toiminnan kehittämisideoita

Palveluidemme kehittämiseksi toivomme sinun antavan palautetta hoidostasi. Palautetta, sinä tai läheisesi, voitte antaa jo hoidon aikana hoitoyksikössä suullisesti, joissakin yksiköissämme olevien hymynaamapalautelaitteiden tai paperisin palautelomakkein. Voit antaa palautta ja kehittämisideasi meille nettisivustoltamme avautuvien sähköisten järjestelmien kautta.  

Hoitoyksiköiden esimiehet käsittelevät yksikköönsä saapuvat palautteet. Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä, laita palautteeseesi yhteystietosi.  PPSHP:n ideapankkiin osoitetut kehittämisideat käsittelemme PPSHP:n innovaatiotoiminnan palavereissa.

 

Potilaan/läheisen vaaratilanneilmoitus

Sinulla on mahdollisuus tehdä ilmoitus hoidossasi tapahtuneesta vaaratapahtumasta tai tilanteesta, josta olisi voinut aiheutua sinulle haittaa  (läheltä piti -tapahtuma). Tämän potilaan vaaratilanneilmoituksen voit tehdä sähköisellä lomakkeella, jonka voit jättää myös nimettömänä. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä tapahtuman käsittelyn jälkeen, lisää lomakkeelle yhteystietosi. Ilmoitus kirjautuu ja siirtyy tapahtumayksikön esimiehen käsiteltäväksi.