Etusivu > Ensihoito ja päivystys > Ensihoito > Ensihoitokeskus


Ensihoitokeskus

Ensihoitokeskus vastaa ensihoitovalmiuden ylläpidosta ja johtaa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa. Ensihoitokeskuksen on laadittava ohjeet kuljetusta edellyttävien potilaiden hoitoon ohjauksesta sekä ohjeet niitä tilanteita varten, joissa potilas ei tarvitse kuljetusta.

Ensihoitokeskuksen on vastattava ensihoitopalvelun päivittäistoiminnasta, päivittäistoiminnasta poikkeavista erityistilanteista ja niihin varautumisesta sekä laadittava hälytysohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat ohjeet, jotka erityisvastuualueen ensihoitokeskus sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle. Ensihoitokeskuksen on myös sovittava meripelastusviranomaisten kanssa toimintamalleista, joiden avulla turvataan potilaiden hoitotason ensihoito meripelastusviranomaisten vastuulla olevissa tehtävissä ja myös sovittava ensihoitopalvelun toiminnassa tarvittavien erikoisvarusteiden ja -kulkuneuvojen käytöstä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Ensihoitokeskus osallistuu myös ensihoidon potilasturvallisuus- ja laatutyöhön sekä tieteelliseen tutkimustyöhön. Ensihoitokeskuksen henkilökunta toimii myös asiantuntijana ensihoitoon liittyvissä operatiivisissa ja lääketieteellisissä asioissa. Ensihoitokeskuksen henkilöstö osallistuu myös ensihoidon täydennyskoulutukseen alueellaan.

Tarvittaessa on tarkastettava ensihoitopalvelun tehtävissä käytettävien yksiköiden soveltuvuus tehtävään, mukaan luettuna ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssit.

Ensihoitokeskuksen on sovittava poliisilaitosten kanssa siitä, miten yhteistoiminta ensihoitoa edellyttävissä vaativissa poliisin johtamissa tilanteissa järjestetään (taktinen ensihoito).

 Pohjois-Pohjanmaan shp:n ensihoitokeskuksen henkilöstö

​Ensihoidon- ja päivystyksen johtaja
Matti Martikainen 0400 240 131

Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila 040 7170 925

Apulaisylilääkäri Lasse Raatiniemi 040 5907 298

Ensihoitolääkäri Heini Nal 0400 249 215

Ensihoitolääkäri Ville Voipio 0400 241 073

OYS-ERVA Virve-päällikkö Marko Tervo 0400 717 276

OYS-ERVA Erica-aluepääkäyttäjä

12 kenttäjohtajaa, joista 6 työskentelee Oulussa ja 6 Ylivieskassa.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Yhteissähköposti: ensihoitokeskus(at)ppshp.fi

Käyntiosoite:
Kastellin tutkimuskeskus
Aapistie 1
90220 Oulu


Postiosoite:
PPSHP ensihoitokeskus
PL 20
90029 OYS