Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > HTA-toimijoita


HTA-toimijoita

​​​​​

 Kansallisia toimijoita

​Hoitot​yön tutkimussäätiö Hotus
Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista Suomessa.​
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus​ Fimea
Fimea vastaa lääkkeiden arvioinnista Suomessa.

Suomalainen lääkäriseura Duodecim​

Duodecim laatii kansallisia Käypä hoito -suosituksia yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa sekä ylläpitää HTA-opasta

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko 

Palko antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan eli mitkä terveydenhuollon palveluista rahoitetaan julkisin varoin. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä luonnosta voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa.

Summaryx Oy 

Summaryx on terveydenhuollon menetelmien arviointiin keskittyvä yhteiskunnallinen yritys, joka on tehnyt arviointeja muun muassa Kelalle ja Palkolle .

 Kansainvälisiä toimijoita

​​EUnetHTA,  European network for Health Te​chnolog​y Assessment

EUnetHTA edistää eurooppalaisten HTA-yksiköiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Verkoston tavoitteena on kehittää terveydenhuollon menetelmien arviointia ja työkaluja sen tukemiseen.​

HTAi, Health Technology Asse​ssment International
HTAi on menetelmien arvioinnin alalla toimivien tieteellinen ja ammatillinen yhteisö. Se toimii puolueettomana paikkana yhteistyölle sekä tiedon ja osaamisen vaihdolle. Mukana on julkishallinnossa toimivia arviointiyksiköitä, kaupallisia yrityksiä ja henkilöjäseniä. FinCCHTA kuuluu HTAi-verkostoon.

INAHTA, International Network of Agencies for Health Technology Assessment
INAHTA-verkosto edistää julkisen hallinnon alueella toimivien, voittoa tavoittelemattomien kansallisten arviointiyksiköiden yhteistyötä. FinCCHTA on INAHTAn jäsen. 

ISPOR,  The Professional Society for Health ​​E​​​​conomics and Outcomes Research
ISPOR on kansainväinen tutkimus​​seura, jonka tavoitteena on edistää​​ terveystaloustieteen ja vaikuttavuuden tutkimustulosten käyttöä terveyden  edistämiseen maailmanlaajuisesti.​

Cochrane Finland 
Cochrane Collaboration on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa ja välittää näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. Suomen Cochrane-osasto toimii Duodecimin Käypä hoito -yksikössä.

Joanna Briggs Institute (JBI) Suomen yhteistyökeskus
JBI on hoitotyön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa. Se tuottaa järjestelmällisiä katsauksia ja JBI-suosituksia sekä ohjelmistoja näytön hyödyntämiseen. ​​