Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Kansallinen arviointiverkosto


Kansallinen arviointiverkosto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Toiminta


FinCCHTA koordinoi verkostoa, jonka ydinjoukon muodostavat FinCCHTAn henkilöstö, yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit ja muut sairaanhoitopiirien arviointitoiminnasta vastaavat henkilöt. ​ 

Arviointiverkoston tehtävät

  • Sairaaloiden arviointitarpeiden kartoittaminen
  • Päätöksenteon ja hankintojen koordinointi sairaaloissa
  • Arviointitiedon tuottaminen terveyspoliittisen ja kliinisen päätöksenteon tueksi

Lääkearvioinnit sairaalatasolla

Yliopistosairaalat ja kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) ovat täsmentäneet sairaalassa käytettävien lääkkeiden kansallisen arviointitoiminnan työnjakoa. Täsmennysten tarkoituksena on parantaa arviointitoiminnan ennakoitavuutta, ja selkeyttää eri yksiköiden roolia sairaalalääkkeitä koskevissa arvioinneissa.

Sairaalassa käytettävien lääkkeiden osalta sairaalatason arviointeja voidaan FinCCHTA:n koordinoimana tehdä mm. seuraavista aihepiireistä:

  • Sellaiset sairaalalääkkeiden arvioinnit, joista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei tuota arviointia tai arviointikoostetta, esimerkiksi mini-HTA-menettelyin
  • Off label –käyttöön liittyvät kysymykset
  • Avohoidon lääkkeiden sairaalakäyttöön liittyvät kysymykset
  • Käytöstä luopumisarvioinnit
  • Kokeelliset lääkehoidot

Kansallinen arviointiverkosto ei lähtökohtaisesti tee uusien sairaalalääkkeiden arviointia. Se tekee tiivistä yhteistyötä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) kanssa.

​ ​ ​

 Yhteystiedot

​​
​​
​​Nimi
SHP​/Erva
​Säh​köposti
​Lääket​​. ​​toht.​
​Teuvo Antikainen
​KSSHP
​etunimi.sukunimi@ksshp.fi
​Dosentti​
​Petteri Lankinen
TYKS-erva​
​etunimi.sukunimi@tyks.fi
​Dosentti
​Anu Maksimow
​HUS​-erva
​​etunimi.sukunimi@hus.fi​​
​Dosentti
​Anna-Kaisa Parkkila
​TAYS​-erva
​etunimi.sukunimi@pshp.fi
​Professori
​Miia Turpeinen
​OYS-erva​
​​etunimi.sukunimi@ppshp.fi​​


" "
​​

 

​​Yhteystiedot


​​ ​
​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​​