Etusivu > Tutkimus ja opetus > Opetustoiminta > Sosiaali- ja terveysalan opetus


Sosiaali- ja terveysalan opetus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Huomioitava ennen harjoittelua, että kaikkien lähipotilastyöhön (alle 2 metriä potilaasta) osallistuvien työntekijöiden, opiskelijoiden ja heitä käytännön työssä ohjaavien opettajien kausi-influenssarokotus on välttämätön (ellei rokotukselle ole vasta-aihetta) influenssan leviämisen estämiseksi. Mikäli henkilökuntaan kuuluva tai opiskelija ei ole ottanut rokotetta tai on kieltäytynyt antamasta tietoa mahdollisesta kausi-influenssarokotuksestaan, hän ei voi osallistua potilaiden lähellä työskentelyyn ilman kirurgista suu-nenäsuojusta. 

 

Käytännön harjoittelu

 1. Harjoittelupaikan varaaminen
 2. Harjoitteluun valmistautuminen
 3. Harjoittelun aloitus ja harjoittelujakson aikana
 4. Harjoittelun arviointi
 5. Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan


 Sairaanhoitopiirimme sairaalat ovat merkittäviä opiskelu- ja harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille. Onnistunut harjoittelu edellyttää opiskelijoiden ja työyhteisön hyvää valmistautumista. Opiskelijoiden on hyvä tutustua internetin kautta tulevaan harjoittelupaikkaan ja miettiä harjoittelujakson tavoitteita sekä kerrata oppimissisältöihin liittyviä teoriaopintoja.

1. Harjoittelupaikan varaaminen

Ammattikorkeakouluopiskelija varaa harjoittelupaikan Jobiili -järjestemän kautta. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija on yhteydessä oman oppilaitoksen opettajaan. Ammatillisen oppilaitoksen opettaja toimittaa syyslukukauden harjoittelijoiden paikkapyynnöt maaliskuun alkuun mennessä ja kevätlukukauden paikkapyynnöt lokakuun alkuun mennessä.

AMK -opiskelijan harjoitteluun liittyvät muutokset, perumiset ja lisävaraukset tehdään Jobiilin kautta. Epäselvissä tilanteissa opettaja ottaa yhteyttä alueen opetuskoordinaattoriin

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät muutokset opettaja ilmoittaa alueen opetuskoordinaattorille.

Jo sovittuihin harjoittelujaksoihin liittyvät muutokset tulee tehdä kuukausi ennen jakson alkamista, poikkeuksena syyslukukauden alussa kaksi viikkoa. Peruuttamattomista ja lyhyemmillä aikaväleillä tehdyistä opiskelupaikkojen peruuntumisista peritään maksu. 

2. Harjoitteluun valmistautuminen

Perehdytys

Sinun on tärkeää tutustua yleisperehdytykseen ennen harjoittelun alkamista, se sisältää tietoa käytännön harjoitteluun liittyvistä asioista. Yleisperehdytys on Mediecon eLearn-vekkoympäristössä.

AMK opiskelija: saat tarkemmat tiedot Mediecon eLearn -verkkoympäristöstä Jobiilin kautta yksikön Tervetuloa -kirjeestä ennen harjoittelu alkamista. Samassa kirjeessä saat myös tiedon harjoittelun aloitusajankohdasta ja -paikasta.

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija:  saat tiedon Mediecon eLearn -verkkoympäristöstä, harjoittelun aloitusajankohdasta ja -paikasta opetuskoordinaattorilta.​


 Tietoturva- ja tietosuoja-asiat

​Ensimmäistä kertaa Oulun yliopistolliseen sairaalaan tai Oulaskankaan sairaalaan harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tietoturva- ja tietosuojaosaaminen varmistetaan Duodecimin Oppiportissa suoritettavilla koulutuksilla

        1. Tietosuoja terveydenhuollossa ja 

        2. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opiskelijan tulee suorittaa molemmat koulutukset ja tulostaa koulutuksista suoritustodistukset. Opiskelijan tulee kirjautua Oppiporttiin, jotta nimitieto tulostuu suoritustodistuksiin. Jotta opiskelijalle voidaan myöntää käyttöoikeudet PPSHP:n tietoverkkoon ja potilastietojärjestelmään harjoittelun alkaessa. Opiskelijan tulee esittää todistukset suoritetuista koulutuksista opetuskoordinaattorille. Oppiporttikoulutus on tutkintokohtainen.

Opiskelija saa kirjautumistunnukset alueen opetuskoordinaattorilta allekirjoitettuaan käyttäjäsitoumuksen harjoitteluyksikön esihenkilön kanssa.​


Cv/portfolio

CV:ssä/portfoliossa opiskelija kuvaa lyhyesti aiemman opiskeluhistoriansa, tämän hetken opintojakson ja käytännön harjoittelujakson tavoitteet sekä omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. CV:ssä/portfoliossa tulee olla selvästi opiskelijan yhteystiedot, harjoittelupaikka ja -aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

​AMK opiskelija laittaa/ päivittää cv:n/portfolion kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista Jobiiliin.


Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija välittää cv:n/portfolion opetuskoordinaattorille kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista


 ​​Itsearviointi- ja palautelomake/palautevihko/oppimispäiväkirja

​Kirjaa harjoittelujakson osaamistavoitteet, omat päiväkohtaiset tai tarkennetut oppimistavoitteet sekä  omat arviot oppimistavoitteiden saavuttamisesta itsearviointilomakkeelle/palautevihkoon. Opiskelija ja ohjaaja arvioivat tavoitteiden saavuttamista päivittäin ja käyvät palautekeskustelua kirjaamista varten.


Henkilökortti/ avaimet/kulkutunnisteet/ pukukopit/suojatyövaatteet

 Ensi kertaa aloittavana opiskelijana varaa aika henkilökorttikuvaukseen OYS/Oulaskankaan RA-pisteen kanssa. Voit asioida Rekisteröintipisteessä jo harjoittelua edeltävällä viikolla (ei maanantaisin) ja se on suositeltavaakin ruuhkien välttämiseksi. Saat OYS:n Rekisteröintipisteestä (N1 2.krs 228D, rekisterointipiste@ppshp.fi) harjoitteluun tullessa sote-opiskelijan henkilökortin, pukukaapin avaimen ja kulkutunnisteen, täytä hakemuslomake rekisteröintipisteessä. Aloituspäivänä voit asioida aikaisintaan klo 11.15. Oulaskankaan sairaalassa pukukaappien avaimet saat palvelupisteestä (pääaula 1 krs), psykiatrisella tulosalueella pukukaappien avaimet jaetaan harjoitteluyksiköissä. 

Tarvitset voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen (viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilökortti,passi tai ajokortti).

Palauttamatta jääneistä avaimista peritään maksu.

​Tarjoamme työvaatteet (jakun, housut ja sukat) käyttöösi, katso vi​deo. Mikäli tarvitset erikoiskoon suojatyövaatteita, ilmoita siitä sähköpostilla viimeistään silloin, kun laitat cv:n /portfolion, jotta voimme tilata harjoitteluyksikköön sopivat työvaatteet harjoittelujaksosi alkuun.

Huomioithan, että olemme tuoksuton sairaala! 


 ​​Rokotukset

​Huolehdi, että vaadittavat rokotukset tulee olla voimassa ennen harjoittelun alkua. Tarkennetut rokotusohjeet löytyvät tästä ohjeesta​. Opiskelijana varaudu esittämään rokotusten osalta todistus harjoitteluun soveltuvuudesta yksikön esihenkilölle.

Influenssarokote influenssakauden aikana, OYS:n harjoitteluun tulevilta opiskelijoilta edellytetään vuosittaista kausi-influenssarokotteen ottamista. Jos harjoitteluun tuleva opiskelija ei ole ottanut tai ei ole pystynyt ottamaan rokotetta ( esim. allergian vuoksi), tai on kieltäytynyt antamasta tietoa ottamastaan kausi-influenssarokotuksestaan, hän ei voi työskennellä syövänhoidon ja lastentautien osastoilla influenssakauden aikana. Muilla osastoilla tulee käyttää lähihoidossa ( etäisyys alle 2 metriä) kirurgista suu-nenäsuojusta ellei ole ottanut rokotusta. Infektioiden torjuntayksikkö ilmoittaa joka vuosi intranetissä, milloin influenssakausi alkaa ja milloin päättyy. 


 ​​Infektioiden torjunta

Infektioiden torjuntayksikkö järjestää OYS:ssa opiskelijoille perehdytystä infektioiden torjunnasta ja turvallisista hoitokäytännöistä. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen harjoittelun aikana.  Koulutukseen voit ilmoittautua tämän linkin​ kautta.

Huomioi voimassa olevat koronaan liittyvät ohjeet.


​​​​Lääkehoitopassi

Opiskelijana vastaat merkintöjen kirjaamisesta, niiden oikeellisuudesta ja päivityksestä. Harjoittelua edeltävät lääkehoidon suoritukset ja lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritetut ennen tulevaa harjoittelujaksoa.


​​​Työvuorosuunnittelu​

Suunnittele työvuorot yksikön ohjeistuksen mukaisesti Titania -ohjelmalla. Vuorotyöyksiköissä opiskelijat tekevät vuorotyötä ja viikonloppuvuoroja. Osassa yksiköitä työvuorot suunnitellaan etukäteen ja ne lähetetään kouluille/opiskelijalle etukäteen.

Kielitaito

Edellytämme sinulta hyvää suomenkielen taitoa, sillä hoitotyö sisältää paljon potilaan ohjausta, potilastietojen kirjaamista ja suullista tiedottamista.


 

3. Harjoittelun aloitus ja harjoittelujakson aikana

Varmista tervetulokirjeestä (opetuskoordinaattorilta) harjoittelun aloitusaika ja -paikka. Yleensä harjoittelut alkaa maanantaisin tai maanantain ollessa pyhäpäivä tiistaina.

Jokaisella osastolla on nimetty opiskelijavastaava, joka toimii päivittäisen ohjauksen koordinoijana, opiskelijoiden lähiohjaajana sekä delegoi ohjausvastuuta toisille hoitajille. Opiskelijavastaava huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja(t) ja informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, opintojaksosta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehtymiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta. Opiskelijalle nimetty lähiohjaaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson osaamistavoitteisiin ja opiskelijan portfolioon/cv:n ja opiskelijan omiin oppimistavoitteisiin sekä varaa opiskelijan ohjaukseen tarvittavan ajan. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelujakson aikana. 

Harjoittelun alussa opiskelijana laadit työvuorolistan ohjaajan ohjauksessa, ellei työvuorot ole jo suunniteltu ennen harjoittelun alkamista. Työvuorolista säilytetään yksikössä sovitussa paikassa. Opiskelijana sinun tulee noudattaa pääsääntöisesti ohjaajien kanssa samaa työvuorosuunnitelmaa, myös yksiköissä,  joissa tehdään kolmivuorotyötä. Oppimisesi kannalta on hyvä, että kaikki yksikön opiskelijat eivät ole samoissa vuoroissa.

Oppimistasi tukee itsearviointi ja palautelomakkeen kirjoittaminen, jossa arvioit päivittäistä oppimistavoitteiden saavuttamista ja ammatillista kehittymistäsi. Olet vastuussa omasta oppimisestasi. Työelämän pelisääntöjen noudattaminen harjoittelujakson aikana helpottaa oppimistavoitteisiin pääsyä.

Opiskelijan vastuut ja tehtävät

 1. Opiskelija vastaa omasta oppimisestaan ja opiskelijan tulee sitoutua opiskeluun työryhmän jäsenenä.
 2. Opiskelija toimii terveysalan juridisten säännösten ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja huolehtii osaltaan potilas- ja työturvallisuudesta sekä noudattaa salassapitovelvollisuutta.
 3. Opiskelija laatii kirjallisen työvuorosuunnitelman harjoittelupaikassa noudatettavien työvuorosopimusten mukaisesti ja noudattaa sovittuja työaikoja, merkitsee työvuoromuutokset ja poissaolot työvuorolomakkeeseen.
 4. Opiskelija ilmoittaa poissaoloista harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.
 5. Opiskelija laatii yhdessä ohjaajansa kanssa viikoittaiset tavoitteet, joita täsmennetään päivittäin ja harjoittelee aktiivisesti ja tavoitteellisesti harjoittelupaikan oppimismahdollisuuksia hyödyntäen.
 6. Opiskelija osallistuu työryhmässä hoitotyöhön mahdollisimman itsenäisesti opiskeluvaiheen ja kykyjensä mukaisesti sekä etsii toiminnalleen ja yksikön käytännöille teoreettisia perusteita.
 7. Opiskelija käyttää yksikön työntekijöiden ammattitaitoa ja yksikön kirjallista tms. aineistoa syventääkseen oppimistaan. Opiskelija näyttää ohjaavalla hoitajalle kirjallisia oppimistehtäviään, pyytää niihin ohjausta yksikössä ja luovuttaa tarvittaessa tehtävänsä kopion yksikköön
 8. Opiskelija pyytää suullista ja kirjallista palautetta vihkoon ja arvioi omaa oppimistaan sekä osallistuu sovittuihin ohjaus- ja arviointikeskusteluihin.
 9. Opiskelija antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ja tekee ehdotuksia työyksikön kehittämiseksi.

Opiskelijan oikeudet

 1. Opiskelijoilla on oikeus saada ohjausta ja toimia työparina ja tasavertaisena työryhmän jäsenenä moniammatillisissa työryhmissä.
 2. Opiskelijoilla on oikeus harjoitella ja harjaantua erilaisissa taidoissa potilashoidossa
 3. Opiskelijoilla on oikeus saada palautetta ja arviointia edistymisestään ja tavoitteiden saavuttamisesta kaikilta työryhmän jäseniltä
 4. Opiskelijoilla on oikeus antaa palautetta ja kehittää opiskelijoiden ohjausta
 5. Opiskelijalla on oikeus olla opiskelijan roolissa

 

Opetuskoordinaattori harjoittelusi tukena 

​Kaikkiiin harjoitteluasi koskeviin, mieltäsi askarruttaviin asioihin voit olla yhteydessä sairaanhoitopiirimme opetuskoordinaattoreihin. Tarvittaessa osallistumme ohjausprosessiin, ohjauskeskusteluihin ja yhteydenpitoon oppilaitoksen opettajien kanssa harjoitteluun liittyvissä asioissa.


 

4. Harjoittelun arviointi

Harjoittelun arvioinnin tärkein tavoite on tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Yksikön henkilökunta on vastuussa siitä, että opiskelija saa harjoittelunsa aikana yksilöllistä, oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta. Opiskelijan harjoittelun arviointi tapahtuu arviointikeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä (väliarviointi) ja harjoittelujakson päättyessä (loppuarviointi). Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija/opiskelijaryhmä, ohjauksesta vastaava hoitaja ja opettaja.

Arvioinnissa tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, arvioidaan opiskelijan suorituksia ja asetetaan tavoitteita seuraavalle harjoittelujaksolle. Perusteltu arviointi pohjautuu kriteereihin, joiden taustalla ovat ammattihenkilön ammattitaitovaatimukset. Samoin harjoittelun hylkäämisen perusteet on yhteisesti sovittuja. Opiskelija arvioi harjoitteluaan suullisesti ja kirjallisesti. Oppimista tukevassa arvioinnissa opiskelijaa tuetaan tarkastelemaan jatkuvasti asioita suhteessa omaan tieto-, taito- ja arvoperustaansa, aikaisempiin opintoihinsa sekä koulussa ja harjoittelussa oppimiinsa asioihin. Lähihoitajaopiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

 

5. Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan

Antamalla palautetta olet mukana kehittämässä opiskelijaohjauksen laatua organisaatiossamme. Toivomme, että vastaat jokaisen harjoittelujaksosi jälkeen sähköiseen opiskelijaohjauksen valtakunnalliseen laatukyselyyn​.

Palautteet annetaan nimettömänä ja käsitellään vastuuyksiköissä ja huomioidaan toiminnan edelleen kehittämisessä.​ ​