Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > HTA-toimijoita


HTA-toimijoita

​Kansallinen yhteistyö

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus
Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista Suomessa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Fimea vastaa lääkkeiden arvioinnista Suomessa.

Lääkkeiden hintalautakunta Hila
Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa sairausvakuutuslain perusteella korvattavien lääkevalmisteiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvattavuudet ja tukkuhinnat.

Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Duodecim laatii kansallisia Käypä hoito -suosituksia yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa sekä ylläpitää HTA-opasta.

Summaryx Oy - yhteiskunnallinen yritys
Summaryx on terveydenhuollon menetelmien arviointiin keskittyvä yritys, joka tekee arviointeja muun muassa Kelalle, Palkolle ja HUS:lle. Yritys tarjoaa myös tiedonhakupalveluja sekä kouluttajia kriittisen arvioinnin ja terveystaloustieteen kursseille.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko
Palko antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan eli mitkä terveydenhuollon palveluista rahoitetaan julkisin varoin. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä luonnosta voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa.

 

Kansainvälisiä järjestöjä ja verkostoja

EUnetHTA,  European network for Health Technology Assessment
EUnetHTA edistää eurooppalaisten HTA-yksiköiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Verkoston tavoitteena on kehittää terveydenhuollon menetelmien arviointia ja työkaluja sen tukemiseen.

HTAi, Health Technology Assessment International
HTAi on menetelmien arvioinnin alalla toimivien tieteellinen ja ammatillinen yhteisö. Se toimii puolueettomana paikkana yhteistyölle sekä tiedon ja osaamisen vaihdolle. Mukana on julkishallinnossa toimivia arviointiyksiköitä, kaupallisia yrityksiä ja henkilöjäseniä. FinCCHTA kuuluu HTAi-verkostoon.

INAHTA, International Network of Agencies for Health Technology Assessment
INAHTA-verkosto edistää julkisen hallinnon alueella toimivien, voittoa tavoittelemattomien kansallisten arviointiyksiköiden yhteistyötä. FinCCHTA on INAHTAn jäsen.

Cochrane Finland
Cochrane Collaboration on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka tuottaa ja välittää näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon päätöksenteon tueksi. Suomen Cochrane-osasto toimii Duodecimin Käypä hoito -yksikössä.

Joanna Briggs Institute (JBI) Suomen yhteistyökeskus
JBI on hoitotyön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa. Se tuottaa järjestelmällisiä katsauksia ja JBI-suosituksia sekä ohjelmistoja näytön hyödyntämiseen.