Etusivu > Palvelut > Kirurgia


Kirurgia

​​​​​​​​​​Kirurgian palveluissa asiakas saa apua, oli sitten kyseessä äkillisesti tullut tapaturmainen vamma tai sairaus, joka vaatii leikkausta. Hoidon vaikuttavuus, ammattilaisten osaaminen ja tutkimus ovat monilla aloilla kansallista ja kansainvälistä kärkeä. OYS:ssa hoidetaan laaja-alaisesti ortopedisiä ja traumatologisia potilaita. Sairaala vastaa alan korkealaatuisesta erikoissairaanhoidosta ja sen kehittämisestä Pohjois-Suomessa ja tarjoaa palveluita ortopedian eri suppeilla erikoisaloilla, mukaan lukien jalkateräkirurgia, polvikirurgia, reumaortopedia, selkäortopedia, tekonivelkirurgia, traumatologia ja yläraajaortopedia.

 Ohjeita potilaalle

 

 

Jalkaterän voimisteluohjeethttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B53680BFD-9DE7-458B-9749-96318D401DE0%7D&file=Jalkater%C3%A4n%20voimisteluohjeet.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Jalkaterän voimisteluohjeet
Kengät hoidon apuvälineenähttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08360246-DE80-4063-8C81-955C9713F037%7D&file=Keng%C3%A4t%20hoidon%20apuv%C3%A4lineen%C3%A4.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Kengät hoidon apuvälineenä
Kävelyn avaushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5E760280-5095-4ED9-9686-86080116711E%7D&file=K%C3%A4velyn%20avaus.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Kävelyn avaus
Pohjevenytysohjeethttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BA29762E2-7F6A-4945-AC7E-01BD86D18985%7D&file=Pohjevenytysohjeet.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Pohjevenytysohjeet
Leikkaukseen ilman tupakkaa ja nikotiiniahttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BA0A93CC3-700E-4055-981A-CAB3FE94706E%7D&file=Leikkaukseen%20ilman%20tupakkaa%20ja%20nikotiinia.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Leikkaukseen ilman tupakkaa ja nikotiinia
Päivystyspotilaan monialainen toimintakyvyn arviointi ja kotiutumisen valmisteluhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5D4ABBC2-2857-4EB4-8059-E3231C9A423A%7D&file=P%C3%A4ivystyspotilaan%20monialainen%20toimintakyvyn%20arviointi%20ja%20kotiutumisen%20valmistelu.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1Päivystyspotilaan monialainen toimintakyvyn arviointi ja kotiutumisen valmistelu