Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Yhteistyötahoja

Yhteistyötahoja

 

Kansallinen yhteistyö

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Fimea vastaa lääkkeiden arvioinnista Suomessa.

Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Duodecim laatii kansallisia Käypä hoito -suosituksia yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. HTA-opas kertoo, miten terveydenhuollon menetelmien arviointi käytännössä tehdään, aihevalinnasta arviointitiedon vaikutusten mittaamiseen.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO

PALKO antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan eli mitkä terveydenhuollon palveluista rahoitetaan julkisin varoin. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä luonnosta voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa.

 

Kansainvälisiä verkostoja

EUnetHTA,  European network for Health Technology Assessment
EUnetHTA edistää eurooppalaisten HTA-yksiköiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Verkoston tavoitteena on kehittää terveydenhuollon menetelmien arviointia ja työkaluja sen tukemiseen.

HTAi, Health Technology Assessment International
HTAi on menetelmien arvioinnin alalla toimivien tieteellinen ja ammatillinen yhteisö. Se toimii puolueettomana paikkana yhteistyölle sekä tiedon ja osaamisen vaihdolle. Mukana on julkishallinnossa toimivia arviointiyksiköitä, kaupallisia yrityksiä ja henkilöjäseniä.

INAHTA, International Network of Agencies for Health Technology Assessment
INAHTA-verkosto edistää julkisen hallinnon alueella toimivien, voittoa tavoittelemattomien kansallisten arviointiyksiköiden yhteistyötä.

Cochrane Finland
Cochrane Collaboration on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa ja välittää näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. Suomen Cochrane-osasto toimii Duodecimin Käypä hoito -yksikössä.

Joanna Briggs Institute (JBI) Suomen yhteistyökeskus
JBI on hoitotyön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa. Se tuottaa järjestelmällisiä katsauksia ja JBI-suosituksia sekä ohjelmistoja näytön hyödyntämiseen.