Avohoitokäynti

​Avohoitokäynti on potilaan käynti sairaalan poliklinikalla tai poliklinikkakäynti kliinisellä vastaanotolla, vuodeosastolla tai muussa avohoitoyksikössä, vastaanottokäynnin korvaava etäpalvelu tai terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvan käynti sairaalan ulkopuolella potilaan luona. Käynnin aikana potilas saa tutkimusta, hoitoa tai kuntoutusta saman sairauden, vamman tai ongelman takia. Asiakasmaksulainsäädännössä ei määritellä palvelun sisältöä.

 

Avohoitokäynnin maksut

Päiväkirurgiamaksu  136,90 euroa                            

Päiväkirurgiamaksu peritään toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa tai toimenpiteen kannalta tarpeenmukaisessa toimenpidetilassa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laaja-alaista puudutusta taikka puudutuksen ohella suonensisäisesti potilaalle annettavaa kipu- tai rauhoittavaa lääkitystä. Päiväkirurgiaksi katsotaan myös kaihileikkaukset huolimatta siitä, mitä anestesiamuotoa on käytetty. Päiväkirurgiamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta, ellei toimenpidettä ole tehty poliklinikalla.

Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut potilas komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään päiväkirurgiamaksun lisäksi lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

 

Poliklinikkamaksu  41,80 euroa (etäpalvelu 35,50 euroa)

Poliklinikkamaksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Jos potilas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi meille sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

Eri poliklinikoilla tapahtuvista käynneistä samana päivänä eri sairauden takia peritään kustakin oma poliklinikkamaksu. Käynnistä vuodeosastojakson aikana toisen erikoisalan poliklinikalla eri sairauden vuoksi peritään poliklinikkamaksu hoitopäivämaksun lisäksi.

Sama poliklinikkamaksu peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.

  

Sarjahoitomaksu  11,60 euroa (etäpalvelu 9,90 e)

Sarjahoitomaksuna voidaan laskuttaa esim. jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysio- ja toimintaterapiasta, puhe- ja äänihäiriö-, siedätys-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.

Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa (valtakunnallinen). Asiakkaan tulee esittää tositteet muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saaduista sarjahoidoista.

Jos sarjahoidon käynti on poliklinikkakäynnin yhteydessä, peritään tällöin poliklinikkamaksun lisäksi myös sarjahoitomaksu. Sarjahoitomaksuja voidaan periä useampiakin samalta päivältä.