Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Kansallinen arviointiverkosto


Kansallinen arviointiverkosto

​​FinCCHTA  koordinoi  verkostoa, jonka ydinjoukon muodostavat FinCCHTAn henkilöstö, yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit ja muut sairaanhoitopiirien arviointitoiminnasta vastaavat henkilöt.

Arviointiverkoston jäsenet

​Professori​Miia Turpeinen​FinCCHTA, OYS-ervaetunimi.sukunimi(at)ppshp.fi
​Lääketieteen tohtori​​Teuvo Antikainen​KSSHPetunimi.sukunimi(at)ksshp.fi
​Lääketieteen tohtori​​Petteri Lankinen (vs.)
​TYKS-ervaetunimi.sukunimi(at)tyks.fi
​Dosentti​Anu Maksimow
​HYKS-ervaetunimi.sukunimi(at)hus.fi
​Dosentti​Anna-Kaisa Parkkila​TAYS-ervaetunimi.sukunimi(at)pshp.fi
​​

Arviointiverkoston tehtävät

  • Sairaaloiden arviointitarpeiden kartoittaminen
  • Päätöksenteon ja hankintojen koordinointi sairaaloissa
  • Arviointitiedon tuottaminen terveyspoliittisen ja kliinisen päätöksenteon tueksi

 

 Lääkearvioinnit sairaalatasolla

​Yliopistosairaalat ja kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) ovat täsmentäneet sairaalassa käytettävien lääkkeiden kansallisen arviointitoiminnan työnjakoa. Täsmennysten tarkoituksena on parantaa arviointitoiminnan ennakoitavuutta, ja selkeyttää eri yksiköiden roolia sairaalalääkkeitä koskevissa arvioinneissa.

Sairaalassa käytettävien lääkkeiden osalta sairaalatason arviointeja voidaan FinCCHTA:n koordinoimana tehdä mm. seuraavista aihepiireistä:

  • Sellaiset sairaalalääkkeiden arvioinnit, joista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei tuota arviointia tai arviointikoostetta, esimerkiksi mini-HTA-menettelyin
  • Off label –käyttöön liittyvät kysymykset
  • Avohoidon lääkkeiden sairaalakäyttöön liittyvät kysymykset
  • Käytöstä luopumisarvioinnit
  • Kokeelliset lääkehoidot

Kansallinen arviointiverkosto ei lähtökohtaisesti tee uusien sairaalalääkkeiden arviointia. Se tekee tiivistä yhteistyötä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) kanssa.