Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki > Ajankohtaista biopankista


Ajankohtaista​

Biopankki Borealis on vastaanottanut jo yli 30 000 biopankkisuostumusta

Jo yli 30 000 suomalaista on antanut vapaaehtoisen biopankkisuostumuksen ja luvan tallettaa näytteen biopankkiin. Näytteistä saatavan tutkimustiedon avulla tutkijat voivat kehittää uusia lääkkeitä ja hoitoja erilaisia tauteja vastaan.

 

 Biopankki Borealis on mukana COVIDprog tutkimuksessa

COVIDprog on uusi kansallinen tutkimus, jonka ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten yksilölliset tekijät vaikuttavat koronavirus COVID-19-tartunnan kulkuun sekä mahdollisten komplikaatioiden kehittymiseen.

Tutkimukseen rekrytoidaan vähintään 3000 COVID-19-infektion johdosta sairaalahoitoon joutunutta henkilöä sekä 500 koronavirukselle altistunutta henkilöä, joille sairaalahoitoa edellyttävää COVID-19-infektiota ei kehittynyt.

Tutkimus on THL:n koordinoima koko maan käsittävä yhteistyöprojekti, johon osallistuvat kaikki Suomen yliopistosairaalat ja biopankit sekä niiden tausta-organisaatiot (yliopistot, sairaanhoitopiirit) sekä FIMM ja FINBB.

 

FINGENIOUS - portti suomalaiseen biopankkiaineistoon

Biopankkitutkimuksen tekeminen helpottuu ja nopeutuu. FINGENIOUS palvelun avulla selviät yhdellä esiselvitys- ja luovutuspyynnöllä ja tavoitat kaikki kuusi suomalaista sairaalabiopankkia ja niiden aineistot.

fingenioustiedote_huhtikuu_2019_FI_final.pdf

 

Finnish biobanks Aiding Biomedical & Clinical Research

Please find attached an updated program of the biobank course.

Program of the BB-course 19-20_11_2018.pdf 

 

Merkittävä tutkimusinvestointi Suomeen

FinnGen pyrkii läpimurtoihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Lue lisää https://www.finngen.fi/

 

Suurrahoitus lasten psykiatristen häiriöiden tutkimukseen

National Institute of Health (NIH) on myöntänyt huomattavan rahoituksen lasten psykiatristen häiriöiden tutkimukseen. Viisivuotisen rahoituksen tuella Turun yliopiston lasten psykiatrian laitos selvittää yhteistyössä Biopankki Borealiksen kanssa äidin raskaudenaikaisten ympäristötekijöiden ja ravintoaineiden muodostamaa riskiä lapsen psykiatristen häiriöiden ilmaantuvuuteen. Tutkimuksessa huomioidaan myös perinnöllisten tekijöiden yhteys lapsen terveyteen. Tutkimusaineisto on poikkeuksellisen kattava perustuen valtakunnallisesti koottuun terveysrekisteritietoon ja äitiseerumiaineistoon, missä on talletettuna lähes kaikki vuoden 1983-2016 aikana raskaana olleiden naisten seeruminäytteet. Tutkimustulokset antavat tietoa sikiökauden vaikutuksesta lapsen psykiatriseen kehittymiseen ja voivat osaltaan tukea raskaudenaikaisen terveydenhoidon käytäntöihin ja suosituksiin liittyvää kehitystyötä.

Lisätietoja:

Dosentti Heljä-Marja Surcel

Tel. +358 45 630 8463

 

Biopankkien Get-Together -tapahtuma

Biopankki Borealis osallistui 2.10. 2017 Suomen biopankkien ​Get together -tapahtumaan Helsingissä ravintola Sipulissa.

 

Kuva: Minna Brunfeldt/THL